Dagudashaag Sector/sector

From Traveller Wiki - Science-Fiction Adventure in the Far future
Jump to: navigation, search
Dagudashaag sector data
Hex Name UWP Remarks {Ix} (Ex) [Cx] Noble Base Zone PBG Worlds Alg Stellar
0103 Kashmiir A9687BB-C Ag Ri Cp Pz {4} (D6E+5) [9B7E] BCF N A 313 10 ImDv M1 V M2 V
0105 Kedaa B551410-A Ni Po {1} (834-3) [1515] B S - 402 6 ImLc M0 V
0106 Akimu C9B69CC-9 Fl Hi In Pz S'mr8 Kiak1 {2} (E8C+5) [CB8C] BE S A 303 8 ImLc K9 V
0108 Zukchurukh C582867-8 Ri Ph S'mr8 Kiak1 O:0208 {0} (G78+1) [8858] BCe - - 715 9 ImLc M2 V
0109 Tscho C685767-8 Ag Ga Ri S'mrW O:0111 {1} (D69+1) [7858] BC - - 904 12 ImLc K2 V M3 V
0110 Kaza C542510-9 He Ni Po {-1} (D43-5) [1414] B - - 924 10 ImLc G4 V
0201 Nuikh A310200-F Lo {1} (511-3) [131A] B - - 410 12 ImDv K9 V
0202 Osakis D675723-6 Ag Pi {-1} (966-4) [4623] BCD - - 503 7 ImDv M2 V
0208 Mimu A583AC9-F Hi Pz (S'mrii)7 (Kiakh'iee)3 {3} (H9F+4) [BD6G] BE - A 314 8 ImLc F8 V
0210 Rathas A95A8DB-B Wa Ph Pz {2} (D7C+4) [AA7D] Be - A 903 10 ImLc M2 V M6 V
0301 Halimaa D6B85AA-8 Fl Ni An Fo {-3} (A41-1) [727A] S R 612 8 ImDv F7 V
0302 Karrana'ch C555541-9 Ag Ni Di(Corsettin) {0} (A44-4) [1515] BC S - 903 6 ImDv M0 V M7 V
0307 Manoh C000667-A As Na Ni Va O:0405 {0} (C54+1) [665A] B - - 713 10 ImLc M7 V
0401 Ges D868431-4 Ni Pa {-3} (631-5) [1111] Bc S - 703 12 ImDv G4 V M9 V
0402 Serpent's Reach A66975A-E Ri {3} (E6E+5) [9A7G] BC S - 514 8 ImDv K1 V M0 V
0405 Tree'chuakh B789753-C Ri {3} (A6D+1) [4A29] BC N - 810 12 ImLc M3 V M1 V
0406 Muikha A000524-E As Ni Va Hama3 S'mr3 {1} (B45-1) [363C] B N - 722 11 ImLc K4 V M0 V
0407 Kaldi C94736B-8 Lo Mr {-2} (921+1) [517A] B S - 713 11 ImLc M2 V M0 V
0408 Tae C552664-8 Ni Po Mr {-2} (C52-4) [4436] B S - 604 17 ImLc M2 V K0 V
0502 Ushkhuur CA7A774-9 Oc Pi {0} (A69-2) [5737] BD - - 510 11 ImDv G2 V M2 V
0503 Geka D311553-A Ic Ni {-1} (B43-4) [2427] B S - 304 10 ImDv M9 III M0 V
0504 Gushnemasha D888778-6 Ag Ri Sa {0} (967+1) [7756] BC - - 413 14 ImLc M2 V
0505 Iiu A5A689B-A Fl Ph Pz S'mr6 Kiak1 {2} (C7B+4) [AA7C] Be S A 302 6 ImLc M4 V M5 V
0506 Siakmasfa A540233-D De He Lo Po S'mr7 Kiak1 {1} (811-2) [132A] B N - 704 13 ImLc K2 V
0509 Refuge D578664-5 Ag Ni O:0708 {-2} (852-4) [4433] BC - - 224 9 ImLc K1 V
0601 Ninaan C544543-9 Ag Ni {0} (F44-3) [2526] BC - - 235 12 ImDv M2 V M1 V
0604 Seminary C422425-B He Ni Po Da {0} (633-2) [2439] B S A 900 11 ImLc M1 V
0610 Zishku C7A5776-9 Fl Pz {0} (F69-1) [6748] B - A 524 9 ImDv K0 V
0705 Zuiar B550967-C De Hi Po S'mr8 Kiak1 Mr {3} (G8E+3) [9C5C] BE N - 323 8 ImLc K0 V
0707 Khumara D561520-7 Ni Pr {-3} (741-5) [1212] Bc S - 900 12 ImLc M2 V M1 V
0708 Ssi A75886A-C Pa Ph S'mr7 Kiak3 Mr {2} (D7C+4) [AA7E] Bce N - 803 6 ImLc K6 V M9 V
0709 Irshe B94A100-D Lo Wa {1} (701-3) [1218] B N - 813 13 ImLc M2 V M6 V
0801 Shéaniki C612521-7 Ic Ni Droy2 Sa {-2} (742-5) [1313] B - - 604 7 ImDv M2 V
0802 Khan C89A5A9-7 Ni Wa {-2} (742-1) [6368] B S - 102 11 ImLc K2 V M1 V M7 V
0803 Chiauk A431557-F Ni Po An {1} (A45+1) [565F] B - - 403 10 ImLc M2 V M4 V
0810 Andalusia B572348-B He Lo {1} (521+1) [345B] B N - 100 8 ImDv G4 V
0901 Ediishudir A9B0642-C He Ni {1} (C55-3) [2718] B N - 604 10 ImDv M2 V M7 V
0902 Amnuus DAAA745-8 Fl S'mr1 Kiak0 {-2} (B66-4) [5536] B - - 120 11 ImLc G3 V
0904 Lenkaa D403266-9 Ic Lo Va O:0906 {-2} (811-3) [1148] B - - 904 10 ImLc A3 V G7 V
0905 Uushagkir C552369-9 Lo Po O:0906 {-1} (921+1) [426A] B - - 704 11 ImLc M1 V
0906 Gvadh B867730-A Ag Ga Ri Varg6 S'mr3 Kiak1 {4} (C6D+1) [2B15] BCf - - 103 9 ImLc G0 V M5 V
0909 Shukain C6B1689-8 Fl He Ni {-2} (C52-1) [7469] B S - 422 7 ImDv M4 II
0910 Luuar C653362-8 Lo Po Mr {-2} (921-5) [1114] B S - 622 7 ImDv M2 V
1004 Ikiir A5A4304-F Fl Lo {1} (621-1) [143D] B N - 810 13 ImDv M1 V
1005 Birkhi A4378A7-C Ph {2} (F7C+2) [8A5C] Be - - 505 10 ImDv K1 V M0 V
1007 Adaim B427448-A Ni Sa {1} (734+1) [455A] B N - 601 4 ImDv M0 V M4 V
1010 Shurkikhi B527485-9 Ni {0} (933-2) [2437] B - - 621 6 ImDv K6 V M9 V
1102 Ekuu D546789-6 Ag Pi {-1} (966+1) [8667] BCD S - 402 9 ImDv M2 V M2 V
1105 Kadgishbur D540358-8 De He Lo Po {-3} (621-3) [3158] B - - 601 16 ImDv M3 V M4 V
1107 Ha'arn D420236-9 De He Lo Po {-2} (811-3) [1148] B - - 804 8 ImDv M3 V
1108 Asashluu B8B6534-B Fl Ni {1} (945-1) [3639] B S - 102 9 ImDv M3 V
1110 Kii'kii C743376-9 Lo Po {-1} (621-2) [2248] B S - 110 9 ImDv M0 V
1202 Miam A567369-D Lo O:1302 {1} (921+2) [446E] B - - 204 16 ImDv M0 V
1204 Ziruushda A977377-A Lo Da Hama8 Aqua1 Bwap0 Di(Gograhhah) {1} (521+1) [345A] B - A 400 10 ImDv M1 V
1206 Mirkigli B31067B-C Na Ni LancW {1} (B55+3) [877E] B N - 903 7 ImDv G3 V
1207 Imau A564233-C Lo {1} (611-2) [1329] B N - 502 10 ImDv M1 V
1208 Gurgesgu B5A4779-B Fl {2} (D6C+3) [896C] B - - 113 14 ImDv M7 V
1302 Degushush C9C58A8-9 Fl Ph (Ziriduluush) Sa {0} (C79+1) [8859] Be - - 402 13 ImDv K4 V
1401 Misir D425699-8 Ni {-3} (F51-2) [7369] B - - 925 12 ImDv M0 V
1406 Shidu C565535-9 Ag Ni Pr {0} (C44-2) [3537] BcC S - 814 8 ImDv M0 V
1409 Imgaa A769762-8 Ri O:1511 {1} (F69-3) [3814] BC - - 824 9 ImDv M0 V M2 V
1502 Giinashkhid D69799A-8 Hi In {0} (E89+2) [B97A] BE S - 203 14 ImDv M3 V
1503 Edaridur C667313-9 Lo Ga {-1} (921-4) [1226] B - - 104 10 ImDv M2 V M4 V
1506 Kimalad A7859CB-E Hi Ga Cp Pr Pz {3} (E8F+5) [BC7G] BcEF - A 603 7 ImDv K2 V M2 V
1507 Bastion B957553-A Ag Ni Da {2} (746-1) [2727] BC - A 200 12 ImDv M2 V M2 V
1602 Kiuur C435420-8 Ni Da {-2} (B31-5) [1213] B - A 605 10 ImDv K3 V M0 V
1604 Aam C562224-9 Lo {-1} (711-3) [1137] B - - 403 12 ImDv K9 V M0 V
1605 Daridura C550688-8 De Ni Po {-2} (D52-2) [6458] B - - 323 9 ImDv G1 V M5 V
1702 Manshuruk C6A47BA-8 Fl Pz {-1} (E67+1) [967A] B S A 905 10 ImDv M2 V M3 V
1703 Diu C835442-A Ni {0} (933-4) [1416] B S - 603 7 ImDv M2 V M3 V
1705 Liikirba B687200-9 Lo Ga Sa {0} (811-4) [1214] B - - 604 11 ImDv M3 V M0 V
1709 Rusadaa B555555-C Ag Ni {3} (B47+1) [383A] BC NS - 504 8 ImDv M1 V
1710 Line's End D557353-8 Lo {-3} (A21-5) [1125] B S - 514 13 ImDv K5 IV
1801 Gursa C54737B-9 Lo {-1} (821+1) [527B] B - - 203 12 ImDv K2 V
1803 Kilasir C200755-8 Na Va Pi {-1} (D67-3) [5636] BD S - 604 14 ImDv K1 V M6 V
1809 Kimarla D543210-5 Lo Po {-3} (411-5) [1111] B - - 614 8 ImDv M2 IV M1 V M9 V
1901 Imga C663320-8 Lo {-2} (721-5) [1113] B - - 602 12 ImDv M1 V
1903 Khruel C9B4331-9 Fl Lo {-1} (721-5) [1215] B - - 420 13 ImDv M9 III D
1904 Kemnagii C55359A-9 Ni Po Chir2 Sa {-1} (A43+1) [747B] B - - 412 10 ImDv K9 V
1905 Morian Khama C77A777-A Wa Pi (Neiikhi) {1} (96A+1) [785A] BD S - 800 11 ImDv M0 V
1906 Nukaush B684400-9 Ni Pa HamaW {0} (B33-4) [1414] Bc N - 923 8 ImDv M2 V
1910 Sadiikashe E7C48BE-9 Fl Ph Pz {-1} (F78+3) [C79D] Be - A 323 8 ImDv K3 V M9 V
2002 Arkhuu B54966A-B Ni Mr {1} (A55+3) [877D] B N - 420 10 ImDv K0 V
2005 Guru B51077B-9 Na Pi {1} (96A+3) [987B] BD - - 600 12 ImDv M1 V
2007 Khalan B677525-B Ag Ni {2} (A46+1) [3739] BC - - 821 9 ImDv G1 V
2010 Shakuur C523565-8 Ni Po O:2208 {-2} (B42-4) [3336] B - - 104 8 ImDv M1 V M2 V
2104 Dilaaii C420853-8 De He Na Po Ph Pi {-1} (E77-4) [5725] BDe - - 213 14 ImDv K5 V
2106 Masiruu B0006B7-A As Na Ni Va {1} (A55+1) [675A] B N - 411 14 ImDv K4 V M9 V
2108 Umnudar A430643-E De Na Ni Po {1} (C55-2) [372B] B - - 713 10 ImDv K2 V
2110 Kua D572359-7 He Lo {-3} (521-2) [4168] B S - 720 16 ImDv M1 V
2202 Misaruu C527747-7 Pi (Feime)? Re Sa {-1} (967-1) [7657] BD - - 413 11 ImDv M1 V
2203 Khumsada C7698B8-7 Ri Ph {0} (A78+1) [8857] BCe - - 221 6 ImDv G1 V M3 V
2204 Likhukam B200953-F Hi In Na Va Cp Sa {5} (C8H+2) [6E2C] BEF NS - 501 9 ImDv M5 III
2205 Ki C627556-A Ni {0} (B44-1) [4549] B S - 304 10 ImDv M0 V
2208 Ninlakim A100866-F Na Va Ph Pi Mr {2} (B7E+1) [7A4E] BDe N - 601 11 ImDv K3 V M8 V
2302 Anka B546444-8 Ni Pa {0} (933-2) [2436] Bc NS - 103 10 ImDv M0 V M2 V
2304 Drogheda B8A879A-B Fl {3} (A6D+5) [9A7D] B NS - 410 10 ImDv M3 V
2308 Oracle D551645-4 Ni Po Chir2 {-3} (851-5) [4332] B S - 511 12 ImDv M1 V M6 V
2309 Ishkaa C43346A-B Ni Po O:2208 {0} (733+2) [647D] B - - 401 10 ImDv M1 V
2402 Rabir C540777-8 De He Po Pi {-1} (B67-1) [7658] BD - - 402 10 ImDv K3 V
2405 Uurku B986445-9 Ni Pa (Ashdak Meshukiiba) Sa {0} (A33-2) [2437] Bc - - 222 8 ImDv K1 V
2406 Khaem C300777-A Na Va Pi {1} (D6A+1) [785A] BD - - 104 7 ImDv K2 V M2 V
2408 Anshir C565876-8 Ri Pa Ph {0} (G78-1) [7847] BcCe - - 724 9 ImDv K0 V M6 V
2409 Eshsii C56267A-8 Ni Ri {-1} (E53+1) [857A] BC - - 924 11 ImDv M1 V
2410 Suakan C591423-8 He Ni {-2} (931-5) [1225] B S - 112 11 ImDv M0 V
2505 Urpa B776555-B Ag Ni (Urpayans) {2} (A46+1) [3739] BC - - 803 14 ImDv K4 V
2506 Shuakhuar B5728BD-A He Ph Pi Pz {2} (A7B+5) [CA9E] BDe N A 600 12 ImDv M2 V
2601 Arna C8B8574-A Fl Ni {0} (A44-2) [3538] B S - 703 15 ImDv M0 V M8 V
2602 Aashma C00056A-9 As Ni Va Mr {-1} (A43+1) [747B] B S - 703 9 ImDv M1 V G1 V
2603 Khi A685202-E Lo Ga RsA {1} (811-3) [131A] B - - 804 12 ImDv M0 V
2604 Irsaar C884869-8 Ri Pa Ph Mr {0} (C78+1) [9869] BcCe S - 102 10 ImDv M2 V
2605 Shigkhu C643340-9 Lo Po {-1} (721-5) [1214] B S - 820 11 ImDv G1 V
2609 Kagur B628567-C Ni O:2709 {1} (A45+1) [565C] B - - 803 10 ImDv G3 V M1 V
2703 Irdiish B649446-A Ni {1} (934+1) [3549] B - - 903 14 ImDv M1 V
2706 Khiradu A542886-C He Po Ph Pi Sa {2} (F7C+1) [7A4B] BDe - - 314 11 ImDv G2 V
2708 Akher C420797-7 De He Na Po Pi {-1} (967-1) [7657] BD - - 620 12 ImDv G3 IV
2709 Larmige B7759DD-A Hi In Pz {5} (C8F+5) [DE9E] BEf NS A 610 6 ImDv M0 V
2710 Zugaa B96A8AA-A Ri Wa Ph Pz {3} (D7C+5) [AB7C] BCe - A 212 8 ImDv M0 V M1 V
2801 Gisi B43079B-C De Na Po Pz {2} (D6C+4) [997E] B - A 704 7 ImDv M1 V
2802 Mikakesh C300664-A Na Ni Va O:2803 {0} (C54-2) [4638] B - - 304 9 ImDv M3 V
2803 Jarsae C569776-9 Ri {1} (D6A+1) [6848] BC S - 913 7 ImDv G0 V M4 V
2807 Piirgu B200530-D Ni Va {2} (746-2) [1718] B W - 600 10 ImDv M3 V
2904 Oumuu C97A575-7 Ni Wa {-2} (742-4) [3335] B - - 900 10 ImDv M0 V
2908 Lemkhi B200651-D Na Ni Va Da {2} (B56-2) [2819] B NS A 812 10 ImDv M0 III D
3001 Ersharsa C89A644-A Ni Wa Sa {0} (A54-2) [4638] B - - 802 13 ImDv K3 V
3004 Aadshas B57187A-A He Ph Pi {2} (A7B+4) [AA7C] BDe N - 200 3 ImDv M2 V
3005 Dana A689576-E Ni Pr {1} (B45+1) [464D] Bc N - 122 13 ImDv F0 V M9 V
3006 Kurdeshu C544265-9 Lo O:3008 Px {-1} (A11-3) [1137] B - - 815 9 ImDv M1 V K9 V
3008 Iiradu A542A9A-F He Hi In Po Cp {4} (C9G+5) [CE7H] BEF - - 900 9 ImDv M3 V
3101 Iimkhir B552576-B Ni Po {1} (A45+1) [464A] B - - 203 13 ImDv M2 V
3103 Karsa C7A88A8-8 Fl Ph {-1} (C77-1) [8758] Be - - 302 15 ImDv K6 IV
3107 Daas B768834-A Ri Pa Ph {3} (B7C+1) [6B38] BcCe S - 901 14 ImDv K1 V M1 V
3110 Anshu A56769A-B Ag Ni Ri {3} (E57+5) [897D] BC N - 224 12 ImDv G3 V M4 V
3202 Lir C576442-9 Ni Pa {-1} (732-5) [1315] Bc S - 401 13 ImDv M3 V M6 V
3205 Duukhaa C000668-B As Na Ni Va O:3107 {0} (D54+1) [665B] B S - 114 12 ImDv K1 V M6 V
3206 Aska C201752-8 Ic Na Va Pi {-1} (C67-5) [3614] BD - - 603 13 ImDv M3 V M7 V M1 V
3208 Kassandra C898411-9 Ni Pa Da {-1} (932-5) [1315] Bc - A 612 10 ImDv K7 V
3209 Gishmarkash C536114-9 Lo Da {-1} (A01-3) [1137] B - A 825 13 ImDv K8 V
0111 Upag A310A76-F Hi In Na LancW {4} (H9G+3) [9E4E] BEf - - 914 8 ImLc M0 V
0113 Teoech C977559-7 Ag Ni {-1} (743+1) [6468] BC S - 102 11 ImDv M1 V
0115 Chathi E8C3215-9 Fl Lo {-2} (511-4) [1137] B - - 710 15 ImDv K4 V
0117 Gwi D563430-7 Ni {-3} (631-5) [1112] B S - 612 14 ImDv M0 V M7 V
0211 Iliika A436615-D Ni S'mr6 Kiak2 {1} (E55-1) [473B] B N - 824 11 ImLc M0 V M7 V
0212 Khikaeg D565643-6 Ag Ni Ri {-1} (853-4) [3523] BC S - 504 11 ImDv M1 V
0213 Aaki B434553-D Ni {1} (C45-2) [262A] B - - 123 9 ImDv G7 V
0214 Cablu D548543-7 Ag Ni {-2} (742-5) [2324] BC - - 100 13 ImDv K1 V
0216 Oewni B564466-9 Ni Pa Mr {0} (A33-1) [3448] Bc S - 422 7 ImDv K5 V M2 V M5 V
0217 Fau B423766-A Na Po Pi ZiadW O:0320 {2} (96B+1) [6949] BD - - 300 9 ImDv K5 V M7 V
0311 Unishpiir B86A961-C Hi Wa Pr Ziad5 Lanc4 O:0111 {3} (F8E-1) [5C18] BcE - - 704 9 ImLc G1 V M4 V
0319 Sagikii D10088A-9 Na Va Ph Pi Ziad9 {-1} (C78+1) [A77B] BDe S - 702 13 ImDv K4 V M5 V
0320 Adaskaglu A5448AE-C Pa Ph Pi Pz {2} (F7C+5) [CA9G] BcDe N A 923 8 ImDv K9 V M9 V
0412 Amigu C436530-B Ni {0} (C44-4) [1516] B - - 814 12 ImDv K0 V M9 V
0419 Oeth B310320-B Lo ZiadW {1} (921-3) [1416] B S - 622 9 ImDv K0 IV
0420 Cleci C561554-9 Ni Pr {-1} (C43-3) [3437] Bc S - 214 15 ImDv K0 V
0513 Gishi C555677-8 Ag Ni {-1} (853-1) [6558] BC - - 500 15 ImDv M3 V M4 V
0514 Tarterus B000431-E As Ni Va {1} (734-3) [151A] B N - 101 15 ImDv A2 V K3 V
0515 Irphothe D67989A-5 Ph Pi Dolp1 {-2} (A75+1) [A677] BDe S - 400 9 ImDv M0 V
0517 Station One C668843-8 Ri Pa Ph {0} (C78-3) [5825] BcCe S - 702 16 ImDv K5 V
0518 Dakushan E2009A8-A Hi In Na Va Ziad7 {2} (B8C+2) [9B5A] BE - - 900 13 ImDv K5 V
0519 Osha A625441-D Ni {1} (A34-3) [1519] B N - 204 10 ImDv M2 V
0520 Sloethu C69A552-C Ni Wa Sa {0} (B44-4) [1518] B S - 713 13 ImDv M2 V
0613 Niirkhi B657794-A Ag Ga {4} (E6D+2) [5B38] BCf W - 205 9 ImDv G1 V M2 V
0614 Gladsheim B9D5102-D Lo {1} (301-3) [1219] B N - 100 9 ImDv K9 V
0615 Gaae C540538-7 De He Ni Po (Ka Kelaree) {-2} (742-2) [5357] B S - 100 13 ImDv K4 V M1 V
0619 Kaelm'katwi A553500-D Ni Po {1} (E45-3) [1618] B N - 125 10 ImDv G1 V
0620 Glachith C6A4855-9 Fl Ph {0} (D79-2) [6837] Be - - 503 10 ImDv M3 V M3 V
0711 Kima C522873-9 He Na Po Ph Pi {0} (D79-3) [5826] BDe S - 903 11 ImDv M3 V M5 V
0714 Diishalum B420988-E De He Hi In Na Po Cp {4} (F8G+4) [9D5E] BEF S - 913 8 ImDv M3 V
0716 Hourara A578335-C Lo {1} (821-1) [143A] B N - 703 8 ImDv M0 V M1 V M8 V
0718 Ekli C5437A9-8 Po An Pi {-1} (B67+1) [8669] BD S - 820 10 ImDv M1 V M5 V
0719 Ziamr C310888-A Na Ph Pi Ziad8 {1} (A7A+1) [895A] BDe - - 900 11 ImDv K2 V
0811 Kashki C541336-9 He Lo Po {-1} (A21-2) [2248] B - - 314 11 ImDv G9 V
0812 Lau C54179A-8 He Po Pi {-1} (F67+1) [967A] BD S - 424 14 ImDv K3 V
0815 Diraan C676114-9 Lo {-1} (301-3) [1137] B - - 100 15 ImDv M2 V
0816 Ufesk D9AA301-B Fl Lo {-1} (621-5) [1217] B - - 501 15 ImDv K3 III
0818 Miku C666543-7 Ag Ni Ga Pr {-1} (743-4) [2424] BcC - - 404 9 ImDv G0 V
0819 Ardchi B100541-B Ni Va Ziad9 Sa {1} (B45-3) [1617] B N - 304 9 ImDv M3 V
0820 Drya C99A522-9 Ni Wa {-1} (943-5) [1415] B - - 202 12 ImDv G2 V
0914 Undim C000343-A As Lo Va Di(Shassahhrhi) {0} (A21-3) [1327] B - - 514 14 ImDv K7 V M4 V
0916 Lauyesyeh B7678AC-A Ga Ri Pa Ph Pz Asla8 {3} (E7C+5) [BB8D] BcCe S A 504 8 ImDv K0 V
0920 Congress B545348-8 Lo {-1} (A21-1) [3258] B S - 214 14 ImDv M0 V
1011 Lamadii C679443-A Ni Varg2 {0} (A33-3) [1427] B - - 404 14 ImDv G2 V M1 V
1016 Ushra A625943-F Hi In Cp Asla0 S'mr0 Ziad0 {4} (H8G+1) [6D2C] BEF N - 933 11 ImDv M2 V
1017 Talnes'ra C565845-8 Ri Pa Ph {0} (C78-2) [6836] BcCe - - 520 11 ImDv M0 V M9 V
1020 Maamkumar D535110-7 Lo {-3} (301-5) [1112] B S - 904 10 ImDv K3 V
1113 Laruu C521111-7 He Lo Po {-2} (301-5) [1113] B - - 404 16 ImDv M1 V
1114 Tethys B89A241-C Lo Wa (Hamaran) {1} (611-3) [1318] B - - 111 11 ImDv M1 V M0 V
1115 Nox B9A5446-A Fl Ni {1} (834+1) [3549] B - - 220 13 ImDv M2 V
1117 Antioch C545741-8 Ag Pi {0} (968-4) [3714] BCD - - 700 9 ImDv K3 V M8 V
1118 Kaurga D686411-4 Ni Ga Pa {-3} (631-5) [1111] Bc S - 601 7 ImDv M2 V M6 V
1212 Khemelov A772697-C He Ni {1} (B55+1) [675C] B - - 612 15 ImDv G1 V
1218 Lasiimshim C421557-A He Ni Po {0} (844+1) [555A] B - - 601 13 ImDv G5 V M1 V
1220 Katris C41047B-9 Ni {-1} (832+1) [637B] B - - 602 15 ImDv M2 V M5 V
1314 Hakukuk C594447-6 Ni Pa Da {-2} (631-2) [4256] Bc - A 911 12 ImDv M0 V
1317 Argiluu B68A997-C Hi Wa Pr Sa {3} (G8E+3) [9C5C] BcE N - 114 10 ImDv K8 V
1318 Aberlocht B544357-C Lo {1} (921+1) [345C] B - - 704 7 ImDv M2 V
1319 Kaagashgiir D553113-7 Lo Po {-3} (301-5) [1124] B S - 904 13 ImDv M3 V M3 V
1320 Jekyll A430458-F De Ni Po {1} (C34+1) [455F] B - - 624 9 ImDv K7 V M6 V
1414 Mote D100420-A Ni Va {-1} (732-5) [1315] B - - 210 14 ImDv K2 V
1416 Hellas A55567C-C Ag Ni Asla0 {2} (B56+5) [988F] BC - - 603 6 ImDv M3 V
1418 Nafud C430773-7 De Na Po (Inchok) {-1} (967-4) [4624] B - - 114 9 ImDv K4 V M9 V
1420 Nakharpii C755400-A Ni Ga Pa {0} (B33-4) [1415] Bc - - 714 12 ImDv K2 V
1511 Cimmeria B310878-A Na Ph Pi {2} (D7B+2) [8A5A] BDe - - 803 10 ImDv M0 V
1516 Adele E676559-8 Ag Ni {-2} (B42-1) [6369] BC - - 104 11 ImDv M2 V M6 V M6 V
1520 Elysium D765443-5 Ni Ga Pa {-3} (631-5) [1122] Bc S - 714 8 ImDv M2 V
1612 Lemuria D68948A-8 Ni {-3} (931-1) [617A] B S - 103 11 ImDv M1 V M7 V M3 V
1613 Nguma A9E4546-E Ni {1} (B45+1) [464D] B - - 422 11 ImDv M1 V M7 V
1615 Kikaduum B551459-C Ni Po {1} (734+2) [556D] B N - 410 14 ImDv M2 V
1618 Station Four C545201-9 Lo {-1} (611-5) [1115] B S - 202 7 ImDv M1 V
1711 Lupigaa E550421-5 De Ni Po {-3} (631-5) [1111] B - - 404 11 ImDv M0 V M3 V
1712 Iesha C7AA886-B Fl Ph (Eliyoh) {1} (E7B+1) [794A] Be S - 213 11 ImDv M1 V
1713 Folly C300459-A Ni Va An {0} (B33+1) [546B] B - - 623 12 ImDv M1 V
1717 Mckenzie B200223-B Lo Va Sa {1} (811-2) [1328] B S - 304 17 ImDv G2 V
1718 Shuada B100634-D Na Ni Va {1} (955-1) [473B] B - - 401 11 ImDv K9 IV M9 V
1813 Cruachan B7AA235-E Fl Lo {1} (611-1) [133C] B - - 520 12 ImDv M2 V M3 V
1816 Mahonri B411548-D Ic Ni Da {1} (845+1) [565D] B N A 501 6 ImDv M2 V M6 V
1911 Fhaia B000500-D As Ni Va {1} (B45-3) [1618] B - - 913 9 ImDv G1 V
1912 Eaunna C300667-A Na Ni Va Mr {0} (B54+1) [665A] B S - 221 13 ImDv M0 V
1913 Tiffany D558520-7 Ag Ni HamaW {-2} (742-5) [1312] BC S - 322 9 ImDv K4 V
1918 Rukhigu C410976-C Hi In Na {3} (C8E+2) [8C4B] BE S - 710 9 ImDv F4 V M7 V
1919 Dehkaim BA75149-8 Lo {-1} (601+1) [2169] B - - 603 13 ImDv K5 V
1920 Iunda D8B3535-8 Fl Ni {-3} (A41-5) [3236] B S - 503 8 ImDv K1 V M5 V
2013 Dishalu A553764-B Po Mr {2} (F6C+1) [5939] B N - 524 9 ImDv M1 V M4 V
2015 Shibishlim B566A55-D Hi {3} (D9F+1) [8D3B] BE N - 801 12 ImDv M3 V
2020 Dauni A310554-F Ni {1} (C45-1) [363D] B - - 923 16 ImDv K4 V
2111 Tomb B000575-E As Ni Va {1} (B45-1) [363C] B N - 504 14 ImDv K0 V
2113 Mirnaa C543578-9 Ni Po {-1} (D43-1) [5459] B - - 324 11 ImDv M2 V
2119 Khandi A422A87-F He Hi In Na Po Cp {4} (F9G+4) [AE5F] BEF - - 312 13 ImDv M3 V
2216 Urdi D3106A9-8 Na Ni {-3} (A51-2) [7369] B S - 602 10 ImDv K0 V M4 V M6 V
2317 Arnakhish A75A552-D Ni Wa {1} (B45-3) [1619] B - - 104 7 ImDv G3 V M0 V
2318 Zaankhid A300533-F Ni Va {1} (945-2) [262C] B N - 611 8 ImDv M1 V M3 V
2320 Karbi C8D3663-9 Ni Mr {-1} (F53-4) [3526] B S - 325 10 ImDv M1 V M3 V
2412 Edsham C426520-9 Ni {-1} (A43-5) [1414] B S - 503 10 ImDv M0 V
2413 Gakhir A4007B9-E Na Va Pi Pz {2} (D6D+3) [896F] BD N A 704 8 ImDv M4 III
2415 Irlu C000565-C As Ni Va Mr {0} (D44-2) [353A] B S - 624 11 ImDv K2 V M9 V
2416 Dua C43147A-A Ni Po An {0} (833+2) [647C] B S - 702 10 ImDv M0 V
2418 Kishgakhir B554402-C Ni Pa {1} (B34-3) [1518] Bc - - 714 12 ImDv M2 V M7 V
2512 Lashgaiika B420753-D De He Na Po Pi {2} (96D-1) [492A] BD N - 700 14 ImDv K2 V
2513 Luguk D8A4689-8 Fl Ni {-3} (A51-2) [7369] B S - 202 17 ImDv G4 V M4 V
2514 Aibeshma C437585-B Ni {0} (944-2) [3539] B - - 202 9 ImDv M0 V M7 V
2515 Nikhuskir C310779-A Na Pi {1} (96A+2) [886B] BD - - 600 12 ImDv K0 IV
2517 Giku C436762-A Mr {1} (D6A-3) [3816] B S - 313 10 ImDv M1 V
2518 Duunkhan C42356A-8 Ni Po Mr {-2} (C42+1) [737A] B S - 523 15 ImDv G2 V
2612 Diablo C8C8331-A Fl Lo {0} (621-4) [1316] B S - 210 12 ImDv K1 III M3 V D
2615 Gesiisha B000112-C As Lo Va {1} (701-3) [1218] B - - 713 8 ImDv M2 V M8 V
2617 Hasoi'aohalaiko B876122-B Lo Da {1} (301-3) [1217] B S A 400 10 ImDv M3 V
2618 Shirlukam D573243-5 Lo {-3} (411-5) [1122] B - - 704 13 ImDv G9 V M7 V
2711 Remanec C577532-6 Ag Ni {-1} (743-5) [1412] BC S - 400 15 ImDv K0 V
2714 Negev C5408AC-8 De He Po Ph Pi Pz {-1} (E77+2) [B78B] BDe - A 404 14 ImDv M3 V M0 V
2715 Dupusirlu C95A436-7 Ni Wa Da {-2} (631-3) [3246] B - A 500 11 ImDv K4 V M7 V
2717 Kuriishe C63177A-9 Na Po {0} (969+2) [977B] B - - 800 11 ImDv G4 V
2719 Gareesh Ra D565546-5 Ag Ni Pr {-2} (742-3) [4344] BcC S - 412 11 ImDv K2 V
2817 Mudupas C8B3221-A Fl Lo {0} (411-4) [1216] B - - 700 6 ImDv M0 V M0 V
2819 Khashpel B553457-C Ni Po {1} (A34+1) [455C] B S - 404 11 ImDv M1 V
2918 Quuira CA9A8C9-6 Oc Ph Pi Pz {-1} (A76+1) [9767] BDe S A 500 9 ImDv G2 V M6 V
2919 Amgagiga B554354-C Lo {1} (921-1) [143A] B - - 704 14 ImDv M2 V
2920 Eraki A9899BC-C Hi Cp Pr Pz {4} (E8F+5) [CD8F] BcEF NS A 203 14 ImDv M3 V
3012 Ander's Moon B310389-D Lo {1} (921+2) [446E] B - - 504 9 ImDv K1 V M8 V
3013 Cyrene C402487-A Ic Ni Va {0} (C33+1) [445A] B - - 624 14 ImDv M2 V
3014 Kherse A200536-D Ni Va {2} (746+1) [474C] B NS - 500 7 ImDv M0 II
3015 Akhashmaas D786498-7 Ni Ga Pa {-3} (631-3) [4157] Bc - - 423 8 ImDv G1 V
3016 Larmai C797534-8 Ag Ni {-1} (B43-3) [3436] BC - - 704 9 ImDv M0 V
3018 Saffron A646110-D Lo {1} (401-3) [1218] B N - 101 9 ImDv M1 V
3019 Urkesh B574113-B Lo Da {1} (701-2) [1228] B S A 604 7 ImDv M0 V M3 V
3111 Luramsum A7A7325-D Fl Lo {1} (A21-1) [143B] B N - 805 13 ImDv M3 V
3114 Imsu B588769-A Ag Ri Mr {5} (96E+5) [8C6B] BCf NS - 300 11 ImDv K2 V M4 V
3115 Amiikhuk A555203-E Lo {1} (411-2) [132B] B - - 300 7 ImDv M2 V M8 V
3117 Umeeshe C542427-9 He Ni Po {-1} (632-1) [4359] B - - 300 5 ImDv M1 V
3120 Sivvista A4288BA-E Ph Pi Pz {2} (E7D+4) [AA7G] BDe - A 413 10 ImDv K0 V M8 V
3220 Zashe C6348B6-6 Ph {-1} (A76-2) [7745] Be S - 903 10 ImDv M0 V M5 V
0123 Nueva Esperanza A555200-E Lo {1} (911-3) [1319] B - - 123 14 ImDv M1 V M8 V
0126 Coroico C665357-8 Lo Ga {-2} (A21-2) [3158] B - - 514 13 ImAp K5 V M7 V
0129 Ushkhir C724664-7 Ni O:0230 {-2} (852-4) [4435] B - - 303 12 ImAp M0 V
0222 Maq'appav B200310-D Lo Va ZiadW {1} (A21-3) [1418] B S - 914 9 ImAp M2 V
0223 Shammud C546154-9 Lo {-1} (601-3) [1137] B - - 603 10 ImAp K5 IV M1 V
0227 Ekhor C7A8588-9 Fl Ni {-1} (A43-1) [5459] B - - 203 8 ImAp M2 V
0228 Kaattji C545230-9 Lo {-1} (711-5) [1114] B S - 603 12 ImAp M2 V
0229 Hu C8B6410-A Fl Ni {0} (933-4) [1415] B - - 903 11 ImAp M3 V
0230 Dudin B9CA9CE-E Fl Hi In Pz {4} (B8G+5) [DD9J] BEf - A 900 8 ImAp M2 V
0321 Hoaz C545464-9 Ni Pa Di(Ancari) Re {-1} (632-3) [2337] Bc S - 500 14 ImDv M2 V
0322 Tsuchi B310225-B Lo Da Px {1} (A11-1) [1339] B - A 815 15 ImAp M2 V
0323 Biik D557AFG-9 Hi Pz {0} (H9A+5) [FAAE] BE - A 523 11 ImDv K1 V M2 V
0324 Khadda C421210-9 He Lo Po {-1} (711-5) [1114] B - - 703 12 ImDv K4 V M3 V
0325 Giirakh B986768-A Ag Ri Jala4 O:0329 {4} (B6D+4) [7B5A] BCf - - 720 13 ImDv G0 V
0329 Syrna B9668CC-A Ri Pa Ph Pz {3} (E7C+5) [BB8D] BcCe N A 613 14 ImAp M2 V
0421 Mirkan C422241-A He Lo Po {0} (711-4) [1216] B - - 721 10 ImDv G9 V M2 V
0423 Maudhii C550853-9 De Po Ph Sa {0} (E79-3) [5826] Be S - 904 9 ImDv M3 V
0425 Sagan B877212-B Lo {2} (811-2) [1417] B NS - 704 10 ImDv K3 V M1 V
0426 Aksa C8C3403-9 Fl Ni {-1} (832-4) [1326] B - - 102 17 ImDv K1 V
0521 Ashes D5405AE-7 De He Ni Po Da {-3} (741+1) [929B] B S A 903 11 ImDv M2 V
0523 Bhuur D899303-9 Lo An ZiadW {-2} (721-5) [1126] B - - 802 9 ImDv M2 V
0524 Ghaedzaekh C315330-B Ic Lo VargW {0} (A21-4) [1316] B - - 814 11 ImDv M3 V
0526 Bh'ai C86A358-A Lo Wa Aqua4 Dolp5 {0} (921+1) [335A] B - - 704 11 ImDv M3 V M7 V
0528 Nidavellir C683104-7 Lo Re {-2} (301-4) [1135] B S - 420 8 ImAp M0 V
0530 T'azhqava C43027B-9 De Lo Po {-1} (611+1) [417B] B S - 802 10 ImAp G6 V
0621 Rias'qanaa D420445-9 De He Ni Po {-2} (A31-4) [2237] B S - 804 12 ImDv K2 IV
0622 Mai D530624-7 De Na Ni Po Da Ziad8 Px {-3} (851-5) [4335] B - A 422 7 ImDv M2 V M2 V
0625 Keshga B666441-8 Ni Ga Pa {-1} (C32-5) [1314] Bc N - 724 9 ImDv G4 V
0628 Iur E796442-7 Ni Pa {-3} (631-5) [1113] Bc - - 402 8 ImAp M3 V
0721 Zeda B873967-C Hi In Cp (Ziadd) Mr {4} (H8F+4) [9D5C] BEF S - 524 14 ImDv K4 V
0723 A'niaqoro C9AA333-C Fl Lo {0} (921-3) [1329] B - - 104 8 ImDv M2 V K4 V
0724 Guan C510410-7 Ni {-2} (631-5) [1212] B - - 501 9 ImDv M0 V
0725 Sumuu C300500-B Ni Va {0} (B44-4) [1516] B - - 213 11 ImDv K2 V
0729 Shogun B89A545-D Ni Wa {1} (945-1) [363B] B N - 711 8 ImAp M1 V
0821 Derla D8B3557-9 Fl Ni {-2} (B42-2) [5359] B S - 313 10 ImDv F2 V
0823 Urgu EA8A9DG-8 Hi Oc Pr Pz {-1} (H88+4) [E8AD] BcE - A 115 10 ImDv K4 V
0825 Akish B57577C-8 Ag Pi {1} (E69+4) [A88B] BCD - - 105 10 ImDv M0 V M0 V
0828 Asimidiske A100757-E Na Va Pi (Calipha) Sa {2} (C6D+2) [795E] BD - - 912 15 ImAp M0 V M0 V
0921 Wilderness B540766-A De He Po Pi Mr {2} (A6B+1) [6949] BD N - 201 10 ImDv G6 V M9 V
0924 D'artur AAE7443-E Ni {1} (834-2) [152B] B N - 420 8 ImDv K1 V M5 V
0926 Kirusis D533355-8 Lo Po {-3} (A21-5) [1136] B S - 523 13 ImDv K3 V
0927 Perkurshir B566402-C Ni Pa {1} (934-3) [1518] Bc N - 703 8 ImDv M2 V
0928 Iushush D7B0410-8 He Ni {-3} (831-5) [1113] B S - 420 9 ImAp G0 V M5 V
0930 Lemimamur D8B4210-8 Fl Lo {-3} (711-5) [1113] B S - 321 8 ImAp M3 V M9 V
1021 Muruk D651566-4 Ni Po Mr {-3} (741-4) [4243] B S - 721 10 ImDv G3 V M5 V
1023 Kulisaan B424435-A Ni {1} (A34-1) [2538] B - - 213 10 ImDv M1 V
1025 Reshumirak C400534-9 Ni Va (Domination) Sa {-1} (A43-3) [3437] B - - 103 14 ImDv K8 V
1026 Darzii C674444-9 Ni Pa {-1} (632-3) [2337] Bc - - 200 9 ImDv K3 V
1027 Giarkhesa C542366-9 He Lo Po O:1129 {-1} (621-2) [2248] B - - 210 11 ImDv M0 V
1029 Liikiir A664695-C Ag Ni Ri Cp {4} (A58+2) [4A3A] BCF NS - 602 9 ImDv G8 V M1 V
1121 Naruppesh A688556-D Ag Ni Pr {2} (A46+1) [474C] BcC - - 203 8 ImDv M1 V M4 V
1124 Arlim Dusiru B552556-B Ni Po {1} (745+1) [464A] B N - 600 5 ImDv M1 V M8 V
1126 Madingik A588366-D Lo Chir3 Mr {1} (821+1) [244C] B N - 903 9 ImDv M1 V
1129 Akigir B664747-A Ag Ri {4} (E6D+4) [7B5A] BCf S - 405 11 ImDv G4 V M6 V
1222 Ispumer C4349BA-C Hi Pz {2} (F8D+4) [BB7E] BE - A 813 8 ImDv M2 V
1223 Nurashimu C100344-B Lo Va {0} (921-2) [1339] B S - 704 16 ImDv G4 V
1227 Nuaam Igzur B541722-A He Po Pi {2} (96B-2) [3916] BD S - 400 4 ImDv M3 V
1228 Darusush C42679B-8 Pi Pz {-1} (E67+1) [967A] BD - A 505 12 ImDv M2 V
1321 Shankida C552997-A Hi Po {2} (G8C+2) [9B5A] BE - - 632 13 ImDv M1 V M2 V
1323 Khiishpur D8A5610-8 Fl Ni {-3} (951-5) [1313] B - - 601 8 ImDv G1 V
1325 Ipkur C564543-9 Ag Ni Pr {0} (C44-3) [2526] BcC - - 305 8 ImDv M1 V
1422 Urshushur C563444-9 Ni {-1} (A32-3) [2337] B S - 104 15 ImDv M0 V M9 V
1424 Omegindus C587757-7 Ag Ri {1} (969+1) [7857] BC - - 713 10 ImDv M3 V
1428 Station Three C735220-A Lo {0} (B11-4) [1215] B S - 425 12 ImDv K5 V M8 V
1430 Gesrakur BAAA203-D Fl Lo {1} (911-2) [132A] B N - 914 8 ImDv M3 V
1523 Ussine DA5A354-6 Lo Oc {-3} (521-5) [1134] B S - 705 8 ImDv M2 V M3 V
1525 Parendis A639386-C Lo {1} (821+1) [244B] B - - 903 8 ImDv M1 V
1526 Larsen C565330-7 Lo {-2} (521-5) [1112] B - - 503 11 ImDv M1 V M9 V
1528 Calobrur B560488-B De Ni {1} (734+1) [455B] B N - 110 10 ImDv K0 V
1529 Iilenkhis B551343-A Lo Po Da {1} (821-2) [1427] B - A 703 10 ImDv M0 V
1530 Cr'cpuc C564455-A Ni Pa {0} (633-2) [2438] Bc - - 700 7 ImDv K0 V M5 V
1622 Apemkir C8A8456-A Fl Ni {0} (633-1) [3449] B - - 700 8 ImDv K3 V
1625 Zukalis C421798-A He Na Po Pi {1} (C6A+1) [785A] BD - - 503 8 ImDv M1 V M6 V
1626 Beleperan C788676-8 Ag Ni Ri {0} (D54-1) [5647] BC S - 805 15 ImDv M2 V M2 V M9 V
1629 Kuuranse C5348AA-7 Ph Pz {-1} (A77+1) [A779] Be - A 204 13 ImDv M3 V
1630 Haven's Gate C548200-A Lo {0} (911-4) [1215] B S - 614 12 ImDv G5 V
1722 Campbell B99A200-E Lo Wa {2} (811-2) [1419] B W - 204 7 ImDv M1 V
1723 Dashi C55098B-A De Hi Po Asla0 S'mr0 {2} (F8C+4) [BB7C] BE - - 404 11 ImDv M2 V
1726 New Titan CAAA772-B Fl {1} (E6B-3) [3817] B S - 714 8 ImDv M1 V
1728 Ekhugush A63698A-D Hi {3} (E8F+5) [BC7F] BE N - 312 8 ImDv M2 V M9 V
1729 Ushmegili D86A204-A Lo Wa {-1} (811-3) [1138] B S - 722 14 ImDv G1 V
1730 Iash D203883-8 Ic Na Va Ph Pi Sa {-2} (E76-5) [5625] BDe - - 604 7 ImDv K2 V
1821 Aiaiyal A572845-C He Ph Pi Asla4 {2} (B7C+1) [6A3A] BDe - - 710 12 ImDv K2 V
1822 Bradley A546200-D Lo {1} (711-3) [1318] B N - 803 15 ImDv M3 V M3 V M9 V
1823 Iinir A557885-C Pa Ph {2} (B7C+1) [6A3A] Bce - - 401 11 ImDv M1 V
1824 Kamgikiik C43655A-C Ni (Kamgik) {0} (B44+2) [757E] B - - 704 10 ImDv K1 V M3 V
1829 Pr'geehr B583435-9 Ni (Geehrtahe) {0} (B33-2) [2437] B S - 205 8 ImDv G3 V
1830 Clan Home D789535-5 Ni Pr Da AslaW {-3} (741-5) [3233] Bc - A 111 11 ImDv M3 V
1924 No Hope B541699-A He Ni Po {1} (C55+2) [776B] B S - 113 11 ImDv K1 V
1926 Shakhii A200697-D Na Ni Va Sa {1} (C55+1) [675D] B S - 504 11 ImDv M2 V
1927 Junivaar C586112-9 Lo {-1} (301-5) [1115] B - - 800 13 ImDv K6 V
1928 Asii C435894-7 Ph {-1} (A77-3) [6735] Be - - 205 10 ImDv G0 V
1929 Ikabi C0009DE-B As Hi In Na Va Pz {3} (B8E+5) [DC9F] BE - A 800 11 ImDv K4 V
1930 Vipac A401230-D Ic Lo Va {1} (711-3) [1318] B - - 803 10 ImDv M1 V
2022 Janssen B420310-B De He Lo Po {1} (921-3) [1416] B N - 113 9 ImDv G7 V M9 V
2023 Draskeran B311454-C Ic Ni Sa {1} (934-1) [253A] B S - 612 13 ImDv M2 V M5 V
2024 Jarmael C512669-9 Ic Na Ni O:2124 {-1} (D53+1) [756A] B - - 732 9 ImDv M0 V
2026 Sennirak A401797-C Ic Na Va Pi {2} (E6C+2) [795C] BD N - 414 13 ImDv A3 V
2028 Kakhirusar A664378-B Lo {1} (821+1) [345B] B N - 903 9 ImDv M2 V
2030 Cocor C6B2665-8 Fl He Ni O:1929 {-2} (B52-4) [4436] B S - 303 7 ImDv M3 V M5 V
2122 Chandra's World C9966AA-7 Ag Ni Da {-1} (853+1) [8579] BC - A 803 8 ImDv K4 V
2123 Kediiga B778411-8 Ni Pa {-1} (832-5) [1314] Bc - - 920 9 ImDv G6 V
2124 Medurma A9D7954-C Hi An Cs Di(Miyavine) Asla1 S'mr0 {3} (G8E+1) [7C3A] BEF - - 823 12 ImDv G0 V
2127 Thalassa D56A557-9 Ni Wa Pr {-2} (C42-2) [5359] Bc - - 423 11 ImDv K8 V
2130 Maiden B43069B-C De Na Ni Po Da {1} (D55+3) [877E] B N A 814 13 ImDv M0 V M7 V
2223 Dipa C200AEB-E Hi In Na Va Pz {3} (D9F+5) [CD7G] BE S A 701 12 ImDv A4 V M5 V
2225 Nexus B666636-7 Ag Ni Ga Ri {1} (855+1) [5746] BC N - 723 12 ImDv G4 V
2226 Theetasigni A424100-E Lo {1} (501-3) [1219] B S - 702 10 ImDv F4 V
2227 A'a'suni C5468AD-5 Pa Ph Pi Pz (Athar) {-1} (A76+3) [C799] BcDe S A 300 10 ImDv M2 V
2228 Kurkhi C401578-8 Ic Ni Va {-2} (C42-2) [5358] B S - 514 9 ImDv M0 V
2322 Ishigumam B100587-D Ni Va {2} (946+2) [575D] B NS - 102 9 ImDv K2 V M6 V
2324 Tilmea C433644-8 Na Ni Po {-2} (852-4) [4436] B S - 500 11 ImDv M1 V K8 V
2327 Station Two C560104-A De Lo {0} (501-2) [1138] B - - 202 11 ImDv M4 V
2424 Mo'line B435655-C Ni Da {1} (C55-1) [473A] B - A 113 7 ImDv M2 V
2426 For'star A623125-A Lo Po {1} (801-1) [1238] B S - 505 8 ImDv M2 V M9 V
2521 Proctonir C424258-C Lo {0} (911+1) [225C] B - - 823 11 ImDv M1 V M4 V
2522 Emarkus C555485-8 Ni Pa {-2} (A31-4) [2236] Bc - - 504 7 ImDv M2 V
2525 Khusgulur C573988-A Hi In (Morlocks) Gray5 {3} (F8D+3) [9C5A] BE - - 813 10 ImDv G3 V M7 V
2526 Rraeghzoez B775452-C Ni Pa VargW {1} (934-3) [1518] Bc N - 212 7 ImDv K3 V M3 V
2529 Dummur C5299BB-C Hi In Pz {3} (C8E+5) [BC7E] BE S A 801 11 ImDv M4 V
2623 Niishulam B432579-C Ni Po {1} (C45+2) [666D] B N - 614 11 ImDv M0 V
2624 Imern C748654-6 Ag Ni Da {-1} (853-3) [4534] BC S A 801 10 ImDv K0 V
2625 Serusi E540667-6 De He Ni Po O:2525 {-3} (851-3) [6356] B - - 402 6 ImDv G3 V
2627 Khasha C672235-9 He Lo {-1} (411-3) [1137] B - - 400 5 ImDv M8 V
2721 Inshaam A66958B-C Ni Pr Da {2} (B46+4) [777E] Bc NS A 504 8 ImDv G4 V
2725 Collette A542644-C He Ni Po Cp {2} (D56+1) [483A] B NS - 414 11 ImDv M3 V
2727 Pukh B535610-B Ni {2} (D56-2) [1816] B NS - 714 14 ImDv M2 V
2728 Shershe C540874-8 De He Po Ph Pi {-1} (C77-3) [6736] BDe - - 502 10 ImDv K9 V M0 V
2729 Denisol C655754-7 Ag Ga {0} (968-2) [5735] BC S - 403 15 ImDv M1 V
2821 Mimsur C424349-B Lo {0} (921+1) [436C] B - - 222 8 ImDv K1 V
2822 Khuulush D651210-5 Lo Po {-3} (411-5) [1111] B S - 222 14 ImDv M0 V M2 V
2827 Laeris B100447-B Ni Va {1} (834+1) [455B] B N - 720 13 ImDv M2 V
2828 Quinarim B98A47B-D Ni Wa {2} (935+4) [667F] B NS - 403 12 ImDv G4 V M3 V
2830 Khiishi B77A279-D Lo Wa {1} (711+2) [336E] B N - 203 10 ImDv K8 V
2922 Baladine B303420-D Ic Ni Va Sa {1} (934-3) [1518] B S - 203 7 ImDv M3 V
2923 Anpanaar C543531-7 Ni Po Da {-2} (742-5) [1313] B - A 923 8 ImDv M1 V M3 V
2927 Shea E651976-8 Hi Po {-1} (E88-2) [8847] BE - - 303 6 ImDv M0 V M5 V
2928 Shurkig A434665-E Ni O:2727 {1} (955-1) [473C] B - - 610 6 ImDv M0 V M1 V M8 V
3024 Pamnagagur C785497-9 Ni Ga Pa {-1} (C32-1) [4359] Bc S - 915 13 ImDv M0 V M5 V
3027 Kestona B576322-8 Lo {-1} (621-5) [1214] B N - 310 12 ImDv M3 V
3028 Dashgurus C768635-5 Ag Ni Ri {0} (854-2) [4633] BC S - 912 12 ImDv M0 V
3029 Frey C561303-9 Lo Chir9 {-1} (521-4) [1226] B - - 700 5 ImDv K1 V
3030 Khaammumlar E430761-6 De Na Po O:3032 {-2} (965-5) [3512] B - - 520 6 ImDv M0 V M5 V
3121 Depot A31046A-F Ni Da Mr {2} (735+4) [667H] B D A 310 13 ImDv M1 V
3122 Zerpekush C420744-A De He Na Po Pi {1} (D6A-1) [5838] BD - - 804 15 ImDv K0 V M0 V
3124 Zhummuuki C74A622-7 Ni Wa {-2} (852-5) [2413] B - - 522 9 ImDv M1 V M1 V
3126 Kan A433314-F Lo Po {1} (921-1) [143D] B - - 204 7 ImDv G2 V
3221 Dupligi C76A105-A Lo Wa DolpW {0} (701-2) [1138] B S - 113 10 ImDv M1 V
3222 Dinzur A420326-E De He Lo Po {1} (621+1) [244D] B N - 310 15 ImDv G9 V
3223 Kedden B585524-A Ag Ni Pr {2} (B46+1) [3738] BcC - - 313 10 ImDv M2 V M2 V
3227 Namkigem B665648-9 Ag Ni Ga Ri {2} (856+2) [6859] BC S - 600 9 ImDv M3 V M8 V
3228 Ishmurish D000200-B As Lo Va {-1} (411-5) [1116] B S - 700 7 ImDv F6 V M1 V
0137 Ekha C568310-7 Lo Da {-2} (521-5) [1112] B - A 904 17 ImDv K2 V
0138 Altamachi B201240-D Ic Lo Va {1} (711-3) [1318] B - - 112 16 ImDv K0 V
0232 Danse D9B4743-8 Fl Px {-2} (B66-5) [4525] B S - 802 10 ImDv K3 V
0235 Gaad C778543-8 Ag Ni {-1} (A43-4) [2425] BC - - 103 16 ImDv M0 V M1 V
0236 Feym'n D435875-6 Ph {-2} (A75-4) [6634] Be S - 224 10 ImDv M0 V M3 V
0240 Bolivar A78699D-E Hi Ga Cp Pr Pz Asla0 {4} (G8G+5) [DD9J] BcEF NS A 814 11 ImDv K1 V M9 V
0331 Kinhe E79A687-6 Ni Wa {-3} (851-3) [6356] B - - 404 11 ImAp K2 V
0440 Cobija A775456-D Ni Pa {1} (934+1) [354C] Bc - - 503 13 ImDv K3 V
0531 Eddum D797968-6 Hi In Cp Pz Re {0} (B88+1) [9956] BE - A 102 9 ImAp M0 V M2 V
0535 Khaguu C310530-9 Ni {-1} (A43-5) [1414] B S - 712 15 ImDv K4 V
0539 Tarija B20056B-C Ni Va O:0240 {1} (845+3) [767E] B - - 810 13 ImDv M1 III
0540 Shanim B000661-C As Na Ni Va Mr {1} (B55-3) [2718] B N - 803 7 ImDv G1 V
0631 Shumuu C300100-A Lo Va {0} (501-4) [1115] B S - 202 18 ImAp M5 V
0633 Anshaar C637334-A Lo {0} (B21-2) [1338] B S - 624 13 ImAp G7 V
0635 Khika B500321-C Lo Va {1} (721-3) [1418] B N - 602 13 ImDv M1 V M3 V
0636 Gya C546110-9 Lo {-1} (601-5) [1114] B - - 412 10 ImDv G0 V
0638 Lamdas B541330-9 He Lo Po {0} (921-4) [1314] B S - 604 12 ImDv K7 V M7 V
0639 Ascension A4206AC-E De He Na Ni Po Da {1} (955+4) [978H] B N A 810 13 ImDv M2 V
0733 Mindahm C4367BA-9 Pz Sa {0} (D69+2) [977B] B - A 704 12 ImDv M1 V M6 V
0734 Apolo B9AA887-D Fl Ph {2} (C7D+2) [8A5D] Be N - 620 8 ImDv M0 V
0735 Khimkaa B5958A6-7 Pa Ph Pi {0} (A78-1) [7846] BcDe - - 102 12 ImDv M0 V
0736 Nimluin C7539EH-A Hi Po Pz {2} (F8C+5) [EBAF] BE S A 504 12 ImDv K0 V
0738 Rruekhsik B866145-A Lo Ga Varg9 {1} (301-1) [1238] B N - 700 3 ImDv G5 V
0739 Hana's Soujourn B100101-E Lo Va {1} (501-3) [121A] B - - 202 5 ImDv M9 V
0831 Mimku C200441-A Ni Va {0} (633-4) [1416] B - - 800 11 ImAp M3 III
0832 Shashankhu D424640-7 Ni {-3} (851-5) [1312] B S - 532 10 ImAp G2 V
0833 Argo A55369B-C Ni Po Da {1} (D55+3) [877E] B - A 223 14 ImDv M0 V M3 V
0839 Tureis D748369-6 Lo Mr {-3} (521-2) [4167] B S - 104 13 ImDv G3 V M9 V
0840 Uushar B561422-B Ni {1} (834-3) [1517] B - - 902 13 ImDv M2 V
0931 Liishuga D66388C-6 Ri Ph Pz {-1} (A76+2) [B789] BCe S A 200 4 ImDv K1 V
0932 Sii B888540-A Ag Ni Pr {2} (A46-2) [1715] BcC S - 312 12 ImDv M1 V
0933 Mishu BAD5348-A Lo {1} (821+1) [345A] B - - 603 14 ImDv G7 V
0935 Akiva A98A879-D Ri Wa Ph (Scanian)6 (Aquan)3 {3} (F7E+4) [9B6E] BCe N - 105 16 ImDv G8 V M2 V
0936 Abbayi C682343-8 Lo Varg3 {-2} (921-5) [1125] B - - 804 7 ImDv K2 V M0 V
0940 Uaam A579546-E Ni (Jala'Lak) {1} (C45+1) [464D] B - - 814 8 ImDv M2 V
1032 Shidka B564688-8 Ag Ni Ri Da {1} (955+1) [6758] BC - A 901 14 ImDv F3 V
1039 Khulim B554410-B Ni Pa {1} (C34-3) [1516] Bc N - 824 10 ImDv M1 V M8 V
1040 Lushanuma D425545-7 Ni {-3} (741-5) [3235] B S - 613 11 ImDv M3 V
1134 Adakhem C434214-B Lo {0} (711-2) [1239] B - - 103 12 ImDv M1 V
1138 Gukhemuuka D564268-7 Lo Mr {-3} (411-3) [2157] B S - 904 13 ImDv K4 V
1234 Umri D9C4869-9 Fl Ph BuruW Mr {-1} (B78+1) [976A] Be S - 501 11 ImDv K1 V
1235 Rashiki A678455-C Ni Pa Scan4 {1} (B34-1) [253A] Bc - - 823 11 ImDv M2 V
1331 Gateway B98A654-D Ni Ri Wa {2} (956+1) [483B] BC N - 701 13 ImDv M1 V M9 V
1333 Ashmasa D550741-6 De Po {-2} (965-5) [3512] B - - 104 7 ImDv M5 V
1335 Kiirishi C6A4223-A Fl Lo Sa {0} (811-3) [1227] B - - 104 9 ImDv K7 V
1336 Luushama C585504-A Ag Ni Pr {1} (945-1) [3638] BcC - - 102 16 ImDv M2 V M9 V M9 V
1339 Arlu AA8A520-D Ni Oc Pr BwapW {1} (B45-3) [1618] Bc N - 404 10 ImDv M3 V
1431 Argi A430ACC-F De Hi Na Po Cp Pz Sa {4} (G9G+5) [DE8J] BEF NS A 904 9 ImDv G0 V M1 V
1432 Lumnu C568101-A Lo Da {0} (501-4) [1116] B S A 711 11 ImDv K7 V
1433 Gigi A693214-D Lo {1} (411-1) [133B] B N - 300 12 ImDv M1 V
1437 Shabamiir C7C2442-A Fl He Ni {0} (633-4) [1416] B S - 100 8 ImDv K5 V M2 V
1532 Ur B400551-E Ni Va {1} (B45-3) [161A] B - - 504 10 ImDv M0 V M1 V
1534 Miir A65A687-E Ni Wa Scan5 Bwap3 {1} (E55+1) [675E] B - - 224 9 ImDv M3 V M5 V
1535 Aiish C201458-C Ic Ni Va Sa {0} (A33+1) [445C] B S - 604 7 ImDv K3 V
1537 Zalaana C410322-B Lo Sa {0} (721-4) [1317] B S - 302 6 ImDv M3 V M6 V
1538 Muukhim D97A400-A Ni Wa {-1} (B32-5) [1315] B S - 923 8 ImDv K4 V M9 V
1539 Sharaa C432563-9 Ni Po Mr Sa {-1} (A43-4) [2426] B S - 303 7 ImDv K0 IV M4 V
1631 Gaesh B5946AB-8 Ag Ni Da {0} (C54+2) [867A] BC - A 204 12 ImDv M1 V
1633 Anomaly C9E7877-9 Ph An DroyW {0} (D79+1) [8859] Be S - 812 12 ImDv M2 V
1635 Sh'si A554476-D Ni Pa {1} (A34+1) [354C] Bc - - 413 9 ImDv M3 V M6 V
1636 Shulasgu C430327-B De Lo Po Sa {0} (621+1) [335B] B S - 610 10 ImDv M0 V M1 V M7 V
1638 Zish D3106B9-8 Na Ni Da {-3} (C51-2) [7369] B S A 413 10 ImDv G3 V
1640 Lenashuuk A7A8A76-F Fl Hi In Pz {5} (C9H+4) [9F4E] BEf W A 400 12 ImDv K7 III
1732 Kashni B422201-B He Lo Po Da {1} (711-3) [1317] B N A 512 10 ImDv M1 V
1733 Bakhuma D5367A5-6 {-2} (965-4) [5534] B S - 203 11 ImDv M1 V M4 V M9 V
1735 Durgaarur D434A64-C Hi Mr {1} (G9C-1) [8B3A] BE S - 204 12 ImDv G1 V M2 V
1736 Amshu C674354-8 Lo {-2} (521-4) [1136] B - - 600 9 ImDv K1 V
1737 Irrii C000100-B As Lo Va {0} (501-4) [1116] B - - 502 7 ImDv K1 V
1738 Lamamni C437569-B Ni Mr {0} (944+1) [656C] B S - 602 8 ImDv M0 V
1833 Piileir A78457A-D Ag Ni Cp Pr {3} (C47+5) [787F] BcCF NS - 814 10 ImDv F4 V M8 V
1836 Riimsha B502400-B Ic Ni Va {2} (C35-2) [1616] B NS - 624 9 ImDv K4 V M8 V
1839 Uki C558512-9 Ag Ni {0} (C44-4) [1515] BC - - 714 8 ImDv G4 V M2 V
1840 Mashuu D725413-8 Ni {-3} (731-5) [1125] B - - 401 16 ImDv M0 V
1931 Dante B403472-C Ic Ni Va {1} (A34-3) [1518] B S - 613 11 ImDv M7 II M8 V
1934 Bountiful C547733-6 Ag Pi {0} (967-3) [4723] BCD - - 204 12 ImDv K1 V M0 V
1935 Haakhai C8D5457-B Ni {0} (C33+1) [445B] B - - 624 12 ImDv M2 V
1936 Linara D8B6867-8 Fl Ph Mr {-2} (D76-2) [8658] Be S - 303 11 ImDv M3 V
1939 Shuulikh C88A585-9 Ni Wa Pr {-1} (943-3) [3437] Bc - - 602 12 ImDv M2 V
1940 Troy BA9A210-9 Lo Oc {0} (611-4) [1214] B N - 802 8 ImDv K5 V M2 V
2035 Riiya C558868-8 Pa Ph Pz Mr {-1} (F77-1) [8758] Bce S A 305 11 ImDv M2 V M6 V
2036 Sabhaash B799100-D Lo {1} (601-3) [1218] B S - 603 12 ImDv K1 V
2037 Hadraach BAE5353-C Lo {1} (A21-2) [1429] B S - 323 9 ImDv M2 V
2038 Ya'uiya-ko A52077A-C De He Na Po Pi AslaW {2} (D6C+4) [997E] BD N - 904 7 ImDv K1 V
2135 Harlequin C433433-A Ni Po {0} (B33-3) [1427] B - - 623 13 ImDv K4 V M4 V
2137 Sapphyre A977200-D Lo {1} (811-3) [1318] B - - 804 15 ImDv M3 V K0 V
2139 Shaida E521742-7 He Na Po Pi Chir1 {-2} (966-5) [3513] BD - - 615 10 ImDv M2 V M8 V
2140 Miana C649442-9 Ni {-1} (A32-5) [1315] B - - 913 8 ImDv M2 V
2232 Guurdim C681105-A Lo {0} (901-2) [1138] B - - 524 10 ImDv G1 V M1 V
2234 Emishuun B538230-C Lo {1} (A11-3) [1317] B - - 424 14 ImDv K5 V M2 V
2235 Mukira C540640-8 De He Ni Po {-2} (E52-5) [1413] B - - 824 11 ImDv M3 V M8 V
2237 Luukha D657332-7 Lo Ga {-3} (521-5) [1113] B - - 304 13 ImDv G7 V
2239 Aalimru B430451-E De Ni Po {1} (934-3) [151A] B N - 303 13 ImDv F8 V M6 V
2331 Hashiikhi D575268-7 Lo Mr {-3} (411-3) [2157] B S - 600 8 ImDv G0 V
2339 E'khua C65588B-8 Ga Pa Ph {-1} (E77+1) [A77A] Bce - - 904 15 ImDv M2 V
2433 Eikhoifiruah B5676B6-A Ag Ni Ri Asla9 {3} (C57+2) [5949] BC N - 113 15 ImDv M2 V
2434 Shaakhish D100335-A Lo Va {-1} (621-3) [1238] B S - 601 4 ImDv M1 V
2436 Amamni D430300-A De Lo Po {-1} (721-5) [1215] B - - 411 8 ImDv M5 V
2437 Ghesaak D100400-B Ni Va {-1} (932-5) [1316] B S - 903 12 ImDv G4 V
2439 Gesalt D663422-7 Ni {-3} (631-5) [1113] B - - 423 9 ImDv G4 V
2440 Silk C554377-9 Lo {-1} (821-1) [3259] B S - 703 11 ImDv K9 V
2531 Keshurlim B527467-C Ni Mr {1} (A34+1) [455C] B N - 704 10 ImDv M2 V
2533 Mianda A552441-D Ni Po {2} (C35-2) [1619] B NS - 924 9 ImDv M2 V M8 V
2536 Zaamish C8A7610-9 Fl Ni {-1} (C53-5) [1514] B S - 313 12 ImDv K4 V
2631 Daskine D742575-5 He Ni Po {-3} (741-5) [3233] B - - 300 10 ImDv G7 IV
2634 Laraa A527411-C Ni {1} (834-3) [1518] B S - 102 9 ImDv K8 V
2635 Gishu Amkhir B552566-8 Ni Po Mr Sa {-1} (C43-2) [4447] B - - 614 8 ImDv M3 V M9 V
2637 Urdanis B6117CC-B Ic Na Pi Pz Chir1 {2} (D6C+5) [A98E] BD S A 922 9 ImDv M3 V M8 V
2734 Khanirlu B547773-A Ag Pi {3} (B6C+1) [4A27] BCD S - 602 9 ImDv M3 V M6 V
2735 Dempukish C99A327-7 Lo Wa {-2} (521-2) [3157] B S - 903 11 ImDv M2 V
2736 Sima C9D6574-9 Ni Px {-1} (B43-3) [3437] B S - 904 7 ImDv M0 V M9 V
2737 Basikiil'r C894553-A Ag Ni {1} (745-2) [2627] BC S - 200 10 ImDv G2 V K1 V
2738 Gulishi D203212-8 Ic Lo Va {-3} (711-5) [1114] B S - 712 10 ImDv K3 V M4 V
2739 Ashush C645441-9 Ni Pa {-1} (932-5) [1315] Bc S - 803 16 ImDv K3 V M2 V
2831 Ushiik D768774-3 Ag Ri Bwap2 {0} (966-2) [5731] BC - - 303 12 ImDv M0 V
2836 Mikhid C777200-A Lo (Mikhidians) Sa {0} (711-4) [1215] B S - 503 11 ImDv M2 V
2837 Khuuniish C582300-A Lo {0} (A21-4) [1315] B - - 505 12 ImDv K9 V M8 V
2838 Mimishka A543156-B Lo Po {1} (801+1) [124A] B - - 723 10 ImDv G9 V
2932 Perekir B310634-9 Na Ni {0} (B54-2) [4637] B - - 403 17 ImDv M3 V
2935 Lumzashgu B788885-A Ri Pa Ph Pz BwapW {3} (D7C+1) [6B38] BcCe - A 103 6 ImDv K2 V
2936 Ursimga E687742-4 Ag Ga Ri ScanW {0} (966-4) [3711] BC - - 103 9 ImDv M2 V
2937 Kakar C1009CB-D Hi In Na Va Pz {3} (E8F+5) [BC7F] BE - A 630 11 ImDv M0 V M5 V
2938 Pediica C758164-9 Lo Re {-1} (601-3) [1137] B S - 603 6 ImDv K9 V M5 V
3031 Narkur'le C85A686-9 Ni Wa {-1} (953-2) [5548] B - - 201 12 ImDv G1 V
3032 Uumirsa B000954-F As Hi In Na Va Cp {5} (F8H+3) [7E3D] BEF NS - 404 13 ImDv K2 V
3035 Napu B8B5202-C Fl Lo {1} (711-3) [1318] B N - 603 9 ImDv G1 III
3037 Luken C543589-9 Ni Po {-1} (A43+1) [646A] B - - 103 14 ImDv K2 V
3039 Bechant C571367-9 He Lo Da (M'nengi) O:Zaru-3101 {-1} (721-1) [3259] B - A 211 11 ImDv K1 V
3135 Amluamii B425525-9 Ni {0} (B44-2) [3537] B S - 104 16 ImDv G0 V
3136 Kadushi C8899A7-B Hi Pr {2} (F8D+2) [9B5B] BcE S - 804 9 ImDv M3 V
3138 Andula C542468-8 He Ni Po O:3236 {-2} (931-2) [4258] B - - 121 9 ImDv G4 V
3139 Newport A433204-F Lo Po {1} (711-1) [133D] B N - 103 12 ImDv G8 V
3231 Mershemu D580411-7 De Ni {-3} (631-5) [1113] B - - 903 12 ImDv G2 V
3235 Edraconis C594550-7 Ag Ni {-1} (743-5) [1412] BC - - 903 12 ImDv M1 V M5 V
3236 Shardi C426ADB-C Hi In Pz {3} (G9E+5) [CD7E] BE S A 604 10 ImDv M0 V
3238 Proytheyath B558831-8 Pa Ph Droy3 {0} (E78-4) [4814] Bce - - 313 16 ImDv K1 V M5 V
3239 Tutrii DA7A266-8 Lo Oc Mr {-3} (611-4) [1147] B S - 102 7 ImDv G9 V M4 V
3240 Saven A5A0734-D He {2} (D6D+1) [593B] B N - 613 11 ImDv G2 IV