Ziafrplians Sector/sector

From Traveller Wiki - Science-Fiction Adventure in the Far future
Jump to navigation Jump to search
Ziafrplians sector data
Hex Name UWP Remarks {Ix} (Ex) [Cx] Noble Base Zone PBG Worlds Alg Stellar
0101 Jadljetefl B200425-B Ni Va {1} (734-1) [2539] - - 610 0 ZhCo F5 V
0103 Ens Zhdo X568732-2 Ag Ri / Fo {0} (965-4) [3711] - R 205 0 ZhCo G8 V
0104 Ienazh A534743-9 {2} (B6B-1) [4926] KM - 902 0 ZhCo M3 V
0106 Spridlepl B535840-9 Ph {2} (F7B-2) [3A14] KM - 223 0 ZhCo G3 V
0107 Chtalekl B552635-9 Ni Po {0} (C54-2) [4637] - - 304 0 ZhCo K9 V M3 V
0109 Jaitnab A543475-A Ni Po {2} (935+1) [2638] KM - 403 0 ZhCo F0 V
0110 Tlaprezhel B4377B6-8 {0} (C68-1) [6747] - - 303 0 ZhCo K4 IV
0204 Eardaqr C3106B9-8 Na Ni {-2} (C52-1) [7469] - - 413 0 ZhCo K4 V
0205 Ipliadl E541ACD-8 He Hi In Po Pz {0} (F99+4) [EA9C] - A 203 0 ZhCo G0 V M2 V
0207 Zhdilqia E656000-0 Ba Ga {-3} (200-5) [0000] - - 003 0 ZhCo F2 V
0208 Senzprerez B7A4689-8 Fl Ni Da {-1} (853+1) [7569] - A 900 0 ZhCo M4 III
0301 Blichshe C201776-8 Ic Na Va Pi {-1} (D67-2) [6647] - - 704 0 ZhCo M1 V
0304 Drovrbro' B879665-7 Ni O:0104 {-1} (853-3) [4535] - - 904 0 ZhCo K2 V
0310 Siatlsidez E0007AB-8 As Na Va Pi {-2} (C66+1) [957A] - - 712 0 ZhCo M0 V
0401 Riezive C899514-8 Ni {-2} (942-4) [3336] - - 902 0 ZhCo M1 V
0403 Ifsenja Siakr A677532-D Ag Ni Cp {3} (C47-1) [1819] KM - 205 0 ZhCo K3 V M2 V
0404 Tlishkriaz C545867-8 Pa Ph Pi O:0106 {-1} (F77-1) [8758] - - 314 0 ZhCo M0 V
0407 Ababl D593524-5 Ni {-3} (741-5) [3233] - - 712 0 ZhCo K3 V M2 V
0409 Shiaflansh C581675-7 Ni Ri {-1} (853-3) [4535] - - 203 0 ZhCo M1 V M3 V
0410 Tsibipl C9A4720-8 Fl {-1} (967-5) [2613] - - 900 0 ZhCo M1 V
0501 Rache A551799-9 Po {2} (F6B+3) [896A] KM - 206 0 ZhCo F5 V M4 V
0506 Iafrtliets D554447-7 Ni Pa Da {-3} (631-3) [4157] - A 503 0 ZhCo K1 V
0602 Afltibr C310645-8 Na Ni {-2} (B52-4) [4436] - - 312 0 ZhCo M2 V
0603 Sejtiblinch E550000-0 Ba De Po {-3} (200-5) [0000] - - 000 0 ZhCo G3 V
0701 Devliensh A529754-E Cp Pi {3} (C6E+1) [5A3C] KM - 903 0 ZhCo M1 V
0702 Vritli E100000-0 Ba Va {-3} (200-5) [0000] - - 002 0 ZhCo G6 V
0704 Eplob B428533-D Ni {1} (C45-2) [262A] - - 805 0 ZhCo G1 V M6 V
0705 Niedrsa E542000-0 Ba He Po {-3} (200-5) [0000] - - 034 0 ZhCo F7 V M8 V
0707 Chtatspier E749000-0 Ba {-3} (200-5) [0000] - - 001 0 ZhCo F9 V
0801 Vazhe E100000-0 Ba Va {-3} (200-5) [0000] - - 004 0 ZhCo M0 V
0802 Ajdemch A574687-C Ag Ni {3} (B57+3) [695C] KM - 203 0 ZhCo F7 V
0803 Fraliabl B664579-B Ag Ni Pr {2} (946+3) [676C] - - 302 0 ZhCo M2 V
0804 Iazniench E5868BC-2 Ri Pa Ph {-1} (A74+2) [B785] - - 108 0 ZhCo K2 V M8 V
0806 Idrzh E664664-2 Ag Ni Ri O:0905 {-1} (853-3) [4531] - - 913 0 ZhCo F5 V
0809 Sheklzdibr B585A88-A Hi Pz {4} (J9E+4) [AE5A] KM A 415 0 ZhCo G3 V
0810 Fitsetl C3008CD-9 Na Va Ph Pi {0} (D79+4) [C89D] - - 412 0 ZhCo F0 V
1703 Plenchzdiepr A65A779-C Wa Cp {3} (D6D+4) [8A6D] KM - 104 0 ZhCo F9 V
1704 Ezdo B542742-7 He Po Pi {0} (968-4) [3713] - - 413 0 ZhCo K7 V M3 V
1705 Zdenzchach B529830-8 Ph Pi {0} (G78-4) [3813] - - 406 0 ZhCo K0 V M3 V
1706 Brezh C64A766-7 Wa Pi O:1504 {-1} (967-2) [6646] - - 101 0 ZhCo M1 V
1803 Drietlqliata A7B6676-A Fl Ni {1} (A55+1) [5749] - - 202 0 ZhCo M1 V
1804 Tletl Niabl C7B2436-9 Fl He Ni {-1} (632-2) [3348] - - 100 0 ZhCo M3 V
1904 Qlierqliejez E550000-0 Ba De Po {-3} (200-5) [0000] - - 023 0 ZhCo K1 V M7 V
1905 Praqlia X7476A9-5 Ag Ni Fo {-2} (852-1) [7466] - R 710 0 ZhCo M2 V
1908 Niedrsedl B565424-A Ni Pa {2} (835+1) [2638] KM - 802 0 ZhCo M0 V
1909 Evaduts Brem C65758B-5 Ag Ni Ga Da Chir8 Zhod2 {-1} (743+1) [7477] - A 213 0 ZhCo G1 V
2002 Piablzda E76769A-6 Ag Ni Ga Ri {-1} (853+1) [8578] - - 715 0 ZhCo K8 V
2004 Aviadrpi D999455-9 Ni {-2} (931-4) [2237] - - 403 0 ZhCo F6 V
2005 Brkralifl C758694-7 Ag Ni {0} (854-2) [4635] W - 802 0 ZhCo M2 V
2009 Jifreste B687534-B Ag Ni Ga Pr {2} (A46+1) [3739] - - 103 0 ZhCo F5 V
2101 Bezdeplie C649896-9 Ph Pi {0} (E79-1) [7848] - - 904 0 ZhCo G3 V M4 V
2102 Miprsakint C1009CB-D Hi In Na Va Pz {3} (F8F+5) [BC7F] M A 504 0 ZhCo F0 V
2103 Qrins E655437-5 Ni Ga Pa {-3} (631-3) [4155] - - 302 0 ZhCo F8 V M4 V
2106 Prevzdi C522665-7 He Na Ni Po O:2102 {-2} (852-4) [4435] - - 343 0 ZhCo K1 V M0 V
2107 Zhdieprivl E7A3000-0 Ba Fl {-3} (200-5) [0000] - - 005 0 ZhCo K8 V M3 V
2205 Fliaqzdaint C551775-5 Po {-1} (966-3) [5633] - - 811 0 ZhCo M3 V
2209 Gvoutsaedhgaz B753555-8 Ni Po {-1} (B43-3) [3436] C - 804 0 NaVa M1 V
2210 Ninuz B64A310-C Lo Wa {1} (A21-3) [1417] - - 914 0 NaVa F5 V M3 V
2305 Plaplyensh C873535-7 Ni Da {-2} (742-4) [3335] - A 812 0 ZhCo M2 V M7 V F2 V
2306 Palavl E564422-7 Ni Pa {-3} (631-5) [1113] - - 602 0 ZhCo K2 V
2401 Pleteplish C669694-5 Ni Ri {-1} (853-3) [4533] - - 613 0 ZhCo G2 V M6 V
2404 Nizhvrebnov B754720-8 Ag An {1} (E69-3) [2813] M - 205 0 ZhCo F9 V
2405 Dlatsviel C510446-8 Ni {-2} (631-3) [3247] - - 100 0 ZhCo M2 V
0904 Shiantsram E764676-6 Ag Ni Ri {-1} (853-2) [5545] - - 933 0 ZhCo F7 V
0905 Chabob CAC6AA8-B Fl Hi In {3} (D9E+3) [AD5B] - - 801 0 ZhCo F2 V
0909 Vomchiazhetl B535778-8 Pz {0} (C68+1) [7758] - A 203 0 ZhCo F9 V
1004 Sobrsiel C547556-6 Ag Ni {-1} (743-2) [4445] - - 903 0 ZhCo M2 V
1006 Prablanjab E552985-6 Hi Po {-1} (B87-3) [7834] - - 803 0 ZhCo F7 V
1007 Zhdieonzh C967477-6 Ni Pa {-2} (631-2) [4256] - - 502 0 ZhCo M2 V M6 V
1009 Shievinstob C879400-8 Ni {-2} (A31-5) [1213] - - 704 0 ZhCo G2 V
1106 Rafrapl D8547A7-5 Ag {-1} (966-1) [7655] - - 104 0 ZhCo K3 V
1204 Plarkibl C434588-B Ni {0} (844+1) [555B] - - 201 0 ZhCo M2 V
1207 Sienjenz B570430-A De He Ni {1} (A34-3) [1515] - - 504 0 ZhCo M2 V M4 V
1209 Stibrliets AA7A535-B Ni Oc {2} (B46+1) [3739] KM - 604 0 ZhCo M2 V M3 V
1301 Patield D646647-5 Ag Ni {-2} (852-2) [6455] - - 203 0 ZhCo K3 V M6 V
1302 Krelibr D597643-6 Ag Ni {-2} (852-5) [3423] - - 824 0 ZhCo G3 V
1303 Ieqrekavl D694783-5 Ag Pi {-1} (966-4) [4622] - - 300 0 ZhCo M1 V M4 V
1306 Ditlfinch C571464-9 He Ni O:1504 {-1} (832-3) [2337] - - 302 0 ZhCo F8 V
1309 Brazde E200000-0 Ba Va {-3} (200-5) [0000] - - 002 0 ZhCo M2 V
1403 Dlifiabeb B54248B-A He Ni Po {1} (A34+3) [657C] - - 713 0 ZhCo K2 V
1405 Akzdedriats E89A533-5 Ni Wa {-3} (741-5) [2222] - - 612 0 ZhCo G0 V
1406 Chenchoz C584788-8 Ag Ri {1} (C69+1) [7858] - - 412 0 ZhCo F8 V
1408 Melfrien A000843-B As Na Va Ph Pi {3} (E7D+1) [5B28] KM - 413 0 ZhCo F7 V
1501 Miflyats A540627-D De He Ni Po {2} (F56+2) [685D] KM - 234 0 ZhCo F9 V M6 V
1502 Zdianchiat B100643-C Na Ni Va Da {2} (B56-1) [3829] KM A 303 0 ZhCo M2 V
1503 Refrzhdia' B5427A8-A He Po Pi {3} (D6C+3) [7A5A] KM - 504 0 ZhCo K0 V M2 V
1504 Shtia'ial A783988-D Hi Cp Pr Adda2 {4} (E8G+4) [9D5D] KM - 203 0 ZhCo K9 V
1505 Abajiachiats E739AA8-A Hi {1} (F9B+1) [AB5A] - - 303 0 ZhCo F5 V
1508 Iadrkinszher B6A5566-9 Fl Ni Da O:1408 {0} (C44-1) [4548] - A 105 0 ZhCo M2 V M4 V
1604 Charqapl B200553-A Ni Va {1} (B45-2) [2627] - - 413 0 ZhCo F6 V
1607 Tlanshelen A64A500-C Ni Wa {2} (B46-2) [1717] KM - 813 0 ZhCo F8 V M4 V
1609 Tlianirad EAAA000-0 Ba Fl {-3} (200-5) [0000] - - 013 0 ZhCo F0 IV M8 V
1610 Iala'yash E9A4000-0 Ba Fl {-3} (200-5) [0000] - - 010 0 ZhCo F5 V
0114 Frezhietsed C783643-5 Ni Ri Da {-1} (853-4) [3522] - A 412 0 ZhCo G5 V
0115 Nivrdiatia B789410-8 Ni Da {0} (A33-4) [1413] W A 904 0 ZhCo M3 V
0116 Qiejik E774427-5 Ni Pa {-3} (631-3) [4155] - - 701 0 ZhCo F8 V
0119 Dlashte C543510-8 Ni Po {-2} (942-5) [1313] - - 802 0 ZhCo F6 V M1 V
0211 Jinsli D556541-7 Ag Ni {-2} (742-5) [1313] - - 522 0 ZhCo F4 V
0212 Chivtsram E201000-0 Ba Ic Va {-3} (200-5) [0000] - - 010 0 ZhCo M1 V
0216 Veqde X577855-5 Pa Ph Pi Fo {-2} (A75-4) [6633] - R 205 0 ZhCo K9 V M6 V
0218 Zazher B886452-A Ni Ga Pa {2} (935-2) [1616] KM - 403 0 ZhCo K3 V M6 V
0219 Dratldieve E100000-0 Ba Va {-3} (200-5) [0000] - - 029 0 ZhCo G3 V M8 V M7 V
0220 Iepzhda B51089A-8 Na Ph Pi {0} (A78+2) [A87A] - - 400 0 ZhCo F6 V
0312 Yedrvrakl E310788-8 Na Pi {-2} (F66-2) [7558] - - 715 0 ZhCo K9 V M6 V
0315 Zhdafldef E573744-5 Pi {-2} (965-4) [5533] - - 404 0 ZhCo K8 V
0316 Anchiefl A776445-C Ni Pa Cp {2} (635+1) [263A] KM - 400 0 ZhCo F4 V
0317 Iqreiel C581542-7 Ni Pr {-2} (742-5) [1313] - - 932 0 ZhCo K3 V M2 V
0319 Chtostit D565433-7 Ni Pa {-3} (631-5) [1124] - - 700 0 ZhCo M0 V M6 V
0412 Ievzhdil E436000-0 Ba {-3} (200-5) [0000] - - 000 0 ZhCo M0 V M1 V
0414 Tladqle C67A500-C Ni Wa {0} (B44-4) [1517] - - 513 0 ZhCo F7 V M1 V M7 V
0416 Piaflstodlezh C572425-9 He Ni {-1} (632-3) [2337] - - 300 0 ZhCo M3 V
0419 Klachtiapl B435588-9 Ni Da {0} (A44+1) [5559] - A 203 0 ZhCo G1 IV M0 V
0511 Ejoshcheakl B434424-B Ni {2} (C35+1) [2639] KM - 915 0 ZhCo F8 V M1 V
0514 Zhije E435000-0 Ba {-3} (200-5) [0000] - - 021 0 ZhCo F1 IV
0516 Ridadrjiach C560635-5 De Ni Ri {-1} (853-3) [4533] - - 223 0 ZhCo F4 V M0 V
0518 Kiqkrrbish C560777-9 De Ri {1} (E6A+1) [7859] - - 114 0 ZhCo K1 V M3 V
0519 Dlants Zdiqef B573444-A Ni {1} (A34-1) [2538] - - 804 0 ZhCo F7 V
0520 Kazhdet B737500-A Ni {2} (B46-2) [1715] KM - 404 0 ZhCo M0 V
0611 Banzstotl C7A7663-8 Fl Ni O:0809 {-2} (852-5) [3425] - - 900 0 ZhCo F8 V
0613 Miapltlem E543000-0 Ba Po {-3} (200-5) [0000] - - 011 0 ZhCo F6 V M3 V
0617 Sietlzdie' B300442-C Ni Va {2} (A35-2) [1618] KM - 713 0 ZhCo K5 V M5 V
0712 Oprizhedl A6455A9-9 Ag Ni {2} (C46+3) [676A] KM - 605 0 ZhCo G2 V M1 V
0714 Siabzhi B565869-9 Ri Pa Ph O:0715 {2} (F7B+3) [9A6A] - - 605 0 ZhCo F7 V
0715 Chechedrsta C501AB6-B Hi Ic In Na Va {3} (C9E+2) [9D4A] M - 500 0 ZhCo F1 V
0813 Tlientsatl D540538-7 De He Ni Po {-3} (741-3) [5257] - - 611 0 ZhCo F9 V
2502 Zia'shtietl B435875-A Ph {2} (D7B+1) [6A38] - - 712 0 ZhCo K2 V M3 V
2504 Rabrij B4316A5-B Na Ni Po {2} (B56+1) [4839] KM - 212 0 ZhCo M3 V
2509 Dongang B729557-D Ni {2} (A46+2) [575D] CK - 803 0 VTzE M1 V
2601 Abrjdepl C884475-6 Ni Pa {-2} (631-4) [2234] - - 820 0 ZhCo K1 V M4 V
2605 Orzouraenuen B87778A-6 Ag Pi {1} (968+3) [9878] - - 502 0 NaVa M0 V M6 V
2606 Gvarrggvueng B7926BA-7 He Ni {-1} (853+1) [8579] C - 902 0 NaVa G2 V
2607 Aragh D43087A-6 De Na Po Ph {-2} (A75+1) [A678] - - 713 0 NaVa M3 V
2609 Forasoknurr C543554-7 Ni Po {-2} (742-4) [3335] - - 610 0 VTzE F7 V
2705 Thuengaela B000245-A As Lo Va {1} (811-1) [1338] - - 222 0 NaVa M0 V
2709 Kfathaell A100778-D Na Va Cp Pi {3} (C6E+3) [7A5D] CK - 303 0 VTzE F4 V
2710 Rroakhin B547577-8 Ag Ni {0} (744+1) [5558] M - 200 0 VTzE G8 V M1 V G1 V
2801 Riensh D420451-7 De He Ni Po {-3} (631-5) [1113] - - 101 0 ZhCo M0 V
2808 Uekougidzoeng B5409DE-9 De He Hi In Po {3} (F8D+5) [DC9D] - - 904 0 VTzE F6 V M3 V
2809 Vorrgoee A647553-A Ag Ni {2} (846-1) [2727] K - 510 0 VTzE G0 V M2 V
2810 Oazaerrghoell C546888-5 Pa Ph Pi {-1} (A76-1) [8755] - - 310 0 VTzE F4 V
2903 Zhetspo C622879-8 He Na Po Ph Pi {-1} (D77+1) [9769] M - 412 0 ZhCo F5 V
2910 Kherzlaenighz C868756-5 Ag Ri {1} (968+1) [6844] - - 413 0 VTzE G9 V
3001 Dripliestavl C437554-A Ni {0} (944-2) [3538] - - 202 0 ZhCo G2 V
3003 Steshnino C5498CB-8 Ph Pi {-1} (D77+1) [A77A] - - 903 0 ZhCo K3 V
3005 Ksokhuen B665100-8 Lo Ga {-1} (611-5) [1113] C - 812 0 NaVa G6 V M1 V
3008 Aeren D6569BC-4 Hi Ga {-1} (B86+2) [C887] - - 213 0 VTzE F6 V
3010 Vathdzoenksen A764200-B Lo {1} (911-3) [1316] K - 914 0 VTzE G0 V
3108 Thugnun B539311-9 Lo {0} (921-4) [1315] - - 704 0 VTzE M0 V M6 V
3109 Ozuega D97AABB-A Hi In Wa {2} (C9C+4) [CC7C] - - 700 0 VTzE K0 V
3110 Kfanen C593531-5 Ni {-2} (742-5) [1311] - - 203 0 VTzE F5 V
3201 Biezchodl E6A3000-0 Ba Fl {-3} (200-5) [0000] - - 000 0 ZhCo M2 V
1711 Dovre' EAB7575-9 Fl Ni {-2} (942-4) [3337] - - 702 0 ZhCo G6 V M7 V
1713 Vriaozbench E423000-0 Ba Po {-3} (200-5) [0000] - - 003 0 ZhCo M2 V
1714 Jderiebl E77A000-0 Ba Wa {-3} (200-5) [0000] - - 006 0 ZhCo F5 V M2 V
1719 Iedlsazo E310000-0 Ba {-3} (200-5) [0000] - - 000 0 ZhCo M1 V
1917 Khoullghukh B539547-B Ni {1} (B45+1) [565B] K - 622 0 NaVa M0 V
1920 Eiao A300563-B Ni Va O:1921 {1} (C45-2) [2628] K - 605 0 NaVa M2 V M8 V
2011 Ighksigoug E8B598A-9 Fl Hi In {1} (E8B+3) [BA7B] C - 703 0 NaVa F5 V M3 V
2014 Vouthourroel A765650-9 Ag Ni Ga Ri {2} (D56-2) [1814] - - 114 0 VTzE G6 V
2020 Vaekfue D567688-3 Ag Ni Ri {-1} (853-1) [6553] - - 702 0 NaVa F7 V
2114 Uvethodhaeng C561496-9 Ni {-1} (632-2) [3348] C - 800 0 VTzE F9 V M6 V
2212 Ksuedhei C687576-9 Ag Ni Ga Pr {0} (A44-1) [4548] - - 512 0 VTzE K0 V
2213 Vokorkhoereg C87A7CC-6 Wa Pi {-1} (966+2) [A689] - - 325 0 VTzE G2 V M0 V
2214 Aekhue B78A579-A Ni Wa Pr {1} (A45+2) [666B] K - 603 0 VTzE M0 V M4 V
2216 Kfoezangsaeng EAD5546-5 Ni {-3} (741-4) [4244] - - 922 0 VTzE M3 V M1 V
2218 Aetsoghue B557320-A Lo {1} (821-3) [1415] - - 803 0 VTzE F8 V
2220 Llivusae B5679AA-8 Hi Pr {1} (J8A+3) [BA7A] - - 307 0 VTzE M2 V M7 V M6 V
2315 Khekhgzakgvog A526A76-D Hi In Cp {5} (C9H+4) [9F4C] CK - 200 0 VTzE K2 V
2316 Zoerroel E533448-6 Ni Po {-3} (631-3) [4156] - - 503 0 VTzE M2 V
2317 Urzuegksaekh B96AA75-D Hi Wa {3} (H9F+1) [8D3B] K - 114 0 VTzE K1 V
2319 Gvuekuer E889546-6 Ni Pr {-3} (741-4) [4245] - - 603 0 VTzE G1 V M5 V
2320 Zegagh B436779-C {2} (D6C+3) [896D] C - 422 0 VTzE M0 V M7 V
2413 Ksoeonogh D4317AC-6 Na Po {-2} (965+1) [A589] - - 100 0 VTzE G3 V
2415 Aekakh A512300-D Ic Lo {1} (A21-3) [1418] K - 405 0 VTzE M1 V M4 V
2416 Vegnon A436664-D Ni Mr {2} (B56+1) [483B] CK - 121 0 VTzE M2 V M7 V G9 V
0911 Dlaeie C6A17BA-8 Fl He {-1} (D67+1) [967A] - - 222 0 ZhCo M1 V
0912 Aekoblprebr B8B5555-9 Fl Ni {1} (A45-1) [3637] KM - 803 0 ZhCo M2 V
0916 Flevklrtl C9B488A-9 Fl Ph {0} (G79+2) [A87B] - - 315 0 ZhCo M2 V M1 V
0918 Zhdidnianj A553669-E Ni Po Mr {2} (A56+3) [786F] D - 202 0 ZhCo M1 V
0919 Nadrie A543631-B Ni Po {2} (856-2) [2817] KM - 600 0 ZhCo F8 V
1014 Shrchaqr B560530-C De Ni Pr {2} (F46-2) [1717] KM - 717 0 ZhCo F7 V M6 V
1015 Ichedrchins C759441-9 Ni {-1} (932-5) [1315] - - 612 0 ZhCo F5 V
1016 Pinja E663424-7 Ni {-3} (631-5) [2135] - - 913 0 ZhCo G1 V M7 V
1019 Vlrtlo E540563-5 De He Ni Po O:1022 {-3} (741-5) [2222] - - 503 0 ZhCo G8 V
1020 Fiachi'chr B666697-8 Ag Ni Ga Ri {1} (F55+1) [6758] M - 525 0 ZhCo K3 V M1 V
1112 Iejshtal E778400-6 Ni Pa {-3} (631-5) [1111] - - 210 0 ZhCo G5 V
1113 Inzserav B310686-8 Na Ni {-1} (E53-2) [5547] M - 515 0 ZhCo K6 V M5 V M6 V M4 V
1115 Shtadrchteba D430545-6 De Ni Po {-3} (741-5) [3234] - - 516 0 ZhCo M2 V M3 V
1117 Zanchqlaz B66647A-8 Ni Ga Pa {-1} (732+1) [637A] - - 610 0 ZhCo M0 V
1118 Pifrqliteql D311764-8 Ic Na Pi O:1316 {-2} (C66-4) [5536] - - 903 0 ZhCo M2 V
1119 Ishdlefafr E410000-0 Ba {-3} (200-5) [0000] - - 005 0 ZhCo M0 V
1313 Tliblecha C436465-7 Ni O:1316 {-2} (631-4) [2235] - - 713 0 ZhCo G3 V M3 V
1314 Fliestezhdibl C553695-6 Ni Po {-2} (852-4) [4434] - - 421 0 ZhCo F9 V
1315 Kledl C542578-9 He Ni Po An {-1} (B43-1) [5459] - - 813 0 ZhCo F6 V
1316 Zhoiansdrant AA76766-C Ag Cp Pi Mr {4} (C6E+3) [6B4B] KM - 103 0 ZhCo F5 V
1317 Ezdlash E665432-6 Ni Ga Pa {-3} (631-5) [1112] - - 804 0 ZhCo K3 V
1318 Zdarbaq C658987-7 Hi {0} (B89+1) [9957] - - 813 0 ZhCo F6 V
1319 Sefliezedl E310000-0 Ba {-3} (200-5) [0000] - - 000 0 ZhCo M1 V
1411 Chaz Shtia A686554-C Ag Ni Ga Pr {3} (A47+1) [383A] KM - 703 0 ZhCo G0 V M1 V
1412 Diafriapl C435524-7 Ni {-2} (742-4) [3335] - - 903 0 ZhCo G2 V
1413 Chtianshkrets E7A3000-0 Ba Fl {-3} (200-5) [0000] - - 036 0 ZhCo F6 V M1 V
1419 Ezhpliqel B662414-7 Ni {-1} (632-3) [2335] M - 701 0 ZhCo F9 V M1 V
1511 Datliatl B686350-8 Lo Ga Da {-1} (521-5) [1213] M A 900 0 ZhCo M1 V
1512 Afrzhal E580000-0 Ba De {-3} (200-5) [0000] - - 003 0 ZhCo F5 V M3 V
1514 Tlifiemdrezh B543656-7 Ni Po {-1} (853-2) [5546] M - 703 0 ZhCo F6 V M3 V
1519 Kievritl C6329CB-7 Hi Na Po {0} (B89+2) [B979] - - 601 0 ZhCo G4 V
1520 Dezitl C575756-9 Ag Pi {1} (B6A+1) [6848] - - 902 0 ZhCo K4 V
0125 Shipebr X42369A-7 Na Ni Po Fo {-3} (851-1) [8379] - R 324 0 ZhCo M1 V M6 V
0127 Iefriaqr B758655-7 Ag Ni {0} (854-2) [4635] - - 604 0 ZhCo G6 V
0128 O'staz A000624-D As Na Ni Va Cp {2} (C56+1) [483B] KM - 531 0 ZhCo M0 V M4 V
0129 Iense C571679-9 He Ni {-1} (D53+1) [756A] - - 414 0 ZhCo G8 V
0221 Iashiedr B878857-7 Pa Ph Pi {0} (A78+1) [8857] - - 803 0 ZhCo M1 V M1 V
0222 Apllestenzh E423000-0 Ba Po {-3} (200-5) [0000] - - 022 0 ZhCo M2 V
0226 Rqliachi C4105A9-8 Ni {-2} (942-1) [6369] - - 802 0 ZhCo M0 V
0227 Tsiprierfie A510437-B Ni {2} (735+2) [465B] KM - 101 0 ZhCo M0 V M1 V
0229 Tliaiem Veqchta E535466-6 Ni O:0128 {-3} (631-4) [3145] - - 424 0 ZhCo F4 V M2 V
0321 Fitlibrepl B526630-8 Ni {-1} (A53-5) [1513] - - 502 0 ZhCo G1 V M0 V
0324 Ieziefl E000000-0 As Ba Va {-3} (200-5) [0000] - - 015 0 ZhCo F1 V M7 V
0325 Tliefl Lentapr B564632-9 Ag Ni Ri {3} (D57-1) [2915] KM - 314 0 ZhCo F7 V
0327 Dentszimar C887784-4 Ag Ga Ri {1} (967-1) [5832] - - 414 0 ZhCo F9 V M0 V
0329 Defridlie X595338-5 Lo Fo (Sielienzhia) {-3} (521-3) [3155] - R 102 0 ZhCo F8 V M8 V
0422 Stieipr C550565-9 De Ni Po O:0325 {-1} (A43-3) [3437] - - 912 0 ZhCo K2 V
0429 Brnzens E100000-0 Ba Va {-3} (200-5) [0000] - - 002 0 ZhCo M3 V M3 V
0430 Chtezfrie B550542-9 De Ni Po {1} (A45-3) [1615] KM - 103 0 ZhCo G1 V
0527 Ilieflie C52668A-7 Ni {-2} (852+1) [8479] - - 700 0 ZhCo M0 V
0529 Piepievr C5769CC-8 Hi In Pz {1} (F8A+4) [CA8B] - A 313 0 ZhCo F7 V
0530 Ianzh Vleia E542000-0 Ba He Po {-3} (200-5) [0000] - - 013 0 ZhCo G2 V
0622 Zhdazhaq X97A775-5 Wa Pi Fo {-2} (965-4) [5533] - R 515 0 ZhCo M1 V M3 V
0628 Fabred A541779-9 He Po Pi {2} (E6B+3) [896A] KM - 205 0 ZhCo F6 V
0629 Draklteshse B548884-A Pa Ph Pi {3} (G7C+1) [6B38] KM - 215 0 ZhCo M2 V
0630 Freqsteblmedr B541644-A He Ni Po {1} (C55-1) [4738] - - 122 0 ZhCo M0 V
0723 O'branzdli A52778D-9 Pi {2} (B6B+5) [B99D] KM - 302 0 ZhCo M3 V
0726 Idzhdaiash E400000-0 Ba Va {-3} (200-5) [0000] - - 001 0 ZhCo M1 V
0822 Miablstaprez X774775-5 Ag Pi Fo {-1} (966-3) [5633] - R 800 0 ZhCo G0 V
0826 Epfintsez X42088C-7 De He Na Po Ph Pi Fo {-2} (A76+1) [B68A] - R 403 0 ZhCo F8 V
0828 Brezaiafl B55547B-8 Ni Pa Da {-1} (832+1) [637A] M A 602 0 ZhCo K3 V
0829 Rinanshya C435689-6 Ni An Da {-2} (852-1) [7467] - A 400 0 ZhCo G2 IV
2512 Uu E310000-0 Ba {-3} (200-5) [0000] - - 012 0 VTzE M3 III
2612 Gnagvouregar B575647-9 Ag Ni {1} (F55+1) [6759] K - 634 0 VTzE F5 V F9 V
2614 Aea C6A249A-8 Fl He Ni {-2} (631+1) [627A] - - 500 0 VTzE M1 V
2616 Ighkfaedh A000454-D As Ni Va {1} (734-1) [253B] K - 510 0 VTzE M6 III
2711 Kfondhoenkog C554346-7 Lo {-2} (521-3) [2146] - - 215 0 VTzE F4 V G4 V
2713 Zoekoksilloen B438430-A Ni {1} (734-3) [1515] K - 710 0 VTzE K2 V
2718 Aeaeg A99A567-B Ni Wa O:2818 {1} (C45+1) [565B] K - 523 0 VTzE G2 V
2816 Gaeksakhugh B858776-A Ag {3} (E6C+2) [6A49] - - 614 0 VTzE F9 V M0 V
2818 Koghagtog AAB7975-C Fl Hi In Cp {5} (F8G+3) [7E3A] CK - 413 0 VTzE K2 V
2819 Dhorrghrer E98A223-7 Lo Wa {-3} (411-5) [1124] - - 510 0 VTzE F7 V
2915 Kfaekhan D000875-8 As Na Va Ph Pi {-2} (G76-4) [6636] - - 224 0 VTzE F8 V
2916 Ksoenokhllun B557872-9 Pa Ph {2} (D7B-2) [4A15] CK - 703 0 VTzE F8 V M4 V
3113 Khakenaegh C53A789-7 Wa {-1} (967+1) [8668] - - 506 0 VTzE M1 V M6 V
3114 Dhoififous D423698-8 Na Ni Po {-3} (B51-3) [6358] - - 103 0 VTzE F9 V M7 V
3115 Agzou E799640-5 Ni {-3} (851-5) [1311] - - 803 0 VTzE F6 V M2 V
3116 Aekfethoug C438320-8 Lo An {-2} (921-5) [1113] C - 404 0 VTzE M2 V
3120 Ruegtaelekh C591775-5 He Pi {-1} (966-3) [5633] - - 424 0 VTzE K1 V
3212 Thiae D889774-4 Ri {-1} (965-3) [5632] - - 322 0 VTzE G2 V M1 V
3217 Dziradz C54456B-6 Ag Ni Mr {-1} (743+1) [7478] M - 302 0 VTzE M0 V
3220 Fakhuetsaeth B9B5100-9 Fl Lo {0} (711-4) [1114] K - 204 0 VTzE M1 V
1726 Divre B310533-B Ni {2} (846-1) [2728] W - 301 0 ZhCo M0 V
1727 Kabriabr B300873-A Na Va Ph Pi {2} (A7B-1) [5A27] - - 800 0 ZhCo F3 V
1824 Pleplidlat B68697A-A Hi Ga Pr Adda1 {4} (D8E+5) [BD7C] KM - 902 0 ZhCo F7 V
1825 Jdrievril C774453-6 Ni Pa {-2} (631-5) [1223] - - 813 0 ZhCo M3 V
1826 Tsevlnebl E528000-0 Ba {-3} (200-5) [0000] - - 011 0 ZhCo M0 V M3 V
1827 Stazdovare C572746-6 He Pi {-1} (966-2) [6645] - - 610 0 ZhCo M2 V M5 V
1828 Sriezdazh C6749CC-6 Hi In {2} (B8A+5) [CB89] W - 303 0 ZhCo K2 V
1829 Vinjiepram B57A520-9 Ni Wa {0} (C44-4) [1514] - - 605 0 ZhCo G6 V M0 V
1921 Gvoguek B86A879-9 Ri Wa Ph {2} (D7B+3) [9A6A] - - 903 0 NaVa G1 V
1927 Alenzh E436000-0 Ba {-3} (200-5) [0000] - - 005 0 ZhCo M1 V
1930 Plialinz BAC5400-A Fl Ni {2} (A35-2) [1615] KM - 104 0 ZhCo M0 V
2025 Vagarr D696475-5 Ni Pa {-3} (631-5) [2133] - - 223 0 NaVa F6 V M4 V
2026 Kaghzouraek A737310-A Lo {1} (921-3) [1415] C - 404 0 NaVa M0 V
2028 Depriale E898000-0 Ba {-3} (200-5) [0000] - - 003 0 ZhCo G1 V M1 V
2127 Knoghou C545649-5 Ag Ni {-1} (853+1) [7566] - - 710 0 NaVa M3 V
2130 Alepzdibia A6A2742-C Fl He Cp {3} (C6D-1) [3A18] KM - 812 0 ZhCo G7 IV
2223 Soethezllerr B647115-7 Lo {-1} (311-3) [1135] M - 404 0 VTzE K2 V M4 V
2225 Gnikghughang D632876-7 Na Po Ph {-2} (A76-3) [7646] - - 402 0 VTzE G1 V M4 V
2226 Gvoenoekagno B77487C-7 Pa Ph Pi {0} (A78+3) [B88A] M - 123 0 VTzE K2 V
2227 Iughaengoen C554449-9 Ni Pa {-1} (732+1) [536A] - - 801 0 NaVa G5 V
2322 Kourrghzungak A311244-B Ic Lo {1} (611-1) [1339] K - 102 0 VTzE F7 IV
2323 Thueaeth A301638-D Ic Na Ni Va Cp {2} (D56+2) [685D] CK - 605 0 VTzE F7 V K0 V M2 V
2425 Faerzkersgaes C78A752-7 Ri Wa {0} (968-4) [3713] - - 801 0 VTzE M0 V
2426 Aekfazvak B000347-A As Lo Va An {1} (721+1) [345A] K - 111 0 VTzE M3 III
2430 Ghuegoutsoen B548424-8 Ni Pa {-1} (932-3) [2336] - - 912 0 NaVa G9 V
0921 Naqibka B8A3437-8 Fl Ni {-1} (B32-1) [4358] - - 814 0 ZhCo F3 IV M1 V
0923 Pieshqar A6B4576-C Fl Ni {2} (A46+1) [474B] KM - 512 0 ZhCo K7 V M1 V M0 V
0924 Frianskliach C572520-5 He Ni {-2} (742-5) [1311] - - 110 0 ZhCo M1 V
0929 Kloshfrier E430000-0 Ba De Po {-3} (200-5) [0000] - - 004 0 ZhCo M1 V M0 V
1021 Flanstsie E5409A9-8 De He Hi In Po {0} (B89+1) [A969] - - 300 0 ZhCo F5 V M3 V
1022 Sienzchie A8969BE-A Hi In {5} (E8F+5) [DE9E] KM - 603 0 ZhCo G2 V
1024 Nanjechtaeq E544000-0 Ba {-3} (200-5) [0000] - - 010 0 ZhCo F8 V M6 V
1026 Bribrzhaldloq C430446-B De Ni Po {0} (D33-1) [344A] - - 534 0 ZhCo K2 V
1028 Bemnamezh B544977-9 Hi In {4} (D8E+4) [9D59] W - 902 0 ZhCo F4 V
1029 Odrshabriad B665584-7 Ag Ni Ga Pr {0} (744-2) [3535] - - 912 0 ZhCo F8 V M2 V
1030 Fradlzhe C4208AE-8 De He Na Po Ph Pi {-1} (E77+3) [C79C] - - 313 0 ZhCo F7 V
1121 Sri BA8A544-B Ni Oc Pr {2} (746+1) [3739] KM - 200 0 ZhCo F9 V
1123 Zhiezhvebl E000000-0 As Ba Va {-3} (200-5) [0000] - - 027 0 ZhCo M2 V M7 V
1126 Shtadre'ianch E65877A-4 Ag {-1} (965+1) [9676] - - 305 0 ZhCo K0 V K3 V
1127 Iaplepedr C624534-9 Ni Da {-1} (743-3) [3437] - A 300 0 ZhCo M1 V
1128 Ieklstiav E427746-7 Pi {-2} (966-3) [6546] - - 300 0 ZhCo M2 V
1129 Shenchonchenz D9587A8-2 Ag {-1} (964-1) [7652] - - 800 0 ZhCo F7 V
1229 Iensheqr E100845-8 Na Va Ph Pi {-2} (F76-4) [6636] - - 514 0 ZhCo F7 V M1 V
1230 Dliepl C522659-A He Na Ni Po {0} (954+1) [766B] - - 710 0 ZhCo M2 V
1322 Etsamdap C58489A-8 Ri Pa Ph {1} (E79+3) [A97A] W - 504 0 ZhCo F9 V M0 V
1323 Priafevajal B560642-6 De Ni Ri {0} (854-4) [2612] - - 404 0 ZhCo G1 V
1325 Qleprier B8B8569-9 Fl Ni O:1526 {1} (A45+2) [666A] W - 903 0 ZhCo F6 IV M6 V
1326 Batlpat A6859DE-B Hi Ga Pr Pz {3} (C8E+5) [DC9F] - A 310 0 ZhCo G2 V
1329 Srdrqlaf E556544-7 Ag Ni {-2} (742-4) [3335] - - 104 0 ZhCo M2 V
1422 Ebamplench C7A2678-8 Fl He Ni {-2} (B52-2) [6458] - - 203 0 ZhCo G7 V M5 V
1425 Eqklrbiens E7B3000-0 Ba Fl {-3} (200-5) [0000] - - 001 0 ZhCo M2 V
1427 Chtenzhyofre B100667-B Na Ni Va O:1526 {2} (856+2) [685B] KM - 400 0 ZhCo M2 V
1430 Adrazhiaql A585655-C Ag Ni Ri {4} (B58+2) [4A3A] KM - 912 0 ZhCo F7 V M1 V
1522 Zhdokrbsiej B54887C-7 Pa Ph Pi {0} (A78+3) [B88A] - - 310 0 ZhCo F7 V M2 V
1525 Flostiej B432500-D Ni Po Da {1} (C45-3) [1618] - A 314 0 ZhCo M0 V M4 V
1526 Bieiazhanz A552942-A Hi Po Cp {4} (D8E+1) [5D16] KM - 802 0 ZhCo F4 V
1529 Iavlia C665536-8 Ag Ni Ga Pr {-1} (843-2) [4447] - - 401 0 ZhCo K2 V
1621 Fevlpian A786774-9 Ag Ga Ri An Adda1 {4} (B6D+2) [5B37] KM - 611 0 ZhCo F8 V
1625 Iqrchipl E9569A5-4 Hi {-1} (B86-3) [7832] - - 703 0 ZhCo G1 V
1626 Zdiebieqdlaz C97A76A-A Wa Pi O:1526 {1} (C6A+3) [987C] - - 603 0 ZhCo F6 V M8 V
1629 Friebeblinz X402563-7 Ic Ni Va Fo Mr Rs {-3} (741-5) [2224] - R 401 0 ZhCo K0 V
0131 Fliaplav C20088A-8 Na Va Ph Pi {-1} (D77+1) [A77A] - - 603 0 ZhCo F9 V
0132 Deifr B597774-9 Ag Pi {3} (G6C+1) [5A37] KM - 825 0 ZhCo F4 V F8 V M4 V
0134 Satkant D788853-7 Ri Pa Ph Pz {-1} (A77-4) [5724] - A 836 0 ZhCo F5 V M6 V
0135 Ietqlaz E511000-0 Ba Ic {-3} (200-5) [0000] - - 001 0 ZhCo M1 V
0138 Tiorsedlie X4207A8-7 De He Na Po Pi Fo (minor) {-2} (966-2) [7557] - R 202 0 ZhCo G2 V
0139 Vazia B310553-A Ni {1} (B45-2) [2627] - - 122 0 ZhCo G2 V
0140 Tanjchiada A675653-B Ag Ni {3} (B57+1) [3928] KM - 803 0 ZhCo F7 V
0235 Zhafleam E433000-0 Ba Po {-3} (200-5) [0000] - - 013 0 ZhCo M1 V
0236 Lontzda B420997-B De He Hi In Na Po {5} (G8G+5) [9E5B] KM - 505 0 ZhCo M1 V M3 V
0237 Kienzhafi D95A424-5 Ni Wa {-3} (631-5) [2133] - - 800 0 ZhCo F9 V
0239 Iancharzh B866730-8 Ag Ga Ri {2} (H6A-2) [2913] - - 408 0 ZhCo M2 V M2 V
0334 Piaqlsta E8A4000-0 Ba Fl {-3} (200-5) [0000] - - 002 0 ZhCo M2 V
0338 Zdechenz E77A573-7 Ni Wa Da {-3} (741-5) [2224] - A 701 0 ZhCo K1 V
0339 Vibnans C31068A-9 Na Ni Da {-1} (A53+1) [857B] - A 402 0 ZhCo M2 V
0340 Ivldenzh X69177C-5 He Pi Fo {-2} (965+1) [A588] - R 600 0 ZhCo G2 V
0431 Naviensh C98A654-B Ni Ri Wa {1} (F55-1) [4739] - - 816 0 ZhCo G4 V M4 V
0433 Yaiavl E000000-0 As Ba Va {-3} (200-5) [0000] - - 010 0 ZhCo F9 V M2 V
0435 Ianzcheql D9C5ACC-A Fl Hi In Pz {2} (J9C+5) [DC8D] - A 306 0 ZhCo F1 V M8 V F4 V
0436 Kipranch A858547-A Ag Ni {3} (847+3) [585A] KM - 310 0 ZhCo K0 V M2 V
0437 Iyentint C969400-A Ni {0} (633-4) [1415] - - 400 0 ZhCo G2 V
0439 Ieqrafrde A400443-C Ni Va {2} (B35-1) [1629] KM - 814 0 ZhCo F1 IV
0440 Qloidans E435000-0 Ba {-3} (200-5) [0000] - - 004 0 ZhCo M2 V
0538 Tlitanj D656666-2 Ag Ni Ga O:0539 {-2} (852-3) [5441] - - 304 0 ZhCo F7 V M7 V
0539 Qravlaqra B546787-9 Ag Pi {3} (B6C+3) [7A59] KM - 102 0 ZhCo K2 V
0540 Tsanitsiaj B847461-7 Ni Pa O:0539 {-1} (632-5) [1313] - - 100 0 ZhCo F4 V M3 V
0632 Shtatli' D54469A-5 Ag Ni {-2} (852+1) [8477] - - 702 0 ZhCo F8 V
0635 Riapriedr DAE5A89-8 Hi {-1} (F98+1) [B969] - - 203 0 ZhCo F5 V
0637 Ijstare B8A3798-8 Fl {0} (D68+1) [7758] - - 913 0 ZhCo G1 III
0731 Rzhe D5526B7-6 Ni Po {-3} (851-3) [6356] - - 602 0 ZhCo F4 V
0733 Iezhoql E31048C-8 Ni {-3} (931+1) [718B] - - 403 0 ZhCo M2 V
0738 Diliefidr A759753-D Cp {3} (D6E+1) [4A2A] KM - 704 0 ZhCo G3 V
0739 Blianjpots A528666-B Ni O:0738 {1} (B55+1) [574A] - - 703 0 ZhCo M2 V
0831 Klabietleja E420000-0 Ba De He Po {-3} (200-5) [0000] - - 020 0 ZhCo M1 V
0832 Zeshtient C310441-8 Ni {-2} (E31-5) [1214] - - 608 0 ZhCo M2 V M6 V
0833 Zieplaz C434554-C Ni {0} (C44-2) [353A] - - 714 0 ZhCo G2 V M0 V
0834 Tlianz C545415-8 Ni Pa {-2} (A31-4) [2236] - - 504 0 ZhCo F7 V
0835 Bapenj C549788-5 Pi {-1} (966-1) [7655] - - 513 0 ZhCo M2 V M2 V
0838 Sishekre B5A089B-8 He Ph {0} (B78+2) [A87A] M - 301 0 ZhCo F9 V
2524 Gigghuerra C5A4596-8 Fl Ni {-2} (A42-3) [4347] - - 712 0 VTzE K3 IV M5 V
2525 Alloers B544789-6 Ag Pi {1} (968+2) [8867] - - 102 0 VTzE F7 V
2528 Ksukaengkerrg C626675-7 Ni {-2} (852-4) [4435] C - 204 0 VTzE M0 V M6 V
2623 Retskalluekh A585655-9 Ag Ni Ri An {2} (F56+1) [4837] C - 325 0 VTzE M0 V M8 V
2626 Khoezoun X651785-0 Po Fo (minor) {-2} (962-4) [5531] - R 311 0 VTzE G3 V
2629 Ghighorran E544464-5 Ni Pa O:2931 {-3} (631-5) [2133] - - 400 0 NaVa M1 V M3 V
2825 Ugul C875978-9 Hi In {2} (F8C+2) [9B59] C - 622 0 VTzE F9 V
2827 Agvalae A77A696-B Ni Wa Cp {2} (B56+1) [584A] CK - 312 0 VTzE F9 V
2830 Karsrrukksoks E73A544-9 Ni Wa {-2} (942-4) [3337] - - 402 0 NaVa K9 V
2924 Vizanuelir C885244-5 Lo Ga {-2} (411-4) [1133] C - 505 0 VTzE F5 V M2 V
2925 Ghadeg A533457-B Ni Po {1} (A34+1) [455B] K - 313 0 VTzE M3 V M3 V
2927 Nitsaeller A5A0410-A He Ni {1} (B34-3) [1515] K - 314 0 VTzE K0 V
2929 Kfinegh A100245-C Lo Va {1} (711-1) [133A] - - 203 0 NaVa M2 V M3 V
3027 Oekhkuk E431512-6 Ni Po {-3} (741-5) [1212] - - 404 0 VTzE G7 V
3030 Noentsazuek C526100-9 Lo {-1} (411-5) [1114] - - 901 0 NaVa M3 V
3128 Ghaae E759300-5 Lo {-3} (521-5) [1111] - - 603 0 VTzE F9 V M4 V
3130 Rakgaerz E988584-3 Ag Ni Pr {-2} (742-4) [3331] - - 812 0 NaVa F4 V
3225 Khighugho B554523-8 Ag Ni {0} (C44-3) [2525] - - 205 0 VTzE F5 V
1731 Finzhravl D523562-7 Ni Po O:1531 {-3} (741-5) [1213] - - 105 0 ZhCo M1 V
1734 Ier Lal A989434-C Ni {2} (835+1) [263A] KM - 202 0 ZhCo F6 V M6 V
1834 Ail Ashe E310000-0 Ba {-3} (200-5) [0000] - - 002 0 ZhCo M2 V
1835 Kinshazh C67945A-7 Ni {-2} (631+1) [6279] - - 112 0 ZhCo M2 V M3 V
1836 Jdatlo C200657-A Na Ni Va {0} (C54+1) [665A] - - 204 0 ZhCo G4 V
1837 Ezyrvr A553830-8 Po Ph {1} (E79-3) [3913] W - 613 0 ZhCo K2 V
1839 Tetayask A4368C7-E Ph An Pz DroyW {3} (F7E+3) [8B5E] KM A 723 0 ZhCo K8 V
1933 Riv E540488-7 De He Ni Po {-3} (631-3) [4157] - - 302 0 ZhCo G7 V
1934 Siplyievo D671521-5 He Ni {-3} (741-5) [1211] - - 801 0 ZhCo M2 V
1935 Tsoniab E000000-0 As Ba Va {-3} (200-5) [0000] - - 014 0 ZhCo M0 V
1937 Zheianj C6578BE-4 Ga Pa Ph {-1} (A75+3) [C798] - - 710 0 ZhCo M0 V
2031 Kafivr E5846BA-2 Ag Ni Ri {-1} (853+1) [8574] - - 104 0 ZhCo G3 V
2033 Shiansar E310000-0 Ba {-3} (200-5) [0000] - - 004 0 ZhCo M2 V
2034 Yainzh E591000-0 Ba He {-3} (200-5) [0000] - - 011 0 ZhCo F6 V M4 V
2131 Rljek C424563-B Ni O:2331 {0} (D44-3) [2528] - - 324 0 ZhCo M3 V
2132 Onzaqle B000458-B As Ni Va {1} (C34+1) [455B] - - 424 0 ZhCo M0 V M7 V
2133 Ialiel B7A2965-C Fl He Hi In O:2331 {4} (C8F+2) [7D3A] - - 610 0 ZhCo M2 V M7 V
2134 Kef A' B668400-8 Ni Pa {-1} (C32-5) [1313] - - 624 0 ZhCo M3 V
2135 Achiatlie A7A2635-D Fl He Ni Cp {2} (D56+1) [483B] KM - 514 0 ZhCo F1 V M7 V M5 V
2137 Oz Ie'bria D799610-5 Ni Da {-3} (851-5) [1311] - A 104 0 ZhCo M2 V
2232 Dlanzhek C420676-8 De He Na Ni Po {-2} (B52-3) [5447] - - 603 0 ZhCo M2 V
2236 Siara A436434-E Ni {2} (935+1) [263C] KM - 321 0 ZhCo K1 V
2237 Tlia'diebl C423644-7 Na Ni Po {-2} (852-4) [4435] - - 304 0 ZhCo M2 V M5 V
2331 Fitl A7A2AA7-E Fl He Hi In Cs {5} (J9H+5) [AF5E] KM - 424 0 ZhCo M3 V M3 V
2333 Zhiztidr B544657-7 Ag Ni {0} (854+1) [6657] - - 810 0 ZhCo K4 V
2336 Te' Jda E571000-0 Ba He {-3} (200-5) [0000] - - 000 0 ZhCo K1 V M5 V
2337 Iavenchdal C878674-9 Ag Ni Da {0} (B54-2) [4637] - A 603 0 ZhCo M2 V
2340 Qrantseqr E567400-7 Ni Pa {-3} (631-5) [1112] - - 614 0 ZhCo M2 V
2431 Rats C89A542-7 Ni Wa {-2} (742-5) [1313] - - 105 0 ZhCo M3 V
2432 A'ie Jelde E696596-5 Ag Ni {-2} (742-3) [4344] - - 500 0 ZhCo M2 V
2434 Kebiach A310630-D Na Ni {2} (D56-2) [1818] KM - 505 0 ZhCo M2 V
2435 Yiflont E5847AD-2 Ag Ri {0} (965+4) [B796] - - 324 0 ZhCo M2 V
2436 Yoprtianch D797564-5 Ag Ni O:2434 {-2} (742-4) [3333] - - 902 0 ZhCo K8 V
2439 Odlse Dabr E300000-0 Ba Va {-3} (200-5) [0000] - - 023 0 ZhCo M1 V M7 V
0931 Tliedlie E436587-6 Ni {-3} (741-3) [5256] - - 202 0 ZhCo M1 V
0934 I'chieble D875423-6 Ni Pa {-3} (631-5) [1123] - - 400 0 ZhCo M2 V
0936 Vienzhezh E573576-5 Ni {-3} (741-4) [4244] - - 522 0 ZhCo F4 V
0937 Zditsiadl X552300-2 Lo Po Fo {-3} (521-5) [1111] - R 605 0 ZhCo K1 V M0 V M5 V
1035 Prela E689000-0 Ba {-3} (200-5) [0000] - - 004 0 ZhCo F8 V
1038 Tlechisha E000000-0 As Ba Va {-3} (200-5) [0000] - - 010 0 ZhCo M0 V
1039 Enzhliep C8C9AB9-A Fl Hi In {4} (F9E+5) [BE6B] W - 803 0 ZhCo F3 V
1040 Chiaqlneqr C688400-8 Ni Pa {-2} (A31-5) [1213] - - 404 0 ZhCo K9 V
1133 Chtintse X555655-1 Ag Ni Fo {-2} (852-4) [4431] - R 601 0 ZhCo G3 V
1136 Diazhtia X430000-0 Ba De Po Fo {-3} (200-5) [0000] M R 600 0 ZhCo M2 V
1137 Ianziam B575997-C Hi In {5} (D8G+5) [9E5C] KM - 711 0 ZhCo F5 V M3 V
1231 Siavrdrat E432000-0 Ba Po {-3} (200-5) [0000] - - 003 0 ZhCo F4 V
1232 Ache E310000-0 Ba {-3} (200-5) [0000] - - 007 0 ZhCo M3 V M1 III
1233 Chtiadl B526410-B Ni {2} (735-2) [1616] KM - 201 0 ZhCo M1 V M5 V
1235 Paqlianzefl E100000-0 Ba Va {-3} (200-5) [0000] - - 002 0 ZhCo M2 V
1236 Irapratl A541655-D He Ni Po Cp {2} (E56+1) [483B] KM - 124 0 ZhCo K8 V
1237 Vlenshfiek E56798A-5 Hi Pr {-1} (B87+1) [B877] - - 920 0 ZhCo G0 V
1238 Oplkianzh D430567-8 De Ni Po O:1137 {-3} (C41-3) [5258] - - 805 0 ZhCo F9 V M4 V
1240 Friaprche E9D4000-0 Ba {-3} (200-5) [0000] - - 013 0 ZhCo K3 V M2 V
1331 Natle C200443-8 Ni Va {-2} (E31-5) [1225] - - 544 0 ZhCo K0 III M8 V
1332 Zdoqrche C75849D-7 Ni Pa {-2} (631+2) [829B] - - 725 0 ZhCo K7 V M4 V
1333 Kleashfla C88A855-7 Ri Wa Ph {0} (A78-2) [6835] - - 600 0 ZhCo M2 V
1335 Chtechedl C543422-8 Ni Po {-2} (B31-5) [1214] - - 814 0 ZhCo M3 V
1336 Anchish Riatl B4039CB-B Hi Ic In Na Va {5} (G8G+5) [BE7D] KM - 214 0 ZhCo F4 V M1 V
1432 Enzstits E578400-8 Ni Pa {-3} (A31-5) [1113] - - 104 0 ZhCo F9 V M5 V
1435 Badredlons B550413-B De Ni Po {2} (D35-1) [1628] KM - 116 0 ZhCo F9 V M6 V
1438 Bra'tlidl C300420-8 Ni Va {-2} (A31-5) [1213] - - 422 0 ZhCo K7 V
1440 Zibroplaol B54768C-6 Ag Ni {0} (854+3) [9689] M - 604 0 ZhCo F5 V
1531 Bafanzabr B3129CC-9 Hi Ic In Na {4} (B8E+5) [CD8C] KM - 600 0 ZhCo G3 V M0 V
1535 Eljiechfadr C424430-9 Ni {-1} (932-5) [1314] - - 503 0 ZhCo M1 V M0 V
1536 Tlidiser E758000-0 Ba {-3} (200-5) [0000] - - 000 0 ZhCo K3 V
1538 Vrialiniep C435433-B Ni {0} (733-3) [1428] - - 201 0 ZhCo M2 V M2 V M0 V
1631 Chteqriakl C678736-5 Ag Pi {0} (967-1) [6744] - - 705 0 ZhCo M2 V M6 V
1634 Felcha E746000-0 Ba {-3} (200-5) [0000] - - 001 0 ZhCo F6 V
1635 Rtetlavl C769452-A Ni {0} (C33-4) [1416] - - 115 0 ZhCo G3 V M0 V
1636 Daknatstiant D777788-5 Ag Pi {-1} (966-1) [7655] - - 701 0 ZhCo M1 V
2532 Tlavlia A79589D-9 Pa Ph Pi {2} (E7B+5) [CA9D] KM - 204 0 ZhCo M3 V M4 V
2533 Drants E310000-0 Ba {-3} (200-5) [0000] - - 005 0 ZhCo F1 III
2535 Lavarlietl B426410-9 Ni {0} (833-4) [1414] - - 302 0 ZhCo K3 V
2536 Britliesav E795000-0 Ba {-3} (200-5) [0000] - - 001 0 ZhCo K0 V
2537 Zhdietsevre D9B4620-9 Fl Ni {-2} (C52-5) [1414] - - 404 0 ZhCo M0 V
2631 Ongaeghz E749563-6 Ni O:2931 {-3} (741-5) [2223] C - 504 0 NaVa G9 IV M7 V
2633 Plintsiedl CAC5759-A Fl {2} (E6B+3) [896B] W - 705 0 ZhCo M0 V M5 V
2636 Kriachtie C585654-5 Ag Ni Ri {0} (854-2) [4633] - - 205 0 ZhCo M3 V
2638 Qatlie' B889411-9 Ni {0} (B33-4) [1415] - - 814 0 ZhCo F6 IV
2734 Vashtebl C595658-9 Ag Ni {0} (C54+1) [6659] - - 122 0 ZhCo K4 V M1 V
2735 Zhdeql B99869D-A Ag Ni {3} (D57+5) [A99E] KM - 314 0 ZhCo G0 IV
2736 Fiaerinzh E536000-0 Ba {-3} (200-5) [0000] - - 002 0 ZhCo M0 V
2740 Lanse Sho' BA7A435-B Ni Oc {2} (A35+1) [2639] KM - 604 0 ZhCo M1 V
2833 Dadetlal A656797-9 Ag Ga {2} (D6B+2) [7959] - - 804 0 ZhCo K0 V
2836 Koavrivr B8859BE-B Hi Ga Pr Adda1 {4} (F8F+5) [DD9F] KM - 213 0 ZhCo M0 V
2838 Shok Ons D8C4761-9 Fl Pz O:2939 {-1} (B68-5) [3615] - A 102 0 ZhCo F7 V
2839 Anzchiefr E596778-6 Ag Pi {-1} (966-1) [7656] - - 732 0 ZhCo F4 V
2931 Ogz B544674-A Ag Ni Zhod1 {2} (E56+1) [4838] - - 224 0 NaVa F3 V
2932 Sarrsarz D436874-6 Ph {-2} (A75-4) [6634] - - 112 0 NaVa G1 IV M3 V
2933 Idliaosh E000000-0 As Ba Va {-3} (200-5) [0000] - - 024 0 ZhCo M0 V
2934 Zhdoiesh A200632-D Na Ni Va Cp {2} (A56-2) [2819] KM - 702 0 ZhCo K8 V
2936 Adltsap B526986-C Hi In {5} (D8G+4) [8E4B] KM - 220 0 ZhCo M3 V
2937 Tliabr Ons B79A443-9 Ni Wa {0} (B33-3) [1426] - - 605 0 ZhCo M1 V
2938 Ants B0009BD-C As Hi In Na Va {5} (G8G+5) [DE9G] KM - 323 0 ZhCo M1 V
2939 Jablnishoz B595AAC-C Hi In {5} (D9G+5) [DF8F] KM - 210 0 ZhCo M3 V
3033 Bartsel E549554-9 Ni An {-2} (B42-4) [3337] - - 522 0 ZhCo K7 V M9 V
3035 Jdianzhili D655445-7 Ni Ga Pa {-3} (631-5) [2135] - - 424 0 ZhCo M2 V M3 V
3037 Anshdem B768465-B Ni Pa Mr {2} (635+1) [2639] KM - 400 0 ZhCo K7 V
3039 Daflanzhr E540000-0 Ba De He Po {-3} (200-5) [0000] - - 002 0 ZhCo M2 V M9 V
3040 Stansinz E666000-0 Ba Ga {-3} (200-5) [0000] - - 004 0 ZhCo M2 V
3135 Zdi'chaf C000441-C As Ni Va {1} (C34-3) [1518] W - 915 0 ZhCo A6 V
3136 Dalkr EAA6000-0 Ba Fl {-3} (200-5) [0000] - - 004 0 ZhCo K4 V M2 V
3138 Iadriefria C542420-6 He Ni Po {-2} (631-5) [1211] - - 100 0 ZhCo M0 V
3140 Krianstabr D726634-7 Ni {-3} (851-5) [4335] - - 602 0 ZhCo M2 V M0 V
3231 Kfaethugh E584645-5 Ag Ni Ri {-1} (853-3) [4533] - - 310 0 NaVa M1 V
3232 Qranchava E896000-0 Ba {-3} (200-5) [0000] - - 010 0 ZhCo M2 V M5 V
3233 Eberish D78579A-5 Ag Ga Ri Pz {0} (967+2) [9777] - A 622 0 ZhCo K3 V
3235 Shombrie' Prak E573000-0 Ba {-3} (200-5) [0000] - - 010 0 ZhCo M2 V M9 V
3237 Yiranz E300578-8 Ni Va {-3} (A41-3) [5258] - - 703 0 ZhCo M1 V G7 V
3240 Iepriats D886698-5 Ag Ni Ga Ri {-1} (853-1) [6555] - - 303 0 ZhCo G5 V