Gvurrdon Sector/layout data

From Traveller Wiki - Science-Fiction Adventure in the Far future
Jump to navigation Jump to search

Edited Gvurrdon Sector/layout data (October 2015)[edit]

459 worlds.

Ongvos Subsector Sorted Subsector Data A[edit]

23 worlds.

Gvurrdon sector data
Hex Name UWP Remarks {Ix} (Ex) [Cx] Noble Base Zone PBG Worlds Alg Stellar
0104 Enjtodl C8A8100-8 Fl Lo {-2} (411-5) [1113] M - 501 0 ZhCo K4 V M4 V
0202 Zhenchve’chip B666558-8 Ag Ni Ga Pr {0} (944+1) [5558] - - 902 0 ZhCo K7 V M9 V
0205 Matlmadl B646730-8 Ag Pi {1} (D69-3) [2813] - - 822 0 ZhCo F0 V
0208 Dho Ega E580653-7 De Ni Ri {-2} (852-5) [3424] - - 510 0 VTzE K4 V M7 V
0306 Zaerrg C674683-8 Ag Ni {-1} (B53-4) [3525] - - 103 0 NaVa K3 V
0309 Unoldhasaellae B300687-9 Na Ni Va {0} (954+1) [6659] - - 510 0 VTzE G7 V
0401 Angudh E7A77BA-8 Fl (Bwampbs) {-2} (C66+1) [957A] C - 721 0 NaHu G7 V
0402 Knoelurzudal A552614-C Ni Po C:0503 {1} (B55-1) [473A] - - 803 0 NaVa F7 V
0403 Duduell C552215-6 Lo Po {-2} (411-4) [1134] C - 203 0 NaVa F0 V
0405 Tarraekhs B000657-C As Na Ni Va {1} (A55+1) [675C] C - 311 0 NaVa M2 V M4 V
0407 Uedhoelukhue B300314-9 Lo Va {0} (721-2) [1337] - - 920 0 NaVa K6 V
0410 Roeknughroe B100A99-C Hi In Na Va {4} (J9F+5) [BE6D] - - 924 0 VTzE M4 III
0502 Gvuksdourrgh A685132-C Lo Ga {1} (611-3) [1218] K - 803 0 NaVa K3 V
0503 Songi B736467-A Ni O:0402 {1} (734+1) [455A] - - 110 0 NaVa M1 V M9 V
0504 Llaegh B638359-9 Lo {0} (621+1) [436A] C - 110 0 NaVa F0 V M4 V
0505 Torrvagve A577226-C Lo An {1} (611+1) [134B] - - 520 0 NaVa F3 V
0703 Dzukoun B788899-7 Ri Pa Ph An Cx {1} (A79+2) [9968] - - 414 0 VSDp F6 V
0709 Onengoen B550778-A De Po {2} (B6B+2) [795A] - - 302 0 NaVa K4 V
0803 Zangerr D100542-7 Ni Va {-3} (741-5) [1213] - - 723 0 VSDp K4 V
0804 Ksaghae D878310-5 Lo {-3} (521-5) [1111] C - 310 0 NaVa M2 V M6 V
0807 Tengerkukokhs C87A532-8 Ni Wa {-2} (B42-5) [1314] - - 322 0 NaVa A8 V
0808 Ellfoegoezou E58878B-5 Ag Ri {0} (967+2) [9777] - - 810 0 NaVa G4 V
0809 Gantsugh A000100-D As Lo Va {1} (511-3) [1218] - - 420 0 VSEq M2 V

Zoghz Subsector Sorted Subsector Data B[edit]

20 worlds.

Gvurrdon sector data
Hex Name UWP Remarks {Ix} (Ex) [Cx] Noble Base Zone PBG Worlds Alg Stellar
0901 Onllae Roungo A886633-9 Ag Ni Ga Ri {2} (956-1) [3826] - - 910 0 NaVa F4 V M8 V
0904 Korruelloko B100777-9 Na Va Pi {1} (C6A+1) [7859] - - 903 0 VSDp K0 V M5 V
0908 Taekfoengsegzo B866569-9 Ag Ni Ga Pr O:0709 {1} (845+2) [666A] - - 901 0 NaVa K4 V M7 V
1009 Luerrgnudhlaerz B657337-7 Lo Ga {-1} (521-1) [3257] M - 323 0 VSEq K5 V
1010 Gzonough D524842-7 Ph Pi {-2} (A76-5) [4613] - - 731 0 VSEq F7 V M7 V
1102 Aksugzael BAC5786-9 Fl {1} (B6A+1) [6848] - - 802 0 NaVa M1 V M6 V
1104 Ngues D777430-5 Ni Pa {-3} (631-5) [1111] - - 501 0 NaVa M2 V M5 V
1106 Rueskhen C420331-B De He Lo Po {0} (921-4) [1317] - - 722 0 NaVa M3 V
1107 Tsuengingeguekaetho B5A5204-B Fl Lo {1} (911-1) [1339] - - 814 0 NaVa K2 V
1109 Louks Aek E584126-3 Lo {-3} (311-4) [1142] - - 703 0 VSEq K6 V
1201 Uekongull A779324-E Lo {1} (621-1) [143C] - - 301 0 NaVa G6 IV M0 V
1305 Kukhvu A000422-E As Ni Va {1} (834-3) [151A] - - 911 0 NaVa K7 V M3 V
1307 Rinvoengerrazodhae C31077B-A Na Pi {1} (A6A+3) [987C] C - 601 0 NaVa F4 V M6 V
1310 Vaeghovangugh A576842-8 Pa Ph Pi {0} (G78-4) [4814] - - 324 0 VSEq M8 III G7 V
1502 Oungeghuegue B424521-C Ni {1} (A45-3) [1618] - - 521 0 VPGa M0 V
1503 Dhueks B433101-D Lo Po {1} (411-3) [1219] - - 701 0 VPGa K9 V M8 V
1504 Naen Dzi Ona A55879D-B Ag Cp {3} (B6D+5) [BA9F] - - 802 0 VPGa K1 IV
1506 Roedz A585575-9 Ag Ni Pr {1} (845-1) [3637] K - 401 0 VPGa M2 V
1508 Gikhs B766759-7 Ag Ga Ri {2} (96A+3) [8968] - - 801 0 VPGa G5 V M9 V
1602 Iloungrraegzer D538567-7 Ni O:1504 {-3} (741-3) [5257] - - 401 0 VPGa M1 V

Adhsakh Subsector Sorted Subsector Data C[edit]

13 worlds.

Gvurrdon sector data
Hex Name UWP Remarks {Ix} (Ex) [Cx] Noble Base Zone PBG Worlds Alg Stellar
1709 Okfitos B000641-9 As Na Ni Va An {0} (D54-4) [2615] - - 923 0 VPGa F3 V
1807 Gzazogze B424779-8 Pi {0} (D68+1) [8769] - - 313 0 VPGa F0 V M5 V
2002 Gkakhaellan B310ACG-E Hi In Na Cp {4} (D9G+5) [FEAK] - - 310 0 VPGa F0 V
2005 Tanga B9C56BB-9 Fl Ni DroyW {0} (A54+2) [867B] - - 120 0 NaXX K3 V
2010 Ragzael B100557-E Ni Va {1} (C45+1) [565E] - - 423 0 NaVa F5 V M8 V
2101 Vorroeng B58A867-8 Ri Wa Ph O:2002 {1} (D79+1) [8958] - - 303 0 VPGa K7 V
2209 Ikhotakhang B668766-5 Ag Ri (Vozkell) Mr {2} (969+1) [6944] M - 710 0 VSEq F6 IV
2302 Karrksinarka B886300-8 Lo Ga {-1} (821-5) [1213] - - 403 0 VPGa G2 V
2305 Uthisodzugoksae C403101-A Ic Lo Va {0} (711-4) [1116] - - 622 0 NaVa K9 V
2307 Khagogksi B552685-9 Ni Po {0} (954-2) [4637] - - 401 0 NaVa F9 V
2404 Gaengour B540301-C De He Lo Po {1} (821-3) [1418] - - 903 0 NaVa K8 V
2407 Ilughavo B426226-D Lo {1} (811+1) [134C] - - 604 0 NaVa M0 V
2408 Sagukhunngo B995654-7 Ag Ni {0} (854-2) [4635] C - 301 0 NaVa M1 V M6 V

Fanganger Subsector Sorted Subsector Data D[edit]

18 worlds.

Gvurrdon sector data
Hex Name UWP Remarks {Ix} (Ex) [Cx] Noble Base Zone PBG Worlds Alg Stellar
2507 Uerkfadzigue B582110-8 Lo {-1} (811-5) [1113] - - 114 0 NaVa K6 V
2509 Agh Thars B522278-7 He Lo Po {-1} (411-1) [2157] - - 322 0 NaVa M8 III M1 V
2701 Lluezukgzang A432A99-E Hi Na Po Cp {3} (E9F+4) [BD6F] - - 102 0 VPGa K5 V M9 V
2702 Fukoezo A626645-9 Ni {0} (D54-2) [4637] - - 114 0 VPGa K7 V
2703 Kaeg D423412-7 Ni Po {-3} (631-5) [1113] C - 801 0 VPGa M0 V M1 V
2704 Vakhoell A584479-D Ni Pa {1} (934+2) [556E] K - 103 0 VPGa K2 V M2 V
2802 Gegerrrarrunu A421120-D He Lo Po {1} (711-3) [1218] - - 613 0 VPGa M3 V
2806 Ukokhuvoen C637232-7 Lo {-2} (411-5) [1113] - - 804 0 VUru G6 V M4 V
2807 Kaekfesa A997554-A Ag Ni Cx {2} (846+1) [3738] K - 301 0 VUru M1 V M5 V
2808 Dorrorue C659631-4 Ni {-2} (852-5) [2411] - - 202 0 VUru G6 V
2901 Okhgvonan C310377-A Lo {0} (A21+1) [335A] - - 523 0 VPGa G0 V
2905 Ngersouluekorruk A8AA432-C Fl Ni {1} (A34-3) [1518] - - 822 0 NaVa K6 V
2908 Kutsgarrae B200304-9 Lo Va {0} (C21-2) [1337] - - 734 0 VUru M2 V
3003 Fuedhgusnaezrerzgzang B561773-6 Ri {1} (968-2) [4823] - - 211 0 NaVa K0 V
3004 Utsurr A550300-E De Lo Po {1} (821-3) [1419] - - 221 0 NaVa G9 V
3010 Khoekhoerr B200443-A Ni Va {1} (834-2) [1527] - - 602 0 VThE G2 V M9 V
3107 Ozago B431731-8 Na Po (Opliaraz) {0} (A68-4) [3714] - - 501 0 VUru M1 V M5 V
3201 Dhurrgthaedz B56269B-A Ni Ri {2} (E56+4) [887C] - - 133 0 NaVa K3 V

Uerra Rueshken Subsector Sorted Subsector Data E[edit]

18 worlds.

Gvurrdon sector data
Hex Name UWP Remarks {Ix} (Ex) [Cx] Noble Base Zone PBG Worlds Alg Stellar
0112 Fufoekkfal E638665-6 Ni (Katl*lalt) {-3} (851-5) [4334] - - 312 0 VTzE F9 V
0113 Taraeng B00098C-A As Hi In Na Va {4} (E8E+5) [CD8D] - - 212 0 VTzE M1 V
0212 Onagzorrruell D889737-2 Ri {-1} (964-1) [7652] - - 601 0 VTzE K4 V M0 V
0215 Kerkukhaeka B888554-B Ag Ni Pr {2} (E46+1) [3739] - - 325 0 VTzE K6 V
0216 Saezghen B200A72-C Hi In Na Va {4} (E9F+1) [6E18] K - 402 0 VTzE M0 V
0220 Telfazagnou E7A5542-8 Fl Ni {-3} (D41-5) [1214] - - 724 0 VTzE M3 V
0317 Gzoulakhgha B793ACD-D Hi In {4} (D9G+5) [EE9H] - - 310 0 VTzE K9 V M0 V
0411 Zuts Asgning B43677B-B {2} (D6C+4) [997D] K - 222 0 VTzE M3 V
0419 Uefokung D433640-6 Na Ni Po {-3} (851-5) [1311] C - 821 0 VTzE F6 IV
0512 Uthgvoe A581466-B Ni Cx O:0410 {1} (734+1) [354A] - - 710 0 VTzE A3 V K5 V
0517 Gvoeloegnoethu B63A410-A Ni Wa {1} (834-3) [1515] K - 702 0 VTzE K6 V M3 V
0613 Aroelloe B9C5533-9 Fl Ni {0} (A44-3) [2526] - - 303 0 VTzE K6 V M6 V
0618 Luerrghankaerz E576445-5 Ni Pa {-3} (631-5) [2133] - - 812 0 VTzE K2 V
0619 Agsaez DAC8787-9 Fl {-1} (G68-1) [7659] C - 534 0 NaVa G8 V
0719 Suedh B436113-D Lo {1} (411-2) [122A] C - 510 0 NaVa G9 V
0720 Tsukifi B97788C-8 Pa Ph Pi Huma3 {0} (C78+3) [B88B] - - 220 0 NaVa G3 V
0815 Khaeknae B585898-9 Ri Pa Ph {2} (C7B+2) [8A59] - - 102 0 VSEq G4 V
0817 Ellallue B302632-9 Ic Na Ni Va {0} (954-4) [2615] - - 901 0 VSEq K4 V M9 V

Dzen Subsector Sorted Subsector Data F[edit]

22 worlds.

Gvurrdon sector data
Hex Name UWP Remarks {Ix} (Ex) [Cx] Noble Base Zone PBG Worlds Alg Stellar
1014 Okskful B661953-9 Hi Pr {2} (D8C-1) [6B26] - - 602 0 VSEq G2 V M3 V
1015 Tongaesodhongaell C435779-6 {-1} (966+1) [8667] C - 201 0 VSEq M0 V
1112 Ksethu A00089B-E As Na Va Ph Pi {2} (E7D+4) [AA7G] - - 622 0 VSEq M2 V
1115 Allous B65A773-A Wa {2} (D6B-1) [4927] - - 713 0 VSEq M1 V
1116 Dzerrdhakse A766645-B Ag Ni Ga Ri {3} (D57+1) [4939] K - 914 0 VSEq K5 V
1119 Darrugsug B544564-B Ag Ni O:1317 {2} (946+1) [3739] - - 602 0 VSEq F2 V
1120 Vonghoe B4007CG-9 Na Va Pi {1} (D6A+5) [C8AE] - - 622 0 VSEq G7 V M8 V
1216 Ngoerrgh E42065A-7 De He Na Ni Po {-3} (851-1) [8379] - - 603 0 VSEq K8 V
1219 Ngurstur C87A111-6 Lo Wa {-2} (311-5) [1112] - - 434 0 VSEq F3 V
1315 Firullvorzkokh B436654-9 Ni {0} (A54-2) [4637] - - 920 0 VSEq M3 V M6 V
1317 Aegadh B737AEC-B Hi {3} (J9E+5) [DD8E] - - 924 0 VSEq G4 V M0 V
1318 Soerkon Aeth A43477A-B {2} (B6C+4) [997D] - - 520 0 VSEq F1 V
1320 Dhaeghoerzeoe B73A478-D Ni Wa {1} (A34+1) [455D] - - 922 0 VSEq M1 V
1413 Dzuerongvoe B664997-C Hi Cx Pr {3} (F8E+3) [9C5C] - - 422 0 VSEq A4 V K9 V
1415 Urkhaksadh A420212-B De He Lo Po {1} (711-3) [1317] - - 503 0 VSEq F4 V
1417 Lling B561866-9 Ri Ph O:1317 {2} (E7B+1) [7A48] - - 722 0 VSEq G8 V
1418 Oesar Gin B86A322-C Lo Wa {1} (621-3) [1418] K - 701 0 VSEq M2 V M6 V
1419 Ilung B561257-7 Lo {-1} (411-1) [2157] - - 323 0 VSEq M2 V
1420 Dhallorag D554332-4 Lo {-3} (521-5) [1111] - - 622 0 VSEq K6 V
1511 Thadzlaksak D86769C-4 Ag Ni Ga Ri {-1} (853+2) [9587] - - 535 0 VSEq G9 V
1512 Ngaengza Duegha B75A779-7 Wa {0} (968+1) [8768] M - 914 0 VSEq F8 V
1616 Gaknau Val A98A614-9 Ni Ri Wa {1} (A55-1) [4737] K - 620 0 VSEq M6 III M2 V

Lla Iz Therrg Subsector Sorted Subsector Data G[edit]

22 worlds.

Gvurrdon sector data
Hex Name UWP Remarks {Ix} (Ex) [Cx] Noble Base Zone PBG Worlds Alg Stellar
1713 Zuerrguell B432321-A Lo Po {1} (721-3) [1416] - - 120 0 VSEq F2 V
1714 Rirrrronggzerzoell B5728AD-A He Ph Pi {2} (B7B+5) [CA9E] - - 110 0 VSEq K3 V M3 V
1716 Ghugi B686567-B Ag Ni Ga Pr O:1717 {2} (B46+2) [575B] - - 404 0 VSEq K3 V
1717 Lloursouth A553A9E-C Hi Po Cp {3} (E9E+5) [ED9G] - - 602 0 VSEq K4 V M4 V
1816 Uzotssaza B425435-D Ni {1} (734-1) [253B] - - 101 0 VSEq K3 V M9 V
1912 Tsenggvaksdzong E54379A-5 Po Pi {-2} (965+1) [9577] - - 910 0 VSEq G7 V M8 V
1914 Osuekha E692166-5 He Lo O:1714 {-3} (311-4) [1144] - - 424 0 VSEq G1 V
1915 Aedzaerz D7658BA-2 Ga Ri Pa Ph {-1} (A74+1) [A774] - - 303 0 VSEq K8 V M6 V
1918 Vanas B79879C-6 Ag Pi {1} (968+4) [A889] - - 135 0 VSEq M3 V
1919 Dhallas B663564-9 Ni Pr O:1717 {0} (A44-2) [3537] - - 603 0 VSEq F0 V
2015 Aekfo B645444-8 Ni Pa {-1} (B32-3) [2336] - - 523 0 VSEq F1 V M2 V
2018 Gurzueng B788300-B Lo {1} (921-3) [1416] - - 122 0 VSEq F5 V M7 V
2111 Goedhung B66A512-C Ni Wa Pr {1} (945-3) [1618] - - 502 0 VSEq K4 V M3 V
2117 Ekakh B434579-C Ni {1} (D45+2) [666D] K - 724 0 VSEq M2 V
2118 Tseghagvarz B675746-5 Ag Pi {1} (968+1) [6844] - - 613 0 NaVa G5 IV
2119 Knaegadae A525566-D Ni O:1717 {1} (D45+1) [464C] - - 924 0 VSEq F0 V
2219 Idza B5748AA-5 Pa Ph Pi {0} (A77+2) [A877] - - 812 0 NaVa G0 V
2316 Rrouzasun E000110-7 As Lo Va {-3} (311-5) [1112] - - 414 0 NaVa M3 V
2412 Kfugvugzozoaeksaer A77A111-A Lo Wa {1} (411-3) [1216] - - 901 0 VThE M1 V M5 V
2414 Soungadano B671363-A He Lo Mr {1} (721-2) [1427] K - 520 0 VThE K7 V M6 V
2418 Aekhreng B559676-B Ni {1} (C55+1) [574A] - - 904 0 NaVa K5 V
2419 Ngekoe B576479-B Ni Pa {1} (734+2) [556C] - - 710 0 NaVa G9 V

Thoengling Subsector Sorted Subsector Data H[edit]

24 worlds.

Gvurrdon sector data
Hex Name UWP Remarks {Ix} (Ex) [Cx] Noble Base Zone PBG Worlds Alg Stellar
2513 Dzoekhsunoulloudzu C569512-7 Ni Pr {-2} (742-5) [1313] - - 220 0 VThE K8 V
2514 Foel A687210-B Lo Ga {1} (511-3) [1316] - - 901 0 VThE K2 IV M1 V
2515 Tsorgoelae B20069A-C Na Ni Va {1} (955+3) [877E] - - 610 0 VThE M0 V M7 V
2518 Unggvokhaengarsnonggue B8B5521-8 Fl Ni {-1} (943-5) [1414] - - 402 0 VThE A6 V F7 V
2611 Knoerrgh E43099C-8 De Hi Na Po {-1} (C88+2) [C88B] C - 901 0 NaVa K4 V M5 V
2613 Gzaer A10069B-E Na Ni Va {1} (C55+3) [877G] - - 313 0 VThE F5 V M5 V
2617 Luthours B551633-8 Ni Po {-1} (D53-4) [3525] - - 723 0 VThE G6 V
2620 Knuerz B749776-6 Pi {0} (967-1) [6745] - - 501 0 VThE G3 IV M2 V
2715 Dhanrranoez B9A8375-8 Fl Lo {-1} (721-3) [1236] - - 702 0 VThE M0 V M4 V
2717 Aerzdanthi D84A699-5 Ni Wa {-3} (851-2) [7366] - - 524 0 VThE G3 V
2720 Radellogvate B7B8215-8 Fl Lo {-1} (511-3) [1136] - - 601 0 VThE K5 V M6 V
2913 Kfuevavae B636657-8 Ni {-1} (C53-1) [6558] M - 604 0 VThE K9 V
2916 Olgan B88A302-9 Lo Wa {0} (621-4) [1315] - - 401 0 VThE K4 V
3012 Uefokung B403313-A Ic Lo Va {1} (721-2) [1427] - - 220 0 VThE K0 V
3017 Ounoe Eglloeghz B403312-C Ic Lo Va {1} (A21-3) [1418] - - 423 0 VThE A6 V
3020 Koesolaedze C585210-8 Lo {-2} (611-5) [1113] - - 102 0 VThE M0 V M7 V
3114 Zaersougvivu C423303-7 Lo Po {-2} (521-5) [1124] - - 120 0 VThE K3 V M9 V
3117 Thoengling A9AA6BA-B Fl Ni Cx {1} (A55+3) [877D] K - 902 0 VThE K5 V
3120 Surrghkoeg A97A6AF-B Ni Wa {1} (955+5) [B7AG] - - 901 0 VThE M0 V M1 V
3211 Outhzaekaefakhsueghz A896314-A Lo {1} (821-1) [1438] - - 703 0 VThE M0 V
3213 Eksfarrarr A671777-7 He Pi {0} (968+1) [7757] - - 822 0 VThE F8 V M3 V
3217 Tuelehollar B552554-9 Ni Po {0} (944-2) [3537] - - 211 0 VThE M1 V
3218 Ikkhadzkfaghukh A6858CB-7 Ga Ri Pa Ph Huma2 {1} (A79+3) [A979] - - 801 0 VThE G5 V M6 V
3220 Rroungkhi B736543-C Ni {1} (A45-2) [2629] - - 203 0 VThE G4 V

Kfan Uzangou Subsector Sorted Subsector Data I[edit]

27 worlds.

Gvurrdon sector data
Hex Name UWP Remarks {Ix} (Ex) [Cx] Noble Base Zone PBG Worlds Alg Stellar
0130 Tjenl A683865-C Ri Ph O:0232 {3} (C7D+1) [6B3A] - - 420 0 ZhCo G3 V M1 V
0221 Aersaedha B98A88A-8 Ri Wa Ph {1} (E79+3) [A97A] M - 622 0 VTzE F6 V
0223 Aedhue E9C4000-0 Ba Fl {-3} (200-5) [0000] - - 024 0 VTzE K0 II
0226 Qanstanze E73987A-6 Ph {-2} (A75+1) [A678] - - 710 0 ZhCo M1 V
0230 Eblonzyerefl B434210-D Lo {1} (711-3) [1318] - - 403 0 ZhCo G7 V
0323 Llathoevaghoe B673878-A Ph Pi {2} (B7B+2) [8A5A] - - 410 0 NaVa F3 V M3 V
0325 Dzado B6A4896-8 Fl Ph {0} (D78-1) [7847] - - 703 0 NaVa K3 V
0327 Iatl Iatl B685233-B Lo Ga {1} (811-2) [1328] - - 322 0 ZhCo G5 V M4 V
0329 Enjqore A547245-A Lo {2} (511+1) [1438] KM - 210 0 ZhCo K7 V
0422 Rarksagzvungougae A310100-D Lo {1} (411-3) [1218] - - 701 0 NaVa M1 V
0425 Zulgziga C8B4854-8 Fl Ph {-1} (C77-3) [6736] - - 202 0 NaVa K0 V
0426 Ethue B554363-B Lo An O:0323 {1} (B21-2) [1428] - - 233 0 NaVa F7 V M5 V
0428 Vlazh Epr C5A179C-8 Fl He {-1} (F67+2) [A68B] M - 524 0 ZhCo M0 III
0430 Zhdapl B63A58B-A Ni Wa {1} (845+3) [767C] - - 201 0 ZhCo K3 V M1 V
0525 Gzughzuvulling A693530-A Ni {1} (D45-3) [1615] - - 433 0 NaVa M1 V
0528 Oenoukh C794459-9 Ni Pa {-1} (832+1) [536A] - - 820 0 NaVa K8 V
0529 Khoeghersaeng B896455-7 Ni Pa {-1} (632-3) [2335] - - 823 0 VRuk G9 V
0625 Foggzukoetsaellksakh C502867-8 Ic Na Va Ph Pi O:0323 {-1} (B77-1) [8758] C - 610 0 NaVa M0 V
0629 Az B657445-6 Ni Ga Pa {-1} (632-3) [2334] - - 210 0 VRuk G2 V M0 V
0630 Taknarkag B570467-A De He Ni Mr {1} (934+1) [455A] K - 112 0 VRuk M3 III G0 V
0725 Gvoedhoeks B582574-9 Ni Pr {0} (844-2) [3537] C - 801 0 NaVa M1 V M7 V
0727 Roegoukhaghoe B554853-7 Pa Ph {0} (A78-3) [5824] - - 302 0 NaVa K0 V M9 V
0728 Oraedzaeng B436445-C Ni {1} (834-1) [253A] - - 302 0 VRuk K4 V M6 V
0729 Ghin Uerr B865253-7 Lo Ga {-1} (411-4) [1124] - - 421 0 VRuk K3 V
0730 Kson B5A487A-A Fl Ph {2} (G7B+4) [AA7C] K - 224 0 VRuk F7 V
0821 Gvurrdon B756986-C Hi Ga {3} (E8E+2) [8C4B] C - 503 0 NaVa K4 V
0824 Aerrigha B6888DE-7 Ri Pa Ph {1} (A79+5) [C99B] - - 724 0 NaVa K4 V

Ruhk Odzuetarug Subsector Sorted Subsector Data J[edit]

21 worlds.

Gvurrdon sector data
Hex Name UWP Remarks {Ix} (Ex) [Cx] Noble Base Zone PBG Worlds Alg Stellar
0926 Daerrg C636627-9 Ni {-1} (D53-1) [6559] C - 723 0 NaVa G4 V
0929 Orra A00089C-E As Na Va Ph Cx Pi {2} (B7D+5) [BA8H] - - 710 0 VRuk F9 V
0930 Uegukell Vakfez BAD58AD-6 Ph {0} (A77+4) [C89A] - - 102 0 VRuk G2 IV K8 V
1023 Gegvouk B9AA887-C Fl Ph {2} (E7C+2) [8A5C] - - 104 0 NaVa K1 V M0 V
1027 Saell A557AAC-E Hi {3} (E9F+5) [DD8H] K - 102 0 VRuk M0 V
1125 Tagath B989559-A Ni Pr {1} (845+2) [666B] - - 701 0 NaVa M0 V M2 V
1126 Raezarourkollarrakhs C566634-8 Ag Ni Ri (Xienner) {0} (B54-2) [4636] - - 521 0 VRuk F0 V
1128 Langaetoukoe E433573-7 Ni Po {-3} (741-5) [2224] - - 120 0 VRuk M1 III G8 V
1129 Koekhae B67A101-A Lo Wa {1} (911-3) [1216] - - 724 0 VRuk F3 V M0 V
1225 Aedhar B5908C9-A De He Ph Pi {2} (E7B+3) [9A6B] - - 422 0 NaVa M0 V
1226 Voullatueng A203326-E Ic Lo Va {1} (821+1) [244D] - - 421 0 VRuk K6 V
1327 Akhaedag B563355-B Lo {1} (621-1) [1439] K - 801 0 VRuk M1 V
1421 Kfolaell B86AAA6-B Hi Wa {3} (F9E+2) [9D4A] - - 403 0 VSEq G3 V
1428 Ogvasaekha B667877-9 Ga Ri Pa Ph {2} (E7B+2) [8A59] - - 122 0 VRuk F7 V
1429 Orz D95A88C-6 Wa Ph {-2} (A75+1) [B689] - - 524 0 VRuk F8 V M4 V
1430 Fagvaenghuenouts B540786-8 De He Po Pi {0} (G68-1) [6747] - - 925 0 VRuk K2 V
1524 Raersava B100262-A Lo Va O:1225 {1} (711-3) [1316] - - 903 0 NaVa G1 V M7 V
1527 Kaneldhuellough A6535A9-A Ni Po {1} (C45+2) [666B] - - 523 0 NaVa K9 V
1528 Ghenkerongolu B431778-B Na Po {2} (A6C+2) [795B] - - 601 0 VRuk F7 V M8 V
1622 Illkarkunotoe B54587A-A Pa Ph Pi {2} (C7B+4) [AA7C] - - 420 0 VSEq K6 V
1623 Taeksoudhagnou A5A488C-D Fl Ph Cp {2} (F7D+5) [BA8G] - - 323 0 VSEq M2 V

Ksits Usathu Odzuetarug Subsector Sorted Subsector Data K[edit]

26 worlds.

Gvurrdon sector data
Hex Name UWP Remarks {Ix} (Ex) [Cx] Noble Base Zone PBG Worlds Alg Stellar
1721 Ungan B402122-D Ic Lo Va {1} (811-3) [1219] - - 423 0 VSEq F0 V
1722 Tsounduekfegun B546455-C Ni Pa {1} (734-1) [253A] - - 201 0 VSEq K8 V M3 V
1724 Ouse Faeg A69476A-B Ag Pi O:1623 {3} (D6D+5) [9A7D] K - 222 0 VSEq G8 V M3 V
1726 Aengvoung A682766-B Ri Huma6 O:2025 {3} (B6D+2) [6A4A] - - 520 0 NaVa M1 V
1728 Ankhir C6869BB-7 Hi Ga Pr {0} (B89+2) [B979] - - 613 0 VRuk K9 V
1821 Tirrokoelaegz B563645-A Ni Ri (Tirril)8 Varg2 {2} (B56+1) [4838] - - 312 0 VSEq F4 V M0 V
1823 Lurraengfangnoksas E576232-7 Lo {-3} (411-5) [1113] - - 210 0 VSEq G7 V
1830 Vaersngurr A99A873-C Wa Ph Cp Pi {2} (D7C-1) [5A29] - - 503 0 NaVa G5 V
1923 Gnoengungag B759623-7 Ni {-1} (853-4) [3524] - - 734 0 VSEq F3 V
1924 Dzenzaega B20189B-7 Ic Na Va Ph Pi {0} (A78+2) [A879] C - 701 0 NaVa M2 V M8 V
1930 Asurrorr C000526-B As Ni Va {0} (B44-1) [454A] - - 813 0 NaVa M1 V
2022 Ueksgug A576235-A Lo {1} (C11-1) [1338] - - 235 0 VSEq G8 V
2023 Rredzutsaezougova B1008AC-D Na Va Ph Pi {2} (E7D+5) [BA8G] - - 122 0 VSEq M2 II
2025 Angasaer B88A846-9 Ri Wa Ph {2} (B7B+1) [7A48] - - 201 0 NaVa K9 V M5 V
2029 Kfenkudhuegzo B656120-7 Lo Ga {-1} (311-5) [1112] C - 320 0 NaVa M3 V
2030 Gurzhvoursivazae B642410-A He Ni Po Varg2 {1} (834-3) [1515] - - 702 0 NaHu F7 V
2123 Tagnaghoutsozaeng B86A755-9 Ri Wa {2} (A6B+1) [5937] - - 201 0 NaVa G4 V M7 V
2128 Aellaesgvarzath A431365-E Lo Po O:2129 {1} (621-1) [143C] - - 210 0 NaHu K9 V
2129 Gaekloungoerzaghun A697878-C Pa Ph Pi (Ungrest) {2} (H7C+2) [8A5C] - - 734 0 NaHu F4 V
2226 Gnael Oer B10078C-8 Na Va Pi {0} (C68+3) [A78B] C - 403 0 NaVa M1 V
2229 Kueng A762116-D Lo {1} (411+1) [124C] - - 701 0 NaVa M2 V M9 V
2323 Orsesokhin A000874-E As Na Va Ph Pi {2} (B7D+1) [6A3C] - - 110 0 NaVa K5 V M5 V
2329 Gaelaeth C560AC9-A De Hi An {2} (H9C+3) [BC6B] - - 614 0 NaVa F6 V M9 V
2422 Thoegzekkfak A583520-B Ni Pr {1} (845-3) [1616] - - 801 0 VThE K4 V M7 V
2424 Llueng C511345-7 Ic Lo {-2} (521-4) [1135] - - 601 0 NaVa M1 V M4 V
2425 Okhtous E555374-3 Lo {-3} (521-5) [1131] - - 301 0 NaVa G7 V

Aelluekh Subsector Sorted Subsector Data L[edit]

28 worlds.

Gvurrdon sector data
Hex Name UWP Remarks {Ix} (Ex) [Cx] Noble Base Zone PBG Worlds Alg Stellar
2522 Gvigzae B678431-9 Ni Pa {0} (733-4) [1415] K - 601 0 VThE G1 V M7 V
2524 Vongouzdhursueng B8AA320-C Fl Lo {1} (A21-3) [1417] - - 623 0 NaVa M7 II
2527 Thagh E6659A8-7 Hi Ga Pr {-1} (B88-1) [9857] - - 433 0 NaVa G4 V
2530 Adegokh A4047BB-A Ic Va Pi {2} (A6B+4) [997C] - - 101 0 NaVa F7 IV M2 V
2628 Rorroksueknea B574500-8 Ag Ni {0} (844-4) [1513] - - 801 0 NaVa G3 V M9 V
2722 Logvokseghaghzvoerour C786320-6 Lo Ga {-2} (521-5) [1111] - - 322 0 VThE F3 V
2723 Arrag B575777-9 Ag Pi {2} (A6B+2) [7959] - - 210 0 VThE G5 V
2725 Aetskaekhoun B988954-8 Hi Pr {1} (C8A-1) [7A36] - - 301 0 VThE K6 V M6 V
2727 Zuekuzung B200322-8 Lo Va {-1} (B21-5) [1214] C - 624 0 NaVa G9 V
2729 Takhagvafoe B667585-7 Ag Ni Ga Pr {0} (744-2) [3535] - - 101 0 NaVa K6 V M8 V
2821 Ghaertu B73A9DD-A Hi Wa Cp {3} (E8D+5) [DC9E] K - 421 0 VThE F3 V M1 V
2822 Etsgokhuenaellilkuer B756875-9 Ga Pa Ph {1} (E7A-1) [6937] - - 113 0 VThE F6 V M1 V
2826 Vou E644247-5 Lo {-3} (411-3) [2155] C - 801 0 NaVa K0 V M1 V
2827 Oukgzueredh C55499B-A Hi {2} (C8C+4) [BB7C] - - 701 0 NaVa G4 V M8 V
2828 Gnurs B628454-D Ni {1} (834-1) [253B] - - 402 0 NaHu K1 V M8 V
2829 Ourkan B9D8454-D Ni {1} (B34-1) [253B] - - 823 0 NaVa A1 V G3 V
2830 Taekhoengsegzo E545000-0 Ba {-3} (200-5) [0000] - - 003 0 NaXX K8 V
3022 Gaegzue B574540-B Ag Ni {2} (846-2) [1716] - - 701 0 VThE K4 V M7 V
3024 Ngulivuedakhsnaru E748778-5 Ag Pi {-1} (966-1) [7655] C - 523 0 NaVa K1 V
3029 Ungrughz E554389-6 Lo {-3} (521-2) [4167] - - 414 0 NaVa F8 V
3121 Daggueghaezghogu B595222-8 Lo {-1} (811-5) [1114] - - 304 0 VThE G6 V M7 V
3124 Llukaegh Voerz A527331-A Lo {1} (621-3) [1416] - - 410 0 VThE G4 V M4 V
3126 Goghrra E7B2579-8 Fl He Ni {-3} (941-2) [6269] C - 120 0 NaVa F7 V
3128 Otse A8A78CA-A Fl Ph {2} (F7B+4) [AA7C] - - 623 0 NaVa M2 V
3221 Dzaekh C547464-5 Ni Pa O:3120 {-2} (631-4) [2233] - - 303 0 VThE K9 V
3222 Fanzuekh C000259-D As Lo Va {0} (611+1) [326E] - - 211 0 VThE M0 V M5 V
3229 Thekrakfor B550133-9 De Lo Po {0} (411-3) [1126] - - 601 0 NaVa M1 V M8 V
3230 Aekokfeg B69A200-B Lo Wa {1} (611-3) [1316] - - 702 0 NaVa K4 V

Lianic Subsector Sorted Subsector Data M[edit]

29 worlds.

Gvurrdon sector data
Hex Name UWP Remarks {Ix} (Ex) [Cx] Noble Base Zone PBG Worlds Alg Stellar
0131 Satlpenzh B657586-B Ag Ni Ga {2} (C46+1) [474A] - - 205 0 ZhCo K6 V
0137 Chench D559426-3 Ni {-3} (631-4) [3142] - - 214 0 ZhCo K1 IV
0231 Tseezh B000762-B As Na Va Pi O:0232 {2} (B6C-2) [3917] - - 811 0 ZhCo M3 V
0232 Jdiprqrafr B100A99-C Hi In Na Va {5} (H9G+5) [BF6D] KM - 923 0 ZhCo M4 III
0233 Yied B43677B-C {2} (C6C+4) [997E] - - 721 0 ZhCo G3 V
0235 Pliploranshich B662611-7 Ni Ri {0} (854-4) [2613] - - 825 0 ZhCo F3 IV
0239 Tlrt B698542-B Ag Ni An {2} (A46-2) [1717] - - 803 0 ZhCo F5 V
0240 Astanch A541410-D He Ni Po {1} (734-3) [1518] - - 301 0 ZhCo M0 V
0334 Blienzkats B565110-9 Lo {0} (411-4) [1114] - - 401 0 ZhCo G8 V M2 V
0337 Vriaajets B583554-A Ni Pr {2} (846+1) [3738] KM - 801 0 ZhCo K7 V M4 V
0339 Diekech B434579-C Ni {1} (D45+2) [666D] - - 115 0 ZhCo M2 V
0433 Onsansh B677732-5 Ag Pi {1} (968-3) [3811] M - 221 0 ZhCo G1 V
0438 Odliadr D7A7655-8 Fl Ni {-3} (951-5) [4336] - - 610 0 ZhCo G2 V
0439 Aek Elakfough A000312-E As Lo Va {1} (721-3) [141A] - - 220 0 NaVa K8 V M7 V
0440 Oughaetha B767688-5 Ag Ni Ga Ri {1} (855+1) [6755] - - 401 0 NaVa M2 V M2 V
0535 Sitlshaqr B000331-C As Lo Va {1} (821-3) [1418] - - 721 0 ZhCo A8 V
0536 Ognirrirrgzegukhuekh E86A346-4 Lo Wa {-3} (521-4) [2143] - - 701 0 NaVa F7 V M9 V
0537 Tuetingou C659337-5 Lo {-2} (521-2) [3155] - - 501 0 NaVa F5 V
0538 Tagakfaduen C89A225-9 Lo Wa {-1} (611-3) [1137] - - 211 0 NaVa K3 V
0539 Rougungol B430479-B De Ni Po {1} (734+2) [556C] C - 501 0 NaVa K9 V
0633 Aldhagh A554420-9 Ni Pa {0} (733-4) [1414] - - 210 0 NaVa K8 V
0634 Izivr D426974-9 Hi In {1} (F8B-1) [7A37] - - 922 0 ZhCo F2 V
0635 Saedhuenragh B541455-8 He Ni Po {-1} (B32-3) [2336] - - 223 0 NaVa G7 V
0639 Fourfurrghagh B436352-E Lo {1} (821-3) [141A] - - 221 0 NaVa K5 V
0735 Aeghez B898537-6 Ag Ni {0} (744+1) [5556] - - 802 0 NaVa G5 V
0736 Kor B66A425-9 Ni Wa {0} (733-2) [2437] - - 310 0 NaVa F8 V
0737 Duekh E7A6886-8 Fl Ph {-2} (H76-3) [7647] C - 434 0 NaVa G4 V
0739 Kuenruekh C558766-7 Ag O:1039 {0} (968-1) [6746] - - 420 0 NaVa F3 V
0832 Uenag D543534-6 Ni Po {-3} (741-5) [3234] C - 210 0 NaVa M0 V

Spurl Subsector Sorted Subsector Data N[edit]

23 worlds.

Gvurrdon sector data
Hex Name UWP Remarks {Ix} (Ex) [Cx] Noble Base Zone PBG Worlds Alg Stellar
0934 Vurrfourraeksan A65A255-B Lo Wa {1} (811-1) [1339] - - 422 0 NaVa F0 V
0935 Saksoukuer B5727AC-6 He Pi {0} (967+3) [A789] - - 712 0 NaVa A3 IV K8 V
0937 Aerritho B30086B-B Na Va Ph Pi Mr {2} (B7C+4) [AA7D] K - 701 0 VARC M0 V M9 V
0938 Neridhueraeng B431334-B Lo Po {1} (621-1) [1439] - - 501 0 NaVa K4 V
0939 Ghin C57778C-6 Ag Pi {0} (967+3) [A789] C - 810 0 NaVa M2 V
1034 Dheg E310335-7 Lo {-3} (521-5) [1135] C - 204 0 NaVa K3 V
1036 Koekh Uez A553672-9 Ni Po {0} (E54-4) [2615] - - 724 0 VARC F7 V
1037 Inghinfudzolorz B6A5786-8 Fl (Jaylay-yay) {0} (G68-1) [6747] - - 343 0 VARC K2 II M3 V
1039 Zaenluekegze B200686-B Na Ni Va {1} (F55+1) [574A] - - 334 0 NaVa F0 V
1132 Ogotelloegzllig A576842-8 Pa Ph Pi {0} (G78-4) [4814] - - 324 0 VRuk M2 V
1134 Aeggiks A505401-E Ic Ni Va {1} (834-3) [151A] - - 920 0 NaVa M3 V
1140 Akfukh D430689-7 De Na Ni Po {-3} (851-2) [7368] C - 603 0 NaVa F9 V M6 V
1233 Udaethaen E421336-9 He Lo Po {-2} (721-3) [2148] C - 720 0 VRuk F6 IV
1236 Ksorraknue B200657-C Na Ni Va {1} (C55+1) [675C] - - 104 0 VARC G9 V
1238 Uerzthu B425986-B Hi In {4} (D8F+3) [8D4A] - - 302 0 NaVa G0 V M6 V
1333 Sethgnakh D86769C-4 Ag Ni Ga Ri {-1} (853+2) [9587] C - 535 0 VRuk G9 V
1336 Okfozarrga A596322-9 Lo Cx {0} (921-4) [1315] - - 313 0 VARC K5 V M1 V
1337 Thoghaezae E5A1100-8 Fl He Lo {-3} (411-5) [1113] - - 601 0 VARC M0 V M5 V
1434 Dharrgkhaksuzarorrdzuer B843200-7 Lo Po {-1} (411-5) [1112] - - 901 0 VRuk G9 V M0 V
1535 Noe A310464-D Ni O:1539 {1} (B34-1) [253B] - - 323 0 NaVa M4 III
1539 Dhaengae B9789AA-A Hi In Huma1 {4} (C8E+5) [BD7C] - - 410 0 NaVa K4 V M3 V
1631 Ougzsaeg E9A9741-8 Fl {-2} (B66-5) [3514] C - 602 0 VRuk M1 V M8 V
1634 Usere B200644-7 Na Ni Va {-1} (853-3) [4535] - - 224 0 NaVa M2 V

Uthe Subsector Sorted Subsector Data O[edit]

20 worlds.

Gvurrdon sector data
Hex Name UWP Remarks {Ix} (Ex) [Cx] Noble Base Zone PBG Worlds Alg Stellar
1734 Erzthung E75A440-6 Ni Wa {-3} (631-5) [1111] - - 623 0 NaVa K4 V
1738 Uthith A310877-E Na Ph Cx Pi {2} (F7D+2) [8A5E] K - 623 0 V40S M0 V
1839 Forrodhkhokh B75877B-A Ag {3} (A6C+5) [9A7C] - - 201 0 V40S G5 V M7 V
1933 Aethkaek B66A512-C Ni Wa Pr {1} (945-3) [1618] C - 502 0 NaVa G4 V M3 V
1936 Thaeuevae D546300-8 Lo {-3} (B21-5) [1113] C - 724 0 V40S M2 V
1938 Kousuesi EA9A325-5 Lo Oc {-3} (521-5) [1133] - - 724 0 V40S F8 V
2037 Urrllongonu B566545-9 Ag Ni Pr {1} (845-1) [3637] - - 301 0 V40S F9 V
2040 Ougzdaelzoerrgh A899335-B Lo {1} (C21-1) [1439] - - 825 0 NaVa M1 V
2137 Daeksuzaethukue B645677-A Ag Ni {2} (D56+2) [685A] - - 523 0 V40S M1 V
2232 Gzogzu B550889-9 De Po Ph {1} (B7A+2) [996A] C - 701 0 NaVa M0 V M8 V
2234 Tinkaeghzzaklez B544233-A Lo {1} (511-2) [1327] - - 810 0 NaVa K5 V M8 V
2240 Pandrin B560675-A De Ni Ri Huma8 {2} (956+1) [4838] C - 201 0 NaVa M1 V M6 V M8 V
2331 Knall E000000-0 As Ba Va {-3} (200-5) [0000] - - 010 0 NaXX K7 V M3 V
2334 Zoe E757499-5 Ni Ga Pa (Rynkatropa) {-3} (631-2) [5166] - - 132 0 NaVa K3 V
2336 Otsesu E673442-5 Ni {-3} (631-5) [1111] - - 625 0 NaVa M5 III M3 V
2338 Kaets B636631-7 Ni {-1} (853-5) [2513] C - 111 0 NaVa G0 IV
2339 Ueghrrozue A6A47BA-A Fl {2} (D6B+4) [997C] C - 913 0 NaVa M0 V
2340 Ghisaersae C758646-7 Ag Ni {-1} (853-2) [5546] C - 702 0 NaVa G7 V
2433 Aerrkhukhkaekouguengdoung B639663-9 Ni O:2232 {0} (954-3) [3626] C - 701 0 NaVa M0 V M2 V
2436 Triad B587777-9 Ag Ri Huma7 {3} (B6C+3) [7A59] N - 320 0 CsIm G8 V

Firgr Subsector Sorted Subsector Data P[edit]

24 worlds.

Gvurrdon sector data
Hex Name UWP Remarks {Ix} (Ex) [Cx] Noble Base Zone PBG Worlds Alg Stellar
2531 Ngoluts B304738-9 Ic Va Pi {1} (C6A+1) [7859] - - 803 0 NaVa K4 V
2536 Fae Kodh D545103-6 Lo / (Bzruellokh) / VargW {-3} (311-5) [1123] - - 101 0 NaVa K9 V M1 V
2537 Torrknungazarr E753000-0 Ba Po {-3} (200-5) [0000] - - 003 0 NaXX G8 V M0 V
2540 Ksunekso B525575-A Ni {1} (D45-1) [3638] - - 424 0 NaVa F9 V
2633 Ightursksoethaegenughz B300223-A Lo Va {1} (511-2) [1327] - - 410 0 NaVa G9 V M4 V
2634 Vakunggvoruego B433887-7 Na Po Ph {0} (A78+1) [8857] - - 201 0 VCKd G3 V
2638 Gzaell E773541-5 Ni {-3} (741-5) [1211] C - 910 0 NaVa K9 V M7 V
2731 Thurruegvudhotue C88A200-7 Lo Wa {-2} (411-5) [1112] - - 313 0 NaVa G9 V
2735 Asugunkhodz B97A665-A Ni Wa / O:2936 {1} (A55-1) [4738] - - 502 0 VCKd K3 V
2740 Roukhagzvaengoer E526899-7 Ph Pi {-2} (A76-1) [9668] - - 813 0 NaVa F4 V
2832 Oegaeldu B200443-A Ni Va {1} (834-2) [1527] - - 602 0 VCKd G2 V M9 V
2833 Kedzudh B000525-D As Ni Va {1} (B45-1) [363B] - - 822 0 VCKd M2 V
2834 Gzoghz B74A521-C Ni Wa {1} (A45-3) [1618] - - 503 0 VCKd G5 V
2840 Rruthaekuksu D431210-6 Lo Po {-3} (411-5) [1111] - - 823 0 NaVa K7 III M1 V
2936 Afougae B000698-D As Na Ni Va / C:2735 {1} (D55+1) [675D] - - 123 0 VCKd M1 III
2937 Scangen B88557A-B Ag Ni Ga Pr {2} (D46+4) [777D] - - 224 0 NaVa K4 V
2940 Galla B686275-8 Lo Ga {-1} (611-3) [1136] - - 502 0 NaVa M0 V
3034 Ughz A424551-E Ni Cx {1} (945-3) [161A] K - 302 0 VCKd K4 V
3035 Ganokoulovaenu B552631-8 Ni Po {-1} (953-5) [2514] C - 801 0 VCKd K5 V
3040 Llaekag X520100-7 De He Lo Po / Fo {-3} (311-5) [1112] C R 423 0 NaVa K5 V
3133 Oziz B677433-B Ni Pa {1} (C34-2) [1528] - - 924 0 NaVa G0 V M8 V
3137 Torrrrerz A563951-C Hi Pr {3} (E8E-1) [5C18] - - 521 0 NaVa M5 III M2 V
3233 Gvutson A85A7CE-9 Wa / Huma5 {1} (B6A+5) [B89D] S - 520 0 CsIm G6 V
3238 Oertsous E553A9E-A Hi Po {1} (E9B+5) [EB9E] C - 602 0 NaVa K4 V M4 V

T5SS Gvurrdon Sector Raw Data[edit]

Stock Imported data (October 2015)

 • Gvurrdon
 • -4,-2
 • Name: Gvurrdon (va)
 • Name: Briakqra' (zh)
 • Era: 1105
 • Author: J. Andrew Keith, Marc Miller and John Harshman
 • Source: Traveller 5 Second Survey
 1. Subsector A: Ongvos
 2. Subsector B: Zoghz
 3. Subsector C: Adhsakh
 4. Subsector D: Fanganger
 5. Subsector E: Uerra Rueshken
 6. Subsector F: Dzen
 7. Subsector G: Lla Iz Therrg
 8. Subsector H: Thoengling
 9. Subsector I: Kfan Uzangou
 10. Subsector J: Ruhk Odzuetarug
 11. Subsector K: Ksits Usathu Odzuetarug
 12. Subsector L: Aelluekh
 13. Subsector M: Lianic
 14. Subsector N: Spurl
 15. Subsector O: Uthe
 16. Subsector P: Firgr


Gvurrdon sector data
Hex Name UWP Remarks {Ix} (Ex) [Cx] Noble Base Zone PBG Worlds Alg Stellar
0104 Enjtodl C8A8100-8 Fl Lo {-2} (411-5) [1113] M - 501 0 ZhCo K4 V M4 V
0202 Zhenchve’chip B666558-8 Ag Ni Ga Pr {0} (944+1) [5558] - - 902 0 ZhCo K7 V M9 V
0205 Matlmadl B646730-8 Ag Pi {1} (D69-3) [2813] - - 822 0 ZhCo F0 V
0208 Dho Ega E580653-7 De Ni Ri {-2} (852-5) [3424] - - 510 0 VTzE K4 V M7 V
0306 Zaerrg C674683-8 Ag Ni {-1} (B53-4) [3525] - - 103 0 NaVa K3 V
0309 Unoldhasaellae B300687-9 Na Ni Va {0} (954+1) [6659] - - 510 0 VTzE G7 V
0401 Angudh E7A77BA-8 Fl (Bwampbs) {-2} (C66+1) [957A] C - 721 0 NaHu G7 V
0402 Knoelurzudal A552614-C Ni Po {1} (B55-1) [473A] - - 803 0 NaVa F7 V
0403 Duduell C552215-6 Lo Po {-2} (411-4) [1134] C - 203 0 NaVa F0 V
0405 Tarraekhs B000657-C As Na Ni Va {1} (A55+1) [675C] C - 311 0 NaVa M2 V M4 V
0407 Uedhoelukhue B300314-9 Lo Va {0} (721-2) [1337] - - 920 0 NaVa K6 V
0410 Roeknughroe B100A99-C Hi In Na Va {4} (J9F+5) [BE6D] - - 924 0 VTzE M4 III
0502 Gvuksdourrgh A685132-C Lo Ga {1} (611-3) [1218] K - 803 0 NaVa K3 V
0503 Songi B736467-A Ni O:0402 {1} (734+1) [455A] - - 110 0 NaVa M1 V M9 V
0504 Llaegh B638359-9 Lo {0} (621+1) [436A] C - 110 0 NaVa F0 V M4 V
0505 Torrvagve A577226-C Lo An {1} (611+1) [134B] - - 520 0 NaVa F3 V
0703 Dzukoun B788899-7 Ri Pa Ph An Cx {1} (A79+2) [9968] - - 414 0 VSDp F6 V
0709 Onengoen B550778-A De Po {2} (B6B+2) [795A] - - 302 0 NaVa K4 V
0803 Zangerr D100542-7 Ni Va {-3} (741-5) [1213] - - 723 0 VSDp K4 V
0804 Ksaghae D878310-5 Lo {-3} (521-5) [1111] C - 310 0 NaVa M2 V M6 V
0807 Tengerkukokhs C87A532-8 Ni Wa {-2} (B42-5) [1314] - - 322 0 NaVa A8 V
0808 Ellfoegoezou E58878B-5 Ag Ri {0} (967+2) [9777] - - 810 0 NaVa G4 V
0809 Gantsugh A000100-D As Lo Va {1} (511-3) [1218] - - 420 0 VSEq M2 V
1709 Okfitos B000641-9 As Na Ni Va An {0} (D54-4) [2615] - - 923 0 VPGa F3 V
1807 Gzazogze B424779-8 Pi {0} (D68+1) [8769] - - 313 0 VPGa F0 V M5 V
2002 Gkakhaellan B310ACG-E Hi In Na Cp {4} (D9G+5) [FEAK] - - 310 0 VPGa F0 V
2005 Tanga B9C56BB-9 Fl Ni DroyW {0} (A54+2) [867B] - - 120 0 NaXX K3 V
2010 Ragzael B100557-E Ni Va {1} (C45+1) [565E] - - 423 0 NaVa F5 V M8 V
2101 Vorroeng B58A867-8 Ri Wa Ph O:2002 {1} (D79+1) [8958] - - 303 0 VPGa K7 V
2209 Ikhotakhang B668766-5 Ag Ri (Vozkell) Mr {2} (969+1) [6944] M - 710 0 VSEq F6 IV
2302 Karrksinarka B886300-8 Lo Ga {-1} (821-5) [1213] - - 403 0 VPGa G2 V
2305 Uthisodzugoksae C403101-A Ic Lo Va {0} (711-4) [1116] - - 622 0 NaVa K9 V
2307 Khagogksi B552685-9 Ni Po {0} (954-2) [4637] - - 401 0 NaVa F9 V
2404 Gaengour B540301-C De He Lo Po {1} (821-3) [1418] - - 903 0 NaVa K8 V
2407 Ilughavo B426226-D Lo {1} (811+1) [134C] - - 604 0 NaVa M0 V
2408 Sagukhunngo B995654-7 Ag Ni {0} (854-2) [4635] C - 301 0 NaVa M1 V M6 V
0901 Onllae Roungo A886633-9 Ag Ni Ga Ri {2} (956-1) [3826] - - 910 0 NaVa F4 V M8 V
0904 Korruelloko B100777-9 Na Va Pi {1} (C6A+1) [7859] - - 903 0 VSDp K0 V M5 V
0908 Taekfoengsegzo B866569-9 Ag Ni Ga Pr O:0709 {1} (845+2) [666A] - - 901 0 NaVa K4 V M7 V
1009 Luerrgnudhlaerz B657337-7 Lo Ga {-1} (521-1) [3257] M - 323 0 VSEq K5 V
1010 Gzonough D524842-7 Ph Pi {-2} (A76-5) [4613] - - 731 0 VSEq F7 V M7 V
1102 Aksugzael BAC5786-9 Fl {1} (B6A+1) [6848] - - 802 0 NaVa M1 V M6 V
1104 Ngues D777430-5 Ni Pa {-3} (631-5) [1111] - - 501 0 NaVa M2 V M5 V
1106 Rueskhen C420331-B De He Lo Po {0} (921-4) [1317] - - 722 0 NaVa M3 V
1107 Tsuengingeguekaetho B5A5204-B Fl Lo {1} (911-1) [1339] - - 814 0 NaVa K2 V
1109 Louks Aek E584126-3 Lo {-3} (311-4) [1142] - - 703 0 VSEq K6 V
1201 Uekongull A779324-E Lo {1} (621-1) [143C] - - 301 0 NaVa G6 IV M0 V
1305 Kukhvu A000422-E As Ni Va {1} (834-3) [151A] - - 911 0 NaVa K7 V M3 V
1307 Rinvoengerrazodhae C31077B-A Na Pi {1} (A6A+3) [987C] C - 601 0 NaVa F4 V M6 V
1310 Vaeghovangugh A576842-8 Pa Ph Pi {0} (G78-4) [4814] - - 324 0 VSEq M8 III G7 V
1502 Oungeghuegue B424521-C Ni {1} (A45-3) [1618] - - 521 0 VPGa M0 V
1503 Dhueks B433101-D Lo Po {1} (411-3) [1219] - - 701 0 VPGa K9 V M8 V
1504 Naen Dzi Ona A55879D-B Ag Cp {3} (B6D+5) [BA9F] - - 802 0 VPGa K1 IV
1506 Roedz A585575-9 Ag Ni Pr {1} (845-1) [3637] K - 401 0 VPGa M2 V
1508 Gikhs B766759-7 Ag Ga Ri {2} (96A+3) [8968] - - 801 0 VPGa G5 V M9 V
1602 Iloungrraegzer D538567-7 Ni O:1504 {-3} (741-3) [5257] - - 401 0 VPGa M1 V
0112 Fufoekkfal E638665-6 Ni (Katl*lalt) {-3} (851-5) [4334] - - 312 0 VTzE F9 V
0113 Taraeng B00098C-A As Hi In Na Va {4} (E8E+5) [CD8D] - - 212 0 VTzE M1 V
0212 Onagzorrruell D889737-2 Ri {-1} (964-1) [7652] - - 601 0 VTzE K4 V M0 V
0215 Kerkukhaeka B888554-B Ag Ni Pr {2} (E46+1) [3739] - - 325 0 VTzE K6 V
0216 Saezghen B200A72-C Hi In Na Va {4} (E9F+1) [6E18] K - 402 0 VTzE M0 V
0220 Telfazagnou E7A5542-8 Fl Ni {-3} (D41-5) [1214] - - 724 0 VTzE M3 V
0317 Gzoulakhgha B793ACD-D Hi In {4} (D9G+5) [EE9H] - - 310 0 VTzE K9 V M0 V
0411 Zuts Asgning B43677B-B {2} (D6C+4) [997D] K - 222 0 VTzE M3 V
0419 Uefokung D433640-6 Na Ni Po {-3} (851-5) [1311] C - 821 0 VTzE F6 IV
0512 Uthgvoe A581466-B Ni Cx O:0410 {1} (734+1) [354A] - - 710 0 VTzE A3 V K5 V
0517 Gvoeloegnoethu B63A410-A Ni Wa {1} (834-3) [1515] K - 702 0 VTzE K6 V M3 V
0613 Aroelloe B9C5533-9 Fl Ni {0} (A44-3) [2526] - - 303 0 VTzE K6 V M6 V
0618 Luerrghankaerz E576445-5 Ni Pa {-3} (631-5) [2133] - - 812 0 VTzE K2 V
0619 Agsaez DAC8787-9 Fl {-1} (G68-1) [7659] C - 534 0 NaVa G8 V
0719 Suedh B436113-D Lo {1} (411-2) [122A] C - 510 0 NaVa G9 V
0720 Tsukifi B97788C-8 Pa Ph Pi Huma3 {0} (C78+3) [B88B] - - 220 0 NaVa G3 V
0815 Khaeknae B585898-9 Ri Pa Ph {2} (C7B+2) [8A59] - - 102 0 VSEq G4 V
0817 Ellallue B302632-9 Ic Na Ni Va {0} (954-4) [2615] - - 901 0 VSEq K4 V M9 V
2507 Uerkfadzigue B582110-8 Lo {-1} (811-5) [1113] - - 114 0 NaVa K6 V
2509 Agh Thars B522278-7 He Lo Po {-1} (411-1) [2157] - - 322 0 NaVa M8 III M1 V
2701 Lluezukgzang A432A99-E Hi Na Po Cp {3} (E9F+4) [BD6F] - - 102 0 VPGa K5 V M9 V
2702 Fukoezo A626645-9 Ni {0} (D54-2) [4637] - - 114 0 VPGa K7 V
2703 Kaeg D423412-7 Ni Po {-3} (631-5) [1113] C - 801 0 VPGa M0 V M1 V
2704 Vakhoell A584479-D Ni Pa {1} (934+2) [556E] K - 103 0 VPGa K2 V M2 V
2802 Gegerrrarrunu A421120-D He Lo Po {1} (711-3) [1218] - - 613 0 VPGa M3 V
2806 Ukokhuvoen C637232-7 Lo {-2} (411-5) [1113] - - 804 0 VUru G6 V M4 V
2807 Kaekfesa A997554-A Ag Ni Cx {2} (846+1) [3738] K - 301 0 VUru M1 V M5 V
2808 Dorrorue C659631-4 Ni {-2} (852-5) [2411] - - 202 0 VUru G6 V
2901 Okhgvonan C310377-A Lo {0} (A21+1) [335A] - - 523 0 VPGa G0 V
2905 Ngersouluekorruk A8AA432-C Fl Ni {1} (A34-3) [1518] - - 822 0 NaVa K6 V
2908 Kutsgarrae B200304-9 Lo Va {0} (C21-2) [1337] - - 734 0 VUru M2 V
3003 Fuedhgusnaezrerzgzang B561773-6 Ri {1} (968-2) [4823] - - 211 0 NaVa K0 V
3004 Utsurr A550300-E De Lo Po {1} (821-3) [1419] - - 221 0 NaVa G9 V
3010 Khoekhoerr B200443-A Ni Va {1} (834-2) [1527] - - 602 0 VThE G2 V M9 V
3107 Ozago B431731-8 Na Po (Opliaraz) {0} (A68-4) [3714] - - 501 0 VUru M1 V M5 V
3201 Dhurrgthaedz B56269B-A Ni Ri {2} (E56+4) [887C] - - 133 0 NaVa K3 V
1713 Zuerrguell B432321-A Lo Po {1} (721-3) [1416] - - 120 0 VSEq F2 V
1714 Rirrrronggzerzoell B5728AD-A He Ph Pi {2} (B7B+5) [CA9E] - - 110 0 VSEq K3 V M3 V
1716 Ghugi B686567-B Ag Ni Ga Pr O:1717 {2} (B46+2) [575B] - - 404 0 VSEq K3 V
1717 Lloursouth A553A9E-C Hi Po Cp {3} (E9E+5) [ED9G] - - 602 0 VSEq K4 V M4 V
1816 Uzotssaza B425435-D Ni {1} (734-1) [253B] - - 101 0 VSEq K3 V M9 V
1912 Tsenggvaksdzong E54379A-5 Po Pi {-2} (965+1) [9577] - - 910 0 VSEq G7 V M8 V
1914 Osuekha E692166-5 He Lo O:1714 {-3} (311-4) [1144] - - 424 0 VSEq G1 V
1915 Aedzaerz D7658BA-2 Ga Ri Pa Ph {-1} (A74+1) [A774] - - 303 0 VSEq K8 V M6 V
1918 Vanas B79879C-6 Ag Pi {1} (968+4) [A889] - - 135 0 VSEq M3 V
1919 Dhallas B663564-9 Ni Pr O:1717 {0} (A44-2) [3537] - - 603 0 VSEq F0 V
2015 Aekfo B645444-8 Ni Pa {-1} (B32-3) [2336] - - 523 0 VSEq F1 V M2 V
2018 Gurzueng B788300-B Lo {1} (921-3) [1416] - - 122 0 VSEq F5 V M7 V
2111 Goedhung B66A512-C Ni Wa Pr {1} (945-3) [1618] - - 502 0 VSEq K4 V M3 V
2117 Ekakh B434579-C Ni {1} (D45+2) [666D] K - 724 0 VSEq M2 V
2118 Tseghagvarz B675746-5 Ag Pi {1} (968+1) [6844] - - 613 0 NaVa G5 IV
2119 Knaegadae A525566-D Ni O:1717 {1} (D45+1) [464C] - - 924 0 VSEq F0 V
2219 Idza B5748AA-5 Pa Ph Pi {0} (A77+2) [A877] - - 812 0 NaVa G0 V
2316 Rrouzasun E000110-7 As Lo Va {-3} (311-5) [1112] - - 414 0 NaVa M3 V
2412 Kfugvugzozoaeksaer A77A111-A Lo Wa {1} (411-3) [1216] - - 901 0 VThE M1 V M5 V
2414 Soungadano B671363-A He Lo Mr {1} (721-2) [1427] K - 520 0 VThE K7 V M6 V
2418 Aekhreng B559676-B Ni {1} (C55+1) [574A] - - 904 0 NaVa K5 V
2419 Ngekoe B576479-B Ni Pa {1} (734+2) [556C] - - 710 0 NaVa G9 V
1014 Okskful B661953-9 Hi Pr {2} (D8C-1) [6B26] - - 602 0 VSEq G2 V M3 V
1015 Tongaesodhongaell C435779-6 {-1} (966+1) [8667] C - 201 0 VSEq M0 V
1112 Ksethu A00089B-E As Na Va Ph Pi {2} (E7D+4) [AA7G] - - 622 0 VSEq M2 V
1115 Allous B65A773-A Wa {2} (D6B-1) [4927] - - 713 0 VSEq M1 V
1116 Dzerrdhakse A766645-B Ag Ni Ga Ri {3} (D57+1) [4939] K - 914 0 VSEq K5 V
1119 Darrugsug B544564-B Ag Ni O:1317 {2} (946+1) [3739] - - 602 0 VSEq F2 V
1120 Vonghoe B4007CG-9 Na Va Pi {1} (D6A+5) [C8AE] - - 622 0 VSEq G7 V M8 V
1216 Ngoerrgh E42065A-7 De He Na Ni Po {-3} (851-1) [8379] - - 603 0 VSEq K8 V
1219 Ngurstur C87A111-6 Lo Wa {-2} (311-5) [1112] - - 434 0 VSEq F3 V
1315 Firullvorzkokh B436654-9 Ni {0} (A54-2) [4637] - - 920 0 VSEq M3 V M6 V
1317 Aegadh B737AEC-B Hi {3} (J9E+5) [DD8E] - - 924 0 VSEq G4 V M0 V
1318 Soerkon Aeth A43477A-B {2} (B6C+4) [997D] - - 520 0 VSEq F1 V
1320 Dhaeghoerzeoe B73A478-D Ni Wa {1} (A34+1) [455D] - - 922 0 VSEq M1 V
1413 Dzuerongvoe B664997-C Hi Cx Pr {3} (F8E+3) [9C5C] - - 422 0 VSEq A4 V K9 V
1415 Urkhaksadh A420212-B De He Lo Po {1} (711-3) [1317] - - 503 0 VSEq F4 V
1417 Lling B561866-9 Ri Ph O:1317 {2} (E7B+1) [7A48] - - 722 0 VSEq G8 V
1418 Oesar Gin B86A322-C Lo Wa {1} (621-3) [1418] K - 701 0 VSEq M2 V M6 V
1419 Ilung B561257-7 Lo {-1} (411-1) [2157] - - 323 0 VSEq M2 V
1420 Dhallorag D554332-4 Lo {-3} (521-5) [1111] - - 622 0 VSEq K6 V
1511 Thadzlaksak D86769C-4 Ag Ni Ga Ri {-1} (853+2) [9587] - - 535 0 VSEq G9 V
1512 Ngaengza Duegha B75A779-7 Wa {0} (968+1) [8768] M - 914 0 VSEq F8 V
1616 Gaknau Val A98A614-9 Ni Ri Wa {1} (A55-1) [4737] K - 620 0 VSEq M6 III M2 V
0130 Tjenl A683865-C Ri Ph O:0232 {3} (C7D+1) [6B3A] - - 420 0 ZhCo G3 V M1 V
0221 Aersaedha B98A88A-8 Ri Wa Ph {1} (E79+3) [A97A] M - 622 0 VTzE F6 V
0223 Aedhue E9C4000-0 Ba Fl {-3} (200-5) [0000] - - 024 0 VTzE K0 II
0226 Qanstanze E73987A-6 Ph {-2} (A75+1) [A678] - - 710 0 ZhCo M1 V
0230 Eblonzyerefl B434210-D Lo {1} (711-3) [1318] - - 403 0 ZhCo G7 V
0323 Llathoevaghoe B673878-A Ph Pi {2} (B7B+2) [8A5A] - - 410 0 NaVa F3 V M3 V
0325 Dzado B6A4896-8 Fl Ph {0} (D78-1) [7847] - - 703 0 NaVa K3 V
0327 Iatl Iatl B685233-B Lo Ga {1} (811-2) [1328] - - 322 0 ZhCo G5 V M4 V
0329 Enjqore A547245-A Lo {2} (511+1) [1438] KM - 210 0 ZhCo K7 V
0422 Rarksagzvungougae A310100-D Lo {1} (411-3) [1218] - - 701 0 NaVa M1 V
0425 Zulgziga C8B4854-8 Fl Ph {-1} (C77-3) [6736] - - 202 0 NaVa K0 V
0426 Ethue B554363-B Lo An O:0323 {1} (B21-2) [1428] - - 233 0 NaVa F7 V M5 V
0428 Vlazh Epr C5A179C-8 Fl He {-1} (F67+2) [A68B] M - 524 0 ZhCo M0 III
0430 Zhdapl B63A58B-A Ni Wa {1} (845+3) [767C] - - 201 0 ZhCo K3 V M1 V
0525 Gzughzuvulling A693530-A Ni {1} (D45-3) [1615] - - 433 0 NaVa M1 V
0528 Oenoukh C794459-9 Ni Pa {-1} (832+1) [536A] - - 820 0 NaVa K8 V
0529 Khoeghersaeng B896455-7 Ni Pa {-1} (632-3) [2335] - - 823 0 VRuk G9 V
0625 Foggzukoetsaellksakh C502867-8 Ic Na Va Ph Pi O:0323 {-1} (B77-1) [8758] C - 610 0 NaVa M0 V
0629 Az B657445-6 Ni Ga Pa {-1} (632-3) [2334] - - 210 0 VRuk G2 V M0 V
0630 Taknarkag B570467-A De He Ni Mr {1} (934+1) [455A] K - 112 0 VRuk M3 III G0 V
0725 Gvoedhoeks B582574-9 Ni Pr {0} (844-2) [3537] C - 801 0 NaVa M1 V M7 V
0727 Roegoukhaghoe B554853-7 Pa Ph {0} (A78-3) [5824] - - 302 0 NaVa K0 V M9 V
0728 Oraedzaeng B436445-C Ni {1} (834-1) [253A] - - 302 0 VRuk K4 V M6 V
0729 Ghin Uerr B865253-7 Lo Ga {-1} (411-4) [1124] - - 421 0 VRuk K3 V
0730 Kson B5A487A-A Fl Ph {2} (G7B+4) [AA7C] K - 224 0 VRuk F7 V
0821 Gvurrdon B756986-C Hi Ga {3} (E8E+2) [8C4B] C - 503 0 NaVa K4 V
0824 Aerrigha B6888DE-7 Ri Pa Ph {1} (A79+5) [C99B] - - 724 0 NaVa K4 V
2513 Dzoekhsunoulloudzu C569512-7 Ni Pr {-2} (742-5) [1313] - - 220 0 VThE K8 V
2514 Foel A687210-B Lo Ga {1} (511-3) [1316] - - 901 0 VThE K2 IV M1 V
2515 Tsorgoelae B20069A-C Na Ni Va {1} (955+3) [877E] - - 610 0 VThE M0 V M7 V
2518 Unggvokhaengarsnonggue B8B5521-8 Fl Ni {-1} (943-5) [1414] - - 402 0 VThE A6 V F7 V
2611 Knoerrgh E43099C-8 De Hi Na Po {-1} (C88+2) [C88B] C - 901 0 NaVa K4 V M5 V
2613 Gzaer A10069B-E Na Ni Va {1} (C55+3) [877G] - - 313 0 VThE F5 V M5 V
2617 Luthours B551633-8 Ni Po {-1} (D53-4) [3525] - - 723 0 VThE G6 V
2620 Knuerz B749776-6 Pi {0} (967-1) [6745] - - 501 0 VThE G3 IV M2 V
2715 Dhanrranoez B9A8375-8 Fl Lo {-1} (721-3) [1236] - - 702 0 VThE M0 V M4 V
2717 Aerzdanthi D84A699-5 Ni Wa {-3} (851-2) [7366] - - 524 0 VThE G3 V
2720 Radellogvate B7B8215-8 Fl Lo {-1} (511-3) [1136] - - 601 0 VThE K5 V M6 V
2913 Kfuevavae B636657-8 Ni {-1} (C53-1) [6558] M - 604 0 VThE K9 V
2916 Olgan B88A302-9 Lo Wa {0} (621-4) [1315] - - 401 0 VThE K4 V
3012 Uefokung B403313-A Ic Lo Va {1} (721-2) [1427] - - 220 0 VThE K0 V
3017 Ounoe Eglloeghz B403312-C Ic Lo Va {1} (A21-3) [1418] - - 423 0 VThE A6 V
3020 Koesolaedze C585210-8 Lo {-2} (611-5) [1113] - - 102 0 VThE M0 V M7 V
3114 Zaersougvivu C423303-7 Lo Po {-2} (521-5) [1124] - - 120 0 VThE K3 V M9 V
3117 Thoengling A9AA6BA-B Fl Ni Cx {1} (A55+3) [877D] K - 902 0 VThE K5 V
3120 Surrghkoeg A97A6AF-B Ni Wa {1} (955+5) [B7AG] - - 901 0 VThE M0 V M1 V
3211 Outhzaekaefakhsueghz A896314-A Lo {1} (821-1) [1438] - - 703 0 VThE M0 V
3213 Eksfarrarr A671777-7 He Pi {0} (968+1) [7757] - - 822 0 VThE F8 V M3 V
3217 Tuelehollar B552554-9 Ni Po {0} (944-2) [3537] - - 211 0 VThE M1 V
3218 Ikkhadzkfaghukh A6858CB-7 Ga Ri Pa Ph Huma2 {1} (A79+3) [A979] - - 801 0 VThE G5 V M6 V
3220 Rroungkhi B736543-C Ni {1} (A45-2) [2629] - - 203 0 VThE G4 V
1721 Ungan B402122-D Ic Lo Va {1} (811-3) [1219] - - 423 0 VSEq F0 V
1722 Tsounduekfegun B546455-C Ni Pa {1} (734-1) [253A] - - 201 0 VSEq K8 V M3 V
1724 Ouse Faeg A69476A-B Ag Pi O:1623 {3} (D6D+5) [9A7D] K - 222 0 VSEq G8 V M3 V
1726 Aengvoung A682766-B Ri Huma6 O:2025 {3} (B6D+2) [6A4A] - - 520 0 NaVa M1 V
1728 Ankhir C6869BB-7 Hi Ga Pr {0} (B89+2) [B979] - - 613 0 VRuk K9 V
1821 Tirrokoelaegz B563645-A Ni Ri (Tirril)8 Varg2 {2} (B56+1) [4838] - - 312 0 VSEq F4 V M0 V
1823 Lurraengfangnoksas E576232-7 Lo {-3} (411-5) [1113] - - 210 0 VSEq G7 V
1830 Vaersngurr A99A873-C Wa Ph Cp Pi {2} (D7C-1) [5A29] - - 503 0 NaVa G5 V
1923 Gnoengungag B759623-7 Ni {-1} (853-4) [3524] - - 734 0 VSEq F3 V
1924 Dzenzaega B20189B-7 Ic Na Va Ph Pi {0} (A78+2) [A879] C - 701 0 NaVa M2 V M8 V
1930 Asurrorr C000526-B As Ni Va {0} (B44-1) [454A] - - 813 0 NaVa M1 V
2022 Ueksgug A576235-A Lo {1} (C11-1) [1338] - - 235 0 VSEq G8 V
2023 Rredzutsaezougova B1008AC-D Na Va Ph Pi {2} (E7D+5) [BA8G] - - 122 0 VSEq M2 II
2025 Angasaer B88A846-9 Ri Wa Ph {2} (B7B+1) [7A48] - - 201 0 NaVa K9 V M5 V
2029 Kfenkudhuegzo B656120-7 Lo Ga {-1} (311-5) [1112] C - 320 0 NaVa M3 V
2030 Gurzhvoursivazae B642410-A He Ni Po Varg2 {1} (834-3) [1515] - - 702 0 NaHu F7 V
2123 Tagnaghoutsozaeng B86A755-9 Ri Wa {2} (A6B+1) [5937] - - 201 0 NaVa G4 V M7 V
2128 Aellaesgvarzath A431365-E Lo Po O:2129 {1} (621-1) [143C] - - 210 0 NaHu K9 V
2129 Gaekloungoerzaghun A697878-C Pa Ph Pi (Ungrest) {2} (H7C+2) [8A5C] - - 734 0 NaHu F4 V
2226 Gnael Oer B10078C-8 Na Va Pi {0} (C68+3) [A78B] C - 403 0 NaVa M1 V
2229 Kueng A762116-D Lo {1} (411+1) [124C] - - 701 0 NaVa M2 V M9 V
2323 Orsesokhin A000874-E As Na Va Ph Pi {2} (B7D+1) [6A3C] - - 110 0 NaVa K5 V M5 V
2329 Gaelaeth C560AC9-A De Hi An {2} (H9C+3) [BC6B] - - 614 0 NaVa F6 V M9 V
2422 Thoegzekkfak A583520-B Ni Pr {1} (845-3) [1616] - - 801 0 VThE K4 V M7 V
2424 Llueng C511345-7 Ic Lo {-2} (521-4) [1135] - - 601 0 NaVa M1 V M4 V
2425 Okhtous E555374-3 Lo {-3} (521-5) [1131] - - 301 0 NaVa G7 V
0926 Daerrg C636627-9 Ni {-1} (D53-1) [6559] C - 723 0 NaVa G4 V
0929 Orra A00089C-E As Na Va Ph Cx Pi {2} (B7D+5) [BA8H] - - 710 0 VRuk F9 V
0930 Uegukell Vakfez BAD58AD-6 Ph {0} (A77+4) [C89A] - - 102 0 VRuk G2 IV K8 V
1023 Gegvouk B9AA887-C Fl Ph {2} (E7C+2) [8A5C] - - 104 0 NaVa K1 V M0 V
1027 Saell A557AAC-E Hi {3} (E9F+5) [DD8H] K - 102 0 VRuk M0 V
1125 Tagath B989559-A Ni Pr {1} (845+2) [666B] - - 701 0 NaVa M0 V M2 V
1126 Raezarourkollarrakhs C566634-8 Ag Ni Ri (Xienner) {0} (B54-2) [4636] - - 521 0 VRuk F0 V
1128 Langaetoukoe E433573-7 Ni Po {-3} (741-5) [2224] - - 120 0 VRuk M1 III G8 V
1129 Koekhae B67A101-A Lo Wa {1} (911-3) [1216] - - 724 0 VRuk F3 V M0 V
1225 Aedhar B5908C9-A De He Ph Pi {2} (E7B+3) [9A6B] - - 422 0 NaVa M0 V
1226 Voullatueng A203326-E Ic Lo Va {1} (821+1) [244D] - - 421 0 VRuk K6 V
1327 Akhaedag B563355-B Lo {1} (621-1) [1439] K - 801 0 VRuk M1 V
1421 Kfolaell B86AAA6-B Hi Wa {3} (F9E+2) [9D4A] - - 403 0 VSEq G3 V
1428 Ogvasaekha B667877-9 Ga Ri Pa Ph {2} (E7B+2) [8A59] - - 122 0 VRuk F7 V
1429 Orz D95A88C-6 Wa Ph {-2} (A75+1) [B689] - - 524 0 VRuk F8 V M4 V
1430 Fagvaenghuenouts B540786-8 De He Po Pi {0} (G68-1) [6747] - - 925 0 VRuk K2 V
1524 Raersava B100262-A Lo Va O:1225 {1} (711-3) [1316] - - 903 0 NaVa G1 V M7 V
1527 Kaneldhuellough A6535A9-A Ni Po {1} (C45+2) [666B] - - 523 0 NaVa K9 V
1528 Ghenkerongolu B431778-B Na Po {2} (A6C+2) [795B] - - 601 0 VRuk F7 V M8 V
1622 Illkarkunotoe B54587A-A Pa Ph Pi {2} (C7B+4) [AA7C] - - 420 0 VSEq K6 V
1623 Taeksoudhagnou A5A488C-D Fl Ph Cp {2} (F7D+5) [BA8G] - - 323 0 VSEq M2 V
0131 Satlpenzh B657586-B Ag Ni Ga {2} (C46+1) [474A] - - 205 0 ZhCo K6 V
0137 Chench D559426-3 Ni {-3} (631-4) [3142] - - 214 0 ZhCo K1 IV
0231 Tseezh B000762-B As Na Va Pi O:0232 {2} (B6C-2) [3917] - - 811 0 ZhCo M3 V
0232 Jdiprqrafr B100A99-C Hi In Na Va {5} (H9G+5) [BF6D] KM - 923 0 ZhCo M4 III
0233 Yied B43677B-C {2} (C6C+4) [997E] - - 721 0 ZhCo G3 V
0235 Pliploranshich B662611-7 Ni Ri {0} (854-4) [2613] - - 825 0 ZhCo F3 IV
0239 Tlrt B698542-B Ag Ni An {2} (A46-2) [1717] - - 803 0 ZhCo F5 V
0240 Astanch A541410-D He Ni Po {1} (734-3) [1518] - - 301 0 ZhCo M0 V
0334 Blienzkats B565110-9 Lo {0} (411-4) [1114] - - 401 0 ZhCo G8 V M2 V
0337 Vriaajets B583554-A Ni Pr {2} (846+1) [3738] KM - 801 0 ZhCo K7 V M4 V
0339 Diekech B434579-C Ni {1} (D45+2) [666D] - - 115 0 ZhCo M2 V
0433 Onsansh B677732-5 Ag Pi {1} (968-3) [3811] M - 221 0 ZhCo G1 V
0438 Odliadr D7A7655-8 Fl Ni {-3} (951-5) [4336] - - 610 0 ZhCo G2 V
0439 Aek Elakfough A000312-E As Lo Va {1} (721-3) [141A] - - 220 0 NaVa K8 V M7 V
0440 Oughaetha B767688-5 Ag Ni Ga Ri {1} (855+1) [6755] - - 401 0 NaVa M2 V M2 V
0535 Sitlshaqr B000331-C As Lo Va {1} (821-3) [1418] - - 721 0 ZhCo A8 V
0536 Ognirrirrgzegukhuekh E86A346-4 Lo Wa {-3} (521-4) [2143] - - 701 0 NaVa F7 V M9 V
0537 Tuetingou C659337-5 Lo {-2} (521-2) [3155] - - 501 0 NaVa F5 V
0538 Tagakfaduen C89A225-9 Lo Wa {-1} (611-3) [1137] - - 211 0 NaVa K3 V
0539 Rougungol B430479-B De Ni Po {1} (734+2) [556C] C - 501 0 NaVa K9 V
0633 Aldhagh A554420-9 Ni Pa {0} (733-4) [1414] - - 210 0 NaVa K8 V
0634 Izivr D426974-9 Hi In {1} (F8B-1) [7A37] - - 922 0 ZhCo F2 V
0635 Saedhuenragh B541455-8 He Ni Po {-1} (B32-3) [2336] - - 223 0 NaVa G7 V
0639 Fourfurrghagh B436352-E Lo {1} (821-3) [141A] - - 221 0 NaVa K5 V
0735 Aeghez B898537-6 Ag Ni {0} (744+1) [5556] - - 802 0 NaVa G5 V
0736 Kor B66A425-9 Ni Wa {0} (733-2) [2437] - - 310 0 NaVa F8 V
0737 Duekh E7A6886-8 Fl Ph {-2} (H76-3) [7647] C - 434 0 NaVa G4 V
0739 Kuenruekh C558766-7 Ag O:1039 {0} (968-1) [6746] - - 420 0 NaVa F3 V
0832 Uenag D543534-6 Ni Po {-3} (741-5) [3234] C - 210 0 NaVa M0 V
2522 Gvigzae B678431-9 Ni Pa {0} (733-4) [1415] K - 601 0 VThE G1 V M7 V
2524 Vongouzdhursueng B8AA320-C Fl Lo {1} (A21-3) [1417] - - 623 0 NaVa M7 II
2527 Thagh E6659A8-7 Hi Ga Pr {-1} (B88-1) [9857] - - 433 0 NaVa G4 V
2530 Adegokh A4047BB-A Ic Va Pi {2} (A6B+4) [997C] - - 101 0 NaVa F7 IV M2 V
2628 Rorroksueknea B574500-8 Ag Ni {0} (844-4) [1513] - - 801 0 NaVa G3 V M9 V
2722 Logvokseghaghzvoerour C786320-6 Lo Ga {-2} (521-5) [1111] - - 322 0 VThE F3 V
2723 Arrag B575777-9 Ag Pi {2} (A6B+2) [7959] - - 210 0 VThE G5 V
2725 Aetskaekhoun B988954-8 Hi Pr {1} (C8A-1) [7A36] - - 301 0 VThE K6 V M6 V
2727 Zuekuzung B200322-8 Lo Va {-1} (B21-5) [1214] C - 624 0 NaVa G9 V
2729 Takhagvafoe B667585-7 Ag Ni Ga Pr {0} (744-2) [3535] - - 101 0 NaVa K6 V M8 V
2821 Ghaertu B73A9DD-A Hi Wa Cp {3} (E8D+5) [DC9E] K - 421 0 VThE F3 V M1 V
2822 Etsgokhuenaellilkuer B756875-9 Ga Pa Ph {1} (E7A-1) [6937] - - 113 0 VThE F6 V M1 V
2826 Vou E644247-5 Lo {-3} (411-3) [2155] C - 801 0 NaVa K0 V M1 V
2827 Oukgzueredh C55499B-A Hi {2} (C8C+4) [BB7C] - - 701 0 NaVa G4 V M8 V
2828 Gnurs B628454-D Ni {1} (834-1) [253B] - - 402 0 NaHu K1 V M8 V
2829 Ourkan B9D8454-D Ni {1} (B34-1) [253B] - - 823 0 NaVa A1 V G3 V
2830 Taekhoengsegzo E545000-0 Ba {-3} (200-5) [0000] - - 003 0 NaXX K8 V
3022 Gaegzue B574540-B Ag Ni {2} (846-2) [1716] - - 701 0 VThE K4 V M7 V
3024 Ngulivuedakhsnaru E748778-5 Ag Pi {-1} (966-1) [7655] C - 523 0 NaVa K1 V
3029 Ungrughz E554389-6 Lo {-3} (521-2) [4167] - - 414 0 NaVa F8 V
3121 Daggueghaezghogu B595222-8 Lo {-1} (811-5) [1114] - - 304 0 VThE G6 V M7 V
3124 Llukaegh Voerz A527331-A Lo {1} (621-3) [1416] - - 410 0 VThE G4 V M4 V
3126 Goghrra E7B2579-8 Fl He Ni {-3} (941-2) [6269] C - 120 0 NaVa F7 V
3128 Otse A8A78CA-A Fl Ph {2} (F7B+4) [AA7C] - - 623 0 NaVa M2 V
3221 Dzaekh C547464-5 Ni Pa O:3120 {-2} (631-4) [2233] - - 303 0 VThE K9 V
3222 Fanzuekh C000259-D As Lo Va {0} (611+1) [326E] - - 211 0 VThE M0 V M5 V
3229 Thekrakfor B550133-9 De Lo Po {0} (411-3) [1126] - - 601 0 NaVa M1 V M8 V
3230 Aekokfeg B69A200-B Lo Wa {1} (611-3) [1316] - - 702 0 NaVa K4 V
1734 Erzthung E75A440-6 Ni Wa {-3} (631-5) [1111] - - 623 0 NaVa K4 V
1738 Uthith A310877-E Na Ph Cx Pi {2} (F7D+2) [8A5E] K - 623 0 V40S M0 V
1839 Forrodhkhokh B75877B-A Ag {3} (A6C+5) [9A7C] - - 201 0 V40S G5 V M7 V
1933 Aethkaek B66A512-C Ni Wa Pr {1} (945-3) [1618] C - 502 0 NaVa G4 V M3 V
1936 Thaeuevae D546300-8 Lo {-3} (B21-5) [1113] C - 724 0 V40S M2 V
1938 Kousuesi EA9A325-5 Lo Oc {-3} (521-5) [1133] - - 724 0 V40S F8 V
2037 Urrllongonu B566545-9 Ag Ni Pr {1} (845-1) [3637] - - 301 0 V40S F9 V
2040 Ougzdaelzoerrgh A899335-B Lo {1} (C21-1) [1439] - - 825 0 NaVa M1 V
2137 Daeksuzaethukue B645677-A Ag Ni {2} (D56+2) [685A] - - 523 0 V40S M1 V
2232 Gzogzu B550889-9 De Po Ph {1} (B7A+2) [996A] C - 701 0 NaVa M0 V M8 V
2234 Tinkaeghzzaklez B544233-A Lo {1} (511-2) [1327] - - 810 0 NaVa K5 V M8 V
2240 Pandrin B560675-A De Ni Ri Huma8 {2} (956+1) [4838] C - 201 0 NaVa M1 V M6 V M8 V
2331 Knall E000000-0 As Ba Va {-3} (200-5) [0000] - - 010 0 NaXX K7 V M3 V
2334 Zoe E757499-5 Ni Ga Pa (Rynkatropa) {-3} (631-2) [5166] - - 132 0 NaVa K3 V
2336 Otsesu E673442-5 Ni {-3} (631-5) [1111] - - 625 0 NaVa M5 III M3 V
2338 Kaets B636631-7 Ni {-1} (853-5) [2513] C - 111 0 NaVa G0 IV
2339 Ueghrrozue A6A47BA-A Fl {2} (D6B+4) [997C] C - 913 0 NaVa M0 V
2340 Ghisaersae C758646-7 Ag Ni {-1} (853-2) [5546] C - 702 0 NaVa G7 V
2433 Aerrkhukhkaekouguengdoung B639663-9 Ni O:2232 {0} (954-3) [3626] C - 701 0 NaVa M0 V M2 V
2436 Triad B587777-9 Ag Ri Huma7 {3} (B6C+3) [7A59] N - 320 0 CsIm G8 V
0934 Vurrfourraeksan A65A255-B Lo Wa {1} (811-1) [1339] - - 422 0 NaVa F0 V
0935 Saksoukuer B5727AC-6 He Pi {0} (967+3) [A789] - - 712 0 NaVa A3 IV K8 V
0937 Aerritho B30086B-B Na Va Ph Pi Mr {2} (B7C+4) [AA7D] K - 701 0 VARC M0 V M9 V
0938 Neridhueraeng B431334-B Lo Po {1} (621-1) [1439] - - 501 0 NaVa K4 V
0939 Ghin C57778C-6 Ag Pi {0} (967+3) [A789] C - 810 0 NaVa M2 V
1034 Dheg E310335-7 Lo {-3} (521-5) [1135] C - 204 0 NaVa K3 V
1036 Koekh Uez A553672-9 Ni Po {0} (E54-4) [2615] - - 724 0 VARC F7 V
1037 Inghinfudzolorz B6A5786-8 Fl (Jaylay-yay) {0} (G68-1) [6747] - - 343 0 VARC K2 II M3 V
1039 Zaenluekegze B200686-B Na Ni Va {1} (F55+1) [574A] - - 334 0 NaVa F0 V
1132 Ogotelloegzllig A576842-8 Pa Ph Pi {0} (G78-4) [4814] - - 324 0 VRuk M2 V
1134 Aeggiks A505401-E Ic Ni Va {1} (834-3) [151A] - - 920 0 NaVa M3 V
1140 Akfukh D430689-7 De Na Ni Po {-3} (851-2) [7368] C - 603 0 NaVa F9 V M6 V
1233 Udaethaen E421336-9 He Lo Po {-2} (721-3) [2148] C - 720 0 VRuk F6 IV
1236 Ksorraknue B200657-C Na Ni Va {1} (C55+1) [675C] - - 104 0 VARC G9 V
1238 Uerzthu B425986-B Hi In {4} (D8F+3) [8D4A] - - 302 0 NaVa G0 V M6 V
1333 Sethgnakh D86769C-4 Ag Ni Ga Ri {-1} (853+2) [9587] C - 535 0 VRuk G9 V
1336 Okfozarrga A596322-9 Lo Cx {0} (921-4) [1315] - - 313 0 VARC K5 V M1 V
1337 Thoghaezae E5A1100-8 Fl He Lo {-3} (411-5) [1113] - - 601 0 VARC M0 V M5 V
1434 Dharrgkhaksuzarorrdzuer B843200-7 Lo Po {-1} (411-5) [1112] - - 901 0 VRuk G9 V M0 V
1535 Noe A310464-D Ni O:1539 {1} (B34-1) [253B] - - 323 0 NaVa M4 III
1539 Dhaengae B9789AA-A Hi In Huma1 {4} (C8E+5) [BD7C] - - 410 0 NaVa K4 V M3 V
1631 Ougzsaeg E9A9741-8 Fl {-2} (B66-5) [3514] C - 602 0 VRuk M1 V M8 V
1634 Usere B200644-7 Na Ni Va {-1} (853-3) [4535] - - 224 0 NaVa M2 V
2531 Ngoluts B304738-9 Ic Va Pi {1} (C6A+1) [7859] - - 803 0 NaVa K4 V
2536 Fae Kodh D545103-6 Lo (Bzruellokh) VargW {-3} (311-5) [1123] - - 101 0 NaVa K9 V M1 V
2537 Torrknungazarr E753000-0 Ba Po {-3} (200-5) [0000] - - 003 0 NaXX G8 V M0 V
2540 Ksunekso B525575-A Ni {1} (D45-1) [3638] - - 424 0 NaVa F9 V
2633 Ightursksoethaegenughz B300223-A Lo Va {1} (511-2) [1327] - - 410 0 NaVa G9 V M4 V
2634 Vakunggvoruego B433887-7 Na Po Ph {0} (A78+1) [8857] - - 201 0 VCKd G3 V
2638 Gzaell E773541-5 Ni {-3} (741-5) [1211] C - 910 0 NaVa K9 V M7 V
2731 Thurruegvudhotue C88A200-7 Lo Wa {-2} (411-5) [1112] - - 313 0 NaVa G9 V
2735 Asugunkhodz B97A665-A Ni Wa O:2936 {1} (A55-1) [4738] - - 502 0 VCKd K3 V
2740 Roukhagzvaengoer E526899-7 Ph Pi {-2} (A76-1) [9668] - - 813 0 NaVa F4 V
2832 Oegaeldu B200443-A Ni Va {1} (834-2) [1527] - - 602 0 VCKd G2 V M9 V
2833 Kedzudh B000525-D As Ni Va {1} (B45-1) [363B] - - 822 0 VCKd M2 V
2834 Gzoghz B74A521-C Ni Wa {1} (A45-3) [1618] - - 503 0 VCKd G5 V
2840 Rruthaekuksu D431210-6 Lo Po {-3} (411-5) [1111] - - 823 0 NaVa K7 III M1 V
2936 Afougae B000698-D As Na Ni Va {1} (D55+1) [675D] - - 123 0 VCKd M1 III
2937 Scangen B88557A-B Ag Ni Ga Pr {2} (D46+4) [777D] - - 224 0 NaVa K4 V
2940 Galla B686275-8 Lo Ga {-1} (611-3) [1136] - - 502 0 NaVa M0 V
3034 Ughz A424551-E Ni Cx {1} (945-3) [161A] K - 302 0 VCKd K4 V
3035 Ganokoulovaenu B552631-8 Ni Po {-1} (953-5) [2514] C - 801 0 VCKd K5 V
3040 Llaekag X520100-7 De He Lo Po Fo {-3} (311-5) [1112] C R 423 0 NaVa K5 V
3133 Oziz B677433-B Ni Pa {1} (C34-2) [1528] - - 924 0 NaVa G0 V M8 V
3137 Torrrrerz A563951-C Hi Pr {3} (E8E-1) [5C18] - - 521 0 NaVa M5 III M2 V
3233 Gvutson A85A7CE-9 Wa Huma5 {1} (B6A+5) [B89D] S - 520 0 CsIm G6 V
3238 Oertsous E553A9E-A Hi Po {1} (E9B+5) [EB9E] C - 602 0 NaVa K4 V M4 V